98
98
 ledige stillinger på Magisterjob
127
127
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Aarhus Kommune

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 10-09-2021

Projektmedarbejder til Grøn Mobilitet i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har ambitiøse målsætninger indenfor grøn mobilitet. Langt hovedparten af den grønne omstilling skal ske på transportområdet, der står for over halvdelen af CO2-udledningen. Det betyder blandt andet, at i 2030 skal op mod 40% af alle personbiler i Aarhus Kommune køre på el. Dertil kommer at også busser, taxaer, varebiler og lastbiler skal finde nye drivmidler. Brænder du for at planlægge og understøtte denne udvikling, så har vi brug for dig!

Aarhus Kommune oplever i disse år en massiv tilflytning af borgere og arbejdspladser. Det stiller store krav til planlægningen. Vi skal sikre en god adgang til arbejdspladser, boliger og handelsliv, mens vi samtidig bevæger os i en grøn retning. Allerede om under 10 år skal Aarhus Kommune være CO2-neutral. Det vil sige, at vi allerede nu skal finde løsninger på, hvordan vi hver især kan transportere os mere grønt, hvordan vi kan få flere el-biler på vejene, og hvordan vi sikrer det gennem den fysiske planlægning.

 

Om stillingen

 

Du kommer til at indgå i Klimahandlingsplanens program for Grøn Mobilitet. Din rolle bliver primært - i samarbejde med projektlederen for indsatsen færre fossile kilometer i hverdagen - at få lagt en strategi for, hvordan Aarhus Kommune kan hjælpe aarhusianerne med at transportere sig mere grønt, og få elementerne integreret i den daglige sagsbehandling.

 

Strategien for Grøn Mobilitet har tre hovedelementer Reducere transportbehovet, ændre transportsammensætningen og understøtte et skifte af drivmidler bl.a. via bedre lademuligheder for elbiler. Det er specielt de to første af disse ben du kommer til at arbejde med.

 

Vi er netop påbegyndt arbejdet med implementeringen af Aarhus Kommunes Klimahandlingsplan, og i regi heraf skal du blandt andet arbejde med udvikling og implementering af projekter for omstilling af transportvaner, eksempelvis inden for områderne delemobilitet, kollektiv trafik, aktiv transport, hjemmearbejde, fleksible arbejdstider, aktiv til skole, elbiler mv.

 

Der vil naturligvis være et stort fokus på, hvordan projekterne bidrager til de ambitiøse klimamål på transport- og mobilitetsområdet, men der er også et stort fokus på at projekterne har innovative elementer og en række sidegevinster, der også skal dokumenteres. Din rolle bliver derfor også, i samarbejde med projektlederen, at udvikle indikatorer, der ikke traditionelt er anvendt i trafikplanlægningen, samt at kunne navigere og drive komplekse og innovative processer, hvor mål og fremgangsmåde ikke nødvendigvis er kendt på forhånd.

 

Organisatorisk vil du blive placeret i Mobilitetsafdelingen som en del af programmet Grøn Mobilitet, der også arbejder med strategisk mobilitetsplanlægning og ændring af transportvaner.

 

Vi lægger vægt på at du har

 

En solidt funderet viden om, hvordan man understøtter den grønne omstilling af samfundet, og har erfaring med at arbejde med strategier og projekter i en politisk ledet organisation. Det er måske dig, hvis du har:

 

 

 • Uddannelse som antropolog, sociolog eller anden humanistisk uddannelse
 • Konkrete og veldokumenterede erfaringer med projekter, der flytter på borgeres og virksomheders adfærd gerne indenfor mobilitetsområdet
 • Viden og erfaringer med at anvende forskellige metoder til at udfordre transportvaner i forskellige grupper af befolkningen
 • Engagement og viden i forhold til at samarbejde tværs af fagligheder og organisatoriske skel
 • God og kreativ tilgang til arbejdet samtidigt med klar fokus på konkrete resultater
 • Gode kommunikative evner både i skrift og tale.

 

 

Mobilitetsafdelingen har ansvaret for at planlægge investeringer i og indretning af kommunens infrastruktur, kollektive trafikdrift, parkeringsforhold og lignende. Vi er en tværfaglig afdeling med store faglige ambitioner og et godt socialt miljø.

 

Derfor skal du vælge os

 

Aarhus investerer massivt i ny infrastruktur de kommende år. Store vejprojekter, nye letbaneetaper og et sammenhængende net af supercykelstier - alt sammen projekter, der skal koordineres i et samlet system og understøtte byens udvikling. Samtidigt omdanner og udvikler vi flere store områder i Aarhus Midtby, hvor pladsen skal udnyttes bedre, så mobilitet og byliv i større grad hænger sammen.

 

I 2019 vedtog Aarhus Byråd et ambitiøst budgetforlig, hvor klimadagsordenen er kørt helt i front. Aarhus Kommune har som målsætning at være CO2-neutral i 2030, og den grønne omstilling af transporten er en af de absolut vigtigste prioriteter de kommende år. Dette arbejde er forankret i Mobilitetsafdelingen.

 

Mobilitet er en tværfaglig afdeling med snart 31 medarbejdere og en stor spredning i alder, køn, anciennitet og faglighed. Vi laver løsninger der bygger på hinandens fagligheder, og er frontløbere i Danmark på flere områder. Vi har stor respekt for hinanden og er ambitiøse. Netop derfor kan vi også udfordre hinanden fagligt, men vi går altid efter det samme mål. Det sociale fællesskab prioriteres højt, og derfor trives vi godt i hinandens selskab - alle oplever tryghed i hinandens selskab fagligt som socialt.

 

Vi glæder os til at høre fra dig!

 

Løn og ansættelsesvilkår

 

Ansættelsen er midlertidig frem til udgangen af 2024 med mulighed for forlængelse.

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den relevante faglige organisation. Lønnen fastsættes efter forhandling med organisationen efter principperne om

Ny Løn.

 

Forventet tiltrædelse er hurtigst muligt og senest 1. december 2021. Arbejdssted: Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Arbejdstid: 37 timer.

 

Hvis du vil vide mere

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Martin Pape på 4187 2762 eller jemarra@aarhus.dk

 

Ansøgning

 

Ansøgningsfrist er senest den 6. oktober 2021. Ansættelsessamtaler afholdes den 13. og 14. oktober 2021.

 

Alle stillinger i Aarhus Kommune skal søges elektronisk. Ansøgning og CV fremsendes via nedenstående link (Ansøg). Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

 

Teknik og Miljø, Byrum og Mobilitet beskæftiger sig med myndigheds-, drifts- og anlægsopgaver i byens rum, både på veje, stier, fortove og pladser samt i parker og grønne områder. Forvaltningen beskæftiger ca. 450 medarbejdere organiseret i tre afdelinger.

 

Mobilitets- og Anlægsafdelingen har x medarbejdere fordelt på x afdelinger. Afdelingen arbejder med:

 

 

 • Anlægsopgaver i byens rum på veje, stier, fortove og pladser, er myndighed på nye vejsager
 • Udvikling, drift og vedligeholdelse af vejbelysning og ITS
 • Byggemodningsopgaver, fra mindre udstykninger i åbent land til de større byudviklingsprojekter som f.eks. Aarhus Ø, Godsbanen og Lisbjerg
 • At sikre god infrastruktur i Aarhus Kommune via mobilitetsplanlægning indenfor vejnettet, den kollektive trafik mv.
 • Involveret i alle de større anlægsarbejder på offentlige arealer, som gennemføres af andre bygherrer end kommunen, f.eks. Letbanen, omdannelsen af Gellerup og større ledningsarbejder, som vi koordinerer.
    

  
Om Aarhus Kommune

 

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller

 

I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles om du er leder eller medarbejder håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 

Kontakt

Aarhus Kommune

Karen Blixens Boulevard 8
8220
Brabrand
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
10-09-2021
Udløber:
06-10-2021
Kviknummer:
LJA-82642272
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Miljø
Beliggenhed