123
123
 ledige stillinger på Magisterjob
250
250
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - Klostervænget, Svendborg

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - Klostervænget, Svendborg

|
Fyn
|
Indrykket 17-01-2020

Uddannelsesleder

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole søger en visionær, udviklings- og teamorienteret uddannelsesleder til Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg.

Uddannelseslederen ved Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg indgår i et tæt ledelsessamarbejde med Uddannelseslederen for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og Uddannelseschefen for Sygeplejerskeuddannelserne i Svendborg og Vejle, samt de øvrige uddannelsesledere og uddannelseschefer på Sundhedsuddannelserne i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg optager 104 studerende om året og har 16 ansatte. Personalegruppen består af 15 undervisere med naturvidenskabelig- eller sygeplejefaglig baggrund som har en master-, kandidat- eller ph.d. uddannelse samt en teknisk medarbejder til vores simulationslokaler.

Jobprofil

Uddannelseslederen har det faglige og pædagogiske ansvar, samt et delegeret økonomisk og personalemæssigt ansvar for Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg.

Uddannelseslederen er i særlig grad ansvarlig for at

 • "Tegne" uddannelsen fagligt såvel internt som eksternt.

 • Sikre at undervisningen sker i overensstemmelse med relevante bekendtgørelser, studieordningen samt organisationens rammesætning af undervisningstilbuddet.

 • Medvirke til at skabe et inspirerende og samarbejdsorienteret miljø, som understøtter medarbejdernes faglige udvikling, samt et godt arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel.

 • Medvirke til at dagsordenssætte og træffe beslutninger ift. udvikling og drift af afdelingen samt til at skabe fælles løsninger og sammenhængskraft.

 • Bidrage til handlekraft og fremdrift i det tværgående samarbejde på afdelings- og områdeniveau samt ift. udfoldelse af afdelingens potentiale.

 

Opgaverne omfatter blandt andet

 • Pædagogisk ledelse herunder ledelse af pædagogiske processer.

 • Uddannelsesudvikling og uddannelsesdrift herunder udvikling og revision af uddannelsens studieordning og semesterbeskrivelser.

 • Udvikling af spændende og attraktive studiemiljøer, der er kendetegnet ved høj studieintensitet og høj studiegennemførelse

 • Samarbejde med uddannelsens studenterorganisationer og råd.

 • Forandringsledelse herunder drive udviklings- og forandringsprocesser i uddannelsen og i afdelingen, der også understøtter realiseringen af strategiske indsatsområder.

 • Daglig kvalitetsledelse herunder den løbende kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsen, opfølgning på evalueringer, tilfredshedsmålinger og kvalitetsudfordringer, udarbejdelse af uddannelsesberetning m.m.

 • Daglig personaleledelse herunder arbejdstilrettelæggelse og ressourcestyring, afvikle medarbejdersamtaler samt feedback og sparring på opgaveløsning, koordinering af den faglige og pædagogiske opgaveløsning i uddannelsen samt ift. uddannelsens teams. Indstiller til ansættelse og afskedigelser, medvirker ved lønforhandlinger og ved fastlæggelse af kompetenceudviklingsplaner.

 • Daglig ledelse af arbejdsmiljøarbejdet herunder medvirke til at udvikling af et godt arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel.

 • Samarbejde med uddannelsens eksterne samarbejdspartnere.

 • Tværgående ledelse herunder bidrage til at skabe sammenhængskraft på tværs i afdelingen, på tværs af afdelinger i Området og Områderne i UCL og løse nærmere definerede arbejds- og udviklingsopgaver på tværs.

 

Personprofil

Vi søger en uddannelsesleder, der har et indgående kendskab til og erfaring fra sundhedsvæsnet og uddannelsessektoren. Du har ledelseserfaring, gerne indenfor uddannelsessektoren. Du har en master i ledelse, eller er indstillet på, at gennemføre en master i ledelse efter aftale med uddannelseschefen.

Du er en teamorienteret og samlende leder, der kan sætte en fælles retning og formidler den, så der skabes følgeskab. Du har fokus på vigtigheden af gode processer som forudsætning for at skabe følgeskab, udvikling og implementering. Du kan navigere sikkert hvor forskellige interesser skal tilgodeses.

Du har en lederstil, der er dialogsøgende og anerkendende, og som initierer og understøtter forandringer, udvikling og sammenhængskraft.

Ansættelse

Tiltrædelse den 1. april 2020.

Der er tale om en lederstilling uden højeste arbejdstid.

Ansættelse vil ske i henhold til cirkulære om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Stillingen søges indplaceret indenfor lønbåndet i lønramme 36.

Arbejdssted

Dit ansættelsessted er Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, Klostervænget 2-4, 5700 Svendborg.

Der må påregnes mødeaktivitet på UCLs øvrige adresser.

Flere oplysninger

Såfremt du har spørgsmål eller behov for uddybende information, kan du kontakte uddannelseschef Britta Bang på tlf. 24964047.

Ansøgning

Send din ansøgning elektronisk senest den 12. februar 2020 via www.ucl.dk/job.

Ansættelsesproces

Første samtalerunde forventes afviklet den 20. februar 2020 og anden samtalerunde den 24. februar 2020.


Kontakt

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - Klostervænget, Svendborg

Klostervænget 2
5700
Svendborg
Tlf: 24483084
Praktisk information
Oprettet:
17-01-2020
Udløber:
12-02-2020
Kviknummer:
LJA-78942751
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning,
Ledelse
Beliggenhed