98
98
 ledige stillinger på Magisterjob
127
127
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce
Professionshøjskolen University College Nordjylland

Professionshøjskolen University College Nordjylland

|
Nordjylland
|
Indrykket 21-09-2021

Professionshøjskolen UCN søger en forskningsleder med lyst og evner til at udvikle en national styrkeposition indenfor in- og eksklusion i pædagogisk praksis.

UCN har med Strategi 2030 påbegyndt en transformation fra en uddannelsesinstitution til en praksisnær vidensinstitution, der bedriver uddannelse og anvendelsesorienteret forskning på internationalt niveau. For at nå dette, har UCN sat som mål at videreudvikle en række fokuserede forskningsfelter indenfor områder, hvor vi allerede besidder styrker. Et af disse felter er in- og eksklusion i pædagogisk praksis, hvor vi vil skabe viden, som både er med til at forskningsbasere relevante uddannelsesområder og skabe konkret værdi og effekt i professioner og erhverv.

Hvad kan du forvente i stillingen som forskningsleder for in- og eksklusion i pædagogisk praksis?

Som forskningsleder kommer du til at spille en central rolle i UCNs transformation fra uddannelsesinstitution til en praksisnær videninstitution. Du vil have ansvaret for at lede og implementere den strategiske retning og de tilhørende forskningsindsatser indenfor den strategiske satsning på in- og eksklusion i pædagogisk praksis. Du vil samtidig selv være aktivt forskende som docent indenfor området. Stillingen som forskningsleder indebærer ikke personaleledelse, så for at lykkes med at indfri de strategiske ambitioner skal du på de indre linjer kunne indgå i tætte og konstruktive samarbejder med fagområdernes personaleledere - primært indenfor vores lærer-, pædagog-, sundheds- og eftervidereuddannelser.

Dit ansvar vil derudover være:

 • At understøtte udviklingen af internt og eksternt forskningssamarbejde og -netværk, både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
 • At sikre hjemtagelse af eksterne forskningsmidler. 
 • At videreudvikle samarbejdet med kommuner, nationale og internationale videninstitutioner og andre relevante aktører på området
 • At understøtte sammenhæng mellem UCNs tre kerneydelser forskning- og udvikling, grunduddannelse og efter/videreuddannelse i internt og eksternt samarbejde
 • At bidrage til, at forskning skaber værdi i grunduddannelser, videreuddannelser og i relevante professioner
 • At bidrage til et godt, udviklende forskningsmiljø for medarbejdere tilknyttet den strategiske satsning
 • At sikre overholdelse af gældende retningslinjer for administration af eksterne midler til forskning mv. Herunder at være med til at udvikle en sund forskningskultur samt sikre, at principperne i det danske kodeks for integritet i forskning efterleves
 • I samarbejde med direktøren for forskning og udvikling at varetage udarbejdelsen af forskningsbudgettet og regnskab samt formidle og medvirke til, at forskningsmidlerne administreres efter gældende retningslinjer
 • At sikre udarbejdelse af årlig afrapportering om anvendelse af den strategiske satsnings forskningsmidler og ligeledes sikre at der sker korrekt og rettidig indberetning i PURE og andre forskningsadministrative systemer


Din profil som forskningsleder


Som forskningsleder har du forskningslederkompetencer. Du kan sætte strategisk retning, er entreprenant og i stand til både at skabe projekter og følge dem til dørs. Du har stærke kommunikative evner og netværkskompetencer og har blik for den udvikling UCN gennemgår på forskningsområdet generelt og hvordan du kan bidrage til denne. 


Vi forventer at du:

 • Har opnået akademisk grad (ph.d. eller tilsvarende udenlandsk grad) og/eller har publiceret på tilsvarende eller højere niveau
 • Har erfaring med forskningsledelse og -administration 
 • Har erfaringer med fondsansøgninger
 • Har et etableret og dokumenteret forskningsrelevant nationalt og internationalt netværk
 • Har gode kommunikative kompetencer og ser en værdi i forskningsformidling til vores omverden
 • Har gode samarbejdsevner. Der lægges vægt på, at forskningslederen er i stand til at etablere et bredt samarbejde både internt og eksternt for at forfølge de strategiske ambitioner for området.
 • Optræder som rollemodel, der repræsenterer høje etiske standarder på forskningsområdet


Du skal inden ansættelse, eller i løbet af det første år efter ansættelse, have gennemført relevante kurser indenfor forskningsledelse og ansvarlig forskningspraksis.


Vi kan tilbyde


Et spændende job, hvor du kommer til at spille en væsentlig rolle i de strategiske ambitioner UCN har sat for forskningsområdet. 


Et godt arbejdsmiljø på et område, hvor UCN har stærke forskerkompetencer og veletablerede samarbejder i det nationale landskab.


Som forskningsleder forventes du at være synlig på UCN, men der er mulighed for hjemmearbejde og fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden.


Løn og ansættelsesvilkår


Ansættelsen sker som docent med reference til direktøren for forskning og udvikling. Du vil få ansættelsessted på Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ. 


Der er tale om en 5-årig tidsbegrænset stilling, der ved periodens udløb kan forlænges med op til 3 år.  


Såfremt en tidsbegrænset stilling tilbydes til en ekstern ansøger, sker ansættelsen uden ret til en tilbagegangsstilling ved UCN.


Såfremt en tidsbegrænset stilling tilbydes til en intern ansøger, vil denne have ret til orlov uden løn fra sin hidtidige stilling i UCN i den tidsbegrænsede periode (inklusiv en mulig forlængelse). Efter udløbet af ansættelses-perioden som docent har den interne ansøger ret til at vende tilbage til samme eller tilsvarende arbejde som denne forlod.  


Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst.
 

Yderligere information


Kontaktperson: David Mayntz, Forskningsdirektør, 7269 0327, dvm@ucn.dk


Stillingen ønskes besat pr.1. januar 2022 eller snarest muligt derefter.


Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 48. Da der nedsættes eksternt bedømmelsesudvalg til stillingen, forventer vi tidligst at kunne indkalde ansøgere til samtale i uge 47.


Du skal uploade din ansøgning vedhæfte dit CV, en publikationsliste samt medsende 3 værker til forskningsfaglig bedømmelse.


UCN ønsker, at vores medarbejderstab afspejler diversiteten i det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, alder, etnicitet, religiøsitet, handicap og seksuel overbevisning til at søge stillingen.

 

UCN ønsker, at vores medarbejderstab afspejler diversiteten i det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, alder, etnicitet, religiøsitet, handicap og seksuel overbevisning til at søge stillingen. Professionshøjskolen UCN er Nordjyllands største praksisnære uddannelsesinstitution med seks adresser  i Aalborg, Hjørring og Thisted. Vi tilbyder over 30 videregående erhvervs- og professionsuddannelser inden  for pædagogik/læring, sundhed, business og teknologi. Vi udvikler Nordjylland gennem uddannelser, livslang  læring og praksisnær forskning altid i tæt dialog med vores omverden. Vi er godt 900 medarbejdere. Sammen gør vi vores bedste for de over 9.500 studerende og 9.400 kursister, der har valgt os til. 

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Mylius Erichsens Vej 137
9210
Aalborg SØ
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
21-09-2021
Udløber:
24-10-2021
Kviknummer:
LJA-82691225
Jobtype:
Fuldtid
Kontrakt/Projekt
Arbejdsområde:
Administration,
Forskning og undervisning,
Ledelse
Beliggenhed
Gem annonce
Lignende job
Professionshøjskolen University College Nordjylland
Aalborg, Nordjylland
Frist:
24-10-2021
Vendsyssel Historiske Museum
Hjørring, Nordjylland
Frist:
25-10-2021
Professionshøjskolen UCN
Aalborg, Nordjylland
Frist:
31-10-2021