56
56
 ledige stillinger på Magisterjob
99
99
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Syddansk Universitet - SDU

Syddansk Universitet - SDU

|
Fyn
|
Indrykket 03-12-2019

Professor i Kulturstudier

Ved Institut for Kulturvidenskaber opslås et professorat inden for nyere kulturstudier (Cultural Studies). Ansøger skal have forsknings- og undervisningskompetencer på professorniveau inden for fagets teoretiske, historiske og analytiske dimensioner og skal bidrage til den videre udvikling af instituttets kulturstudieprofil, herunder dets praksis- og formidlingsdimension. Fagmiljøet ved Kulturstudier dækker såvel det smalle (æstetisk kultur) som det brede (hverdagskultur, fx køns- og kropskulturer) kulturbegreb og har fokus på såvel kultur i brug (fx i relation til minoriteter eller sundhed) som kultur og magt (fx i relation til medier, institutioner og teknologier). For nærmere oplysninger herom, besøg instituttets hjemmeside (www.sdu.dk/ikv).

Ansøger skal desuden have erfaring med forskningsledelse og hjemtagning af eksterne midler samt et internationalt forskningsnetværk og erfaring med internationalt forskningssamarbejde. Ansøger vil skulle forestå forskningsgrupper på tværs af instituttets fag og discipliner, ligesom ansøger vil skulle bidrage til den fortsatte udvikling af instituttets uddannelsesprofil, herunder af kandidatuddannelsen i Kultur og Formidling og tilvalgsfaget i Æstetisk Kulturanalyse. Ansøger vil desuden skulle bidrage til at udvirke nye, tværfaglige uddannelsesinitiativer.  

Som del af ansøgningen bedes ansøger vedlægge en vision for fremtidens kulturstudie ved Syddansk Universitet. Visionen skal have sigte på både forskning og uddannelse. Den skal placere SDUs kulturstudier i såvel et nationalt som et internationalt perspektiv (forskningsmæssigt såvel som i samarbejder med omverdenen). Den skal lægge linjer for mulige samarbejder med andre fagligheder på SDU, samt gerne relatere sig SDUs overordnede strategi (https://www.sdu.dk/en/om_sdu/sdus_profil/strategi).

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Per Krogh Hansen på tlf.: 65 50 14 51 eller e-mail: pkha@sdu.dk

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.

Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår med en løn svarende til LR 37 årligt kr. 536.665,33 plus pension (1. april 2016 niveau) Hertil kommer et pensionsgivende tillæg af cheflønspuljen på kr. 52.935,93 (1. april 2016 niveau).

Det gælder for alle stillinger, at de skal kunne dække undervisningsrekvisition fra beslægtede områder, herunder tværfaglige undervisningsaktiviteter og cand. negot-uddannelserne.

Ansøgningen skal indeholde:

Ansøgning CV Eksamensbeviser Undervisningsportefølje (se nærmere nedenfor) Forskningsplan inkl. dokumentation for forskningsledelse Publikationsliste med angivelse af de publikationer der vedhæftes Op til 9 af de mest relevante værker. Der vedhæftes en pdf-fil for hver enkelt publikation. Hvis der er medforfattere til en publikation, skal der vedlægges medforfattererklæring som en del af den pågældende pdf-fil.

Ved ansøgning om professorat vedhæftes undervisningsportefølje som dokumentation for undervisnings- og vejledningsmæssige kvalifikationer - se vejledning her.

Ansøgning og alle bilag skal være på dansk, engelsk eller et af de skandinaviske sprog. Kopi af originale eksamensbeviser bedes medsendt.

Du bedes venligst være opmærksom på, at vi kun modtager pdf-filer og ikke zip-filer, jpg eller andre billedfiler. Den enkelte fil må ikke være over 10 MB. Har du mere end en fil til hvert felt, skal du kombinere pdf-filerne til en samlet fil, inden du uploader, da hvert enkelt felt kun kan håndtere en fil. Alle pdf-filer skal være ulåste og tillade binding og må ikke være password beskyttede.

Ansøgningen vil blive bedømt af et sagkyndigt udvalg. Når bedømmelsesudvalget har afgivet sin vurdering, modtager ansøgeren den del af evalueringen, der vedrører ham/hende. Materialet vil herefter blive videresendt til institutlederen, som skal samle et ansættelsesudvalg.  Der vil som led i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer kunne indgå en samtale.

Hvis ansøgningen ikke indeholder det påkrævede materiale, kan Fakultetet afvise ansøgningen uden yderligere varsel. Ansøgninger modtaget efter deadline vil ikke blive vurderet.

Bedømmelsesudvalget har mulighed for at shortliste ansøgere, hvorfor ikke-shortlistede ansøgere ikke vil modtage en bedømmelse.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online", og Fakultetet forventer, at ansøgere har læst "Vejledning for ansøgere", inden der søges.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


Kontakt

Syddansk Universitet - SDU

Campusvej 55
5230
Odense
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
03-12-2019
Udløber:
01-02-2020
Kviknummer:
LJA-77983976
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning,
Kultur
Beliggenhed
Job i virksomheden
Frist: 
11-07-2020
Lignende job
Koncernservice og Koncern IT
København, Storkøbenhavn
Frist:
07-07-2020