67
67
 ledige stillinger på Magisterjob
98
98
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - Niels Bohrs Allé, Odense

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - Niels Bohrs Allé, Odense

|
Fyn
|
Indrykket 11-02-2020

Uddannelsesfaglig konsulent til videreuddannelsesafdelingen Pædagogik og Læring

Videreuddannelsesafdelingen Pædagogik og Læring ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole søger en uddannelsesfaglig konsulent med viden om, indsigt i og kompetence til at arbejde strategisk, taktisk og operationelt med efter- og videreuddannelse på det pædagogiske område i almindelighed.

 

Videreuddannelsesafdelingen Pædagogik og Læring samarbejder med kommuner, organisationer, ministerier og institutioner om kompetenceudvikling, diplomuddannelser, konsulentydelser og længerevarende udviklingsprojekter målrettet børne- og ungeområdet og det specialpædagogiske børne-, unge- og voksenområde. Vi deltager også i og arbejder med langvarige implementeringsopgaver knyttet til nationale reformer som f.eks. Skolereformen, Dagtilbudsreformen og de nye FGU-institutioner.

 

Stillingens indhold

 

Din konsulentfunktionen handler på det overordnede plan om, at du har nogle af følgende kompetencer til at:

 

 • Koordinere - både internt i UCL og på tværs af UCL og samarbejdspartnere i praksis. dvs. at kunne agere på tværs af forvaltninger/kommuner/selvejende institutioner og UCL/Videreuddannelse i pædagogik og læring.

 • Sætte sig ind i gældende bekendtgørelser, love og regler for det faglige felt, man arbejder med, og følge med i nye ministerielle initiativer med betydning for feltet.

 • Have opdateret viden om, hvad det er for videreuddannelsestilbudsmuligheder UCL kan byde ind med både ift diplomstuderende og kommuners behov, og hvordan UCL i den sammenhæng kan indgå i samarbejde med praksis.

 • Kunne udfærdige tilbudsgivning, dvs. selvstændigt kunne udfærdige tilbud og budget for en forestående aftale med eksterne partnere.

 • Understøtte afdelingens finansiering via salg, ansøgninger til puljer og andre former for fundraising.

 

 

På det mere konkrete plan handler det om, at du har nogle af følgende kompetencer, hvor du:

 

 • Bevarer overblikket og er optaget af detaljerne.

 • Samarbejder på tillidsvækkende, konstruktive og løsningsorienterede måder både med ledere, chefer, direktører og rektorer i professionelle praksisser og med ledere, chefer og kollegaer i UCL.

 • Samarbejder med egen leder om hvilke kollegaer, der skal indgå i en konkret kompetenceudviklingsopgave. Det er lederen der træffer beslutning herom.

 • Giver relevant og rettidig information til involverede kollegaer i UCL og til egen leder.

 • Beskriver aftalte kompetenceudviklingsforløb både mht. formål, læringsmål og program - ofte efter samarbejde med de kollegaer i UCL, der skal indgå i opgaveløsningen.

 • Udarbejder undervisningsmaterialer i samarbejde dels med de kolleger, der skal indgå i opgaveløsningen, dels med kommunikationsafdelingen og dels med trykkeriet.

 • Er en kompetent mundtlig og skriftlig formidler.

 • Omsætter aftalte kompetenceforløb til fordeling til de involverede kolleger, og samarbejder med studiesekretærer.

 • Følger med i opgaveløsningen og sørge for håndteringen af ændringer i den enkelte UCL-kollegas opgave ind i kompetenceforløbet.

 • Inviterer til og gennemfører møder om det faglige indhold, procesarbejdet og de organisatoriske erfaringer med alle involverede igennem den periode, kompetenceudviklingen foregår i.

 • Arbejder systematisk både med administrative opgaver og med samarbejdet med alle involverede.

 • Følger op, både når kollegaer oplever vanskeligheder i opgaveløsningen og når samarbejdspartnere præsenterer kritik.

 • Evaluerer gennemførte kompetenceudviklingsforløb.

 • Motiveres af at være med i hele processen fra idéudvikling til gennemførelse, afslutning, evaluering og videreudvikling af aktiviteter og indsatser.

 

 

Funktionen som uddannelsesfaglig konsulent indebærer kort sagt at være bindeled mellem professionelle aktører i praksis og UCLs videreuddannelse og omsætte den kontraktdefinerede kompetenceudviklingsopgave til virkelighed i praksis.

 

Der er med andre tale om kompetencer på et strategisk, taktisk og operationelt niveau. Samarbejdskompetencer er omdrejningspunktet, hvor administrative, økonomiske og organisatoriske kompetencer er nødvendige. Endelig handler det om at tage det distribuerede organisatoriske ansvar for den konkrete kompetenceudviklingsopgave på sig.

 

Vi forventer, at du har en kandidatuddannelse eller en mastergrad, og at du har arbejdet med kompetenceudvikling inden for efter- og videreuddannelsesområdet og har kendskab til børne-ungeområdet fra 0-18. Du har erfaring med netværk på tværs af sektorer i regi af børne-ungeområdet og har måske tidligere arbejdet i en kommune eller i andet regi i relation til løsningen af offentlige opgaver, evt. ved et ministerium eller som del af en fond, et uddannelsessted eller en organisation, der arbejder med at løse offentlige opgaver ind i efter- og videreuddannelsesregi.

 

Om stillingen

 

Som uddannelsesfaglig medarbejder refererer du til lederen for videreuddannelsesafdelingen Pædagogik og Læring, som har 24 dedikerede uddannelsesfaglige medarbejdere og konsulenter. Disse kommer du i høj grad til at samarbejde med.

 

Derudover indgår der også medarbejdere fra UCLs øvrige uddannelser og forskningsområder i de forskellige opgaveløsninger. Dit primære ansættelsessted vil være ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M, men mange af de opgaver, der arbejdes med i Videreuddannelsen i Pædagogik og Læring foregår lokalt i de kommuner og i de institutioner, vi samarbejder med, og derfor er der en del rejseaktivitet knyttet til ansættelsen.

 

Ansættelsesvilkår

 

Stillingen er til besættelse fra den 1. maj 2020.

 

Ansættelse sker efter overenskomst for akademikere i Staten og relevant faglig organisation.

 

Ansøgere med en anden uddannelse/baggrund ansættes efter den pågældende overenskomst eller organisationsaftale.

 

Ansøgningsfrist den 8. marts 2020.

 

Yderligere oplysninger

 

Spørgsmål til stillingen kan stilles til afdelingsleder Lea Lund på telefon 40975446 eller mail lelu@ucl.dk.

 

Alle henvendelser behandles fortroligt.

 

Om Videreuddannelse i pædagogik og læring

 

Videreuddannelsesafdelingen Pædagogik og Læring indgår sammen med Center for Undervisningsmidler (CFU) i efter- og videreuddannelsesområdet Pædagogik, Læring og Undervisningsmidler.

 

Læs om afdelingens publikationer og medarbejder her: https://www.ucviden.dk/portal/da/organisations/paedagogik-og-laering(6f200617-9e05-40f4-a939-5421292b280c).html

 

Læs mere om Pædagogik & Lærings uddannelsesudbud på diplom samt skræddersyede forløb etc. på: www.ucl.dk.

 


Kontakt

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - Niels Bohrs Allé, Odense

Niels Bohrs Allé 1
5230
Odense M
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
11-02-2020
Udløber:
08-03-2020
Kviknummer:
LJA-79311338
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning,
Konsulent og rådgivning
Beliggenhed
Lignende job
Campus Kujalleq
Qaqortoq
Frist:
27-04-2020
Dansk Magisterforening
København, Storkøbenhavn
Frist:
01-04-2020