110
110
 ledige stillinger på Magisterjob
241
241
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
University College Nordjylland

University College Nordjylland

|
Nordjylland
|
Indrykket 27-10-2017

UCN søger 2 docenter til forskningsprogrammet Udsathed og Chanceulighed

(Dette opslag gælder begge stillinger)

 

Har du stærke kompetencer inden for forskningsopbygning, hjemtagning af fondsmidler, og kan du drive forskning fremad i samarbejde med kollegaer? Så er det dig vi søger til stillingen som docent! 

 

Stillingen som docent

Forskningsprogrammet Udsathed og Chanceulighed søger to docenter, der har kompetencer til og mod på at være med til opbygningen af et fagligt stærkt forskningsmiljø dels inden for dagtilbudspædagogik (0-6-årige), hvor UCN ønsker at lave en strategisk satsning på området og dels bredere inden for området udsathed og chanceulighed. Opbygningen af fagligt stærke forskningsmiljøer skal således ske dels i forskningsprogrammet og dels på vores uddannelser.  

 

Docenterne skal være drivende for udviklingen af programmets forskning og vil få gode muligheder for at præge fokus og retning.

 

Forskningsprogrammet Udsathed og Chanceulighed

Fokus for forskningsprogrammet er, hvordan udsathed fremtræder og opleves af familier, børn og unge i udsatte positioner. Omdrejningspunktet for vores arbejde, er undersøgelser af, hvordan strukturel, økonomisk og social ulighed påvirker trivsel, livskvalitet og sundhed, med henblik på at styrke velfærdsprofessioner og videngrundlaget i tilknyttede uddannelser. 

 

Forskningsprogrammet har blandt andet fokus på problemstillinger indenfor temaerne udsathed og dagtilbudspædagogik, lige adgang til læring i skolen samt socialt udsatte børn og unge. Se mere om forskningsprogrammet her.

 

Arbejdsopgaver

Formålet med UCNs forskning er at styrke videngrundlaget i vores uddannelser, herunder efter- og videreuddannelse, samt at bidrage til udviklingen af den praksis, vi uddanner til. Docenter forventes gennem egen forskning at bidrage til udviklingen af uddannelser, herunder efter- og videreuddannelse i UCN, samt at bidrage til at skabe sammenhæng mellem forskning, uddannelse og praksis.

 

Du skal som docent varetage den forskningsfaglige ledelse i samarbejde med programmets programleder og øvrige docenter. Vi lægger vægt på, at du har stærke forskningsfaglige kompetencer, og har en interesse for at udvikle programmets fokusområder. Det er hensigten at etablere ph.d.-stipendier i tilknytning til docenternes forskningsområder.

 

Endvidere skal du medvirke til:  

 

 • Undervisning, og udvikling af undervisning, på en eller flere af UCNs uddannelser, herunder efter-og videreuddannelser 

 • At samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere, praksisfeltet samt med aftagere af professionsforskningen udvikles og styrkes

 • At der hjemtages eksterne forskningsmidler

 • At fremme national og international forskningsmæssig publicering 

 • At forskningssamarbejde med såvel nationale, som internationale samarbejdspartnere udbygges og intensiveres 

 • At forskningen bidrager til højnelse af forskningsinformeret praksisudvikling

 

 

Kvalifikationer/kompetencer:  

 

 • Evner og interesse i at sætte din forskningserfaring i spil og understøtte programmet forskningsfagligt ved at tilbyde forskningsfaglig ledelse med udgangspunkt i dit metoderepertoire, erfaringer med fondsansøgninger, netværk osv. 

 • Forskningserfaring inden for forskningsprogrammets fokusområder vægtes positivt, men er ikke et krav. Én af de to docenter skal understøtte UCNs interesser indenfor dagtilbudsområdet (0-6-årige). 

 • Ph.d.-grad eller videnskabelig skriftproduktion, der kan sidestilles hermed

 • Dokumenteret undervisningserfaring og erfaring med undervisningsudvikling

 • International forskningserfaring, herunder demonstreret videnskabelig produktion på internationalt niveau

 • Erfaring med udvikling og gennemførelse af større forskningsprojekter

 • Erfaring med at hjemtage eksterne forskningsmidler 

 • Netværk med relevante forskningsmiljøer, der kan understøtte programmets forskningsprofil

 • Erfaring med projektledelse

 • Kan drive forskning inden for feltet fremad i UCN, og du skaber opbakning såvel internt som eksternt til den forskning, du arbejder med

 • Skal kunne arbejde både selvstændigt og i samarbejde med andre medarbejdere, offentlige myndigheder, interesseorganisationer mv. i et tværfagligt forskningsmiljø

 

 

Løn og ansættelsesvilkår  

Der er tale om en tidsbegrænset stilling for en 5-årig periode uden ret til tilbagegangsstilling ved UCN, såfremt stillingen besættes med en ekstern ansøger, men med mulighed for forlængelse med 3 år.

 

Såfremt stillingen tilbydes til en intern ansøger, er det aftalt, at medarbejderen ved tilbud om ansættelse som docent automatisk får bevilget orlov uden løn fra grunduddannelsen/efter og videreuddannelsen. Det betyder tilsvarende, at medarbejderen er sikret tilbagegang til grunduddannelsen/ efter- og videreuddannelsen efter udløbet af ansættelsesperioden, som docent. 

 

Du vil blive ansat som docent efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation og i henhold til Bekendtgørelsen om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 

 

Én docentstilling opslås i samarbejde med Pædagoguddannelsen, og docenten skal her understøtte kapacitetsopbygning samt fremme forskningsprojekter med særlig interesse for Pædagoguddannelsen halvdelen af tiden. 

 

Ansættelsessted er for begge stillinger ved UCN Aalborg med aktiviteter på tværs i organisationen. 

 

Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af det eksterne bedømmelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med besættelse af stillingen. Se mere om proces for ansættelse af docenter ved UCN her. Det må forventes, at der går ca. 3 måneder fra ansøgningens deadline til svar på ekstern bedømmelse. 

 

Vil du vide mere?

Læs mere om UCN på www.ucn.dk   

 

Læs mere om UCNs forskningsprogrammer på www.ucn.dk/forskning    

 

For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Programleder Trine Lolk Haslam (7269 0333), eller Direktør for forskning og udvikling David Mayntz (7269 0327). 

 

Interesseret?  

Med ansøgningen skal der fremsendes et CV, eksamensbeviser samt en publikationsliste. Du skal vælge max. 7 publikationer, som du ønsker inddraget i bedømmelsen. Herudover skal medsendes dokumentation for hjemtagning af eksterne forskningsmidler samt et af ansøgeren udarbejdet konkret eksempel på et professionsrettet forskningsprojekt i tilknytning til området Udsathed og Chanceulighed.

 

Forventet tiltrædelse den 1. marts 2018 eller snarest efter.  

 

Interne og eksterne ansøgere behandles samtidig.

 

For English version

 

Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) arbejder med uddannelse, udvikling og innovation inden for business, pædagogik, sundhed og teknologi.

Vi har ca. 9.500 studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, over 8.000 kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og ca. 950 ansatte. UCN's aktiviteter er fordelt på en række adresser i Aalborg, Hjørring og Thisted.

Kontakt

University College Nordjylland

Mylius Erichsens Vej 137
9210
Aalborg SØ
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
27-10-2017
Udløber:
05-12-2017
Kviknummer:
LJA-50553674
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning
Beliggenhed
Beregn rejse-/ruteplan
Lignende job
Børn og Unge Rådgivningen
Solrød, Storkøbenhavn
Frist:
21-10-2018
Det Kongelige Bibliotek
København, Storkøbenhavn
Frist:
17-10-2018