57
57
 ledige stillinger på Magisterjob
102
102
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Aalborg Universitet

Aalborg Universitet

|
Nordjylland
|
Indrykket 02-05-2019

Prodekan for uddannelse, Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet

Det Humanistiske Fakultet (HUM) søger en visionær, resultatorienteret og strategisk tænkende prodekan, der i tæt samarbejde med det øvrige dekanat og fakultetsledelsen skal varetage den strategiske ledelse af fakultetets uddannelsesaktiviteter og sikre udvikling og høj faglig kvalitet inden for området. Tiltrædelse 1. august 2019 eller snarest muligt.  

 

STILLINGSBESKRIVELSE

 

Vi vil fortsat levere stærke kandidater til fremtidens arbejdsmarked

 

Som prodekan får du reference til dekanen. Du vil sammen med dekanen og prodekanen for forskning og videnssamarbejde udgøre dekanatet. Dekanatet arbejder tæt sammen for at sikre synergi mellem de tre grundpiller i universitetets virke; forskning, uddannelse og videnssamarbejde. Det er derfor afgørende, at du med udgangspunkt i dit ansvarsområde kan se dig selv indgå i et tæt ledelsesteam, der tænker og agerer på tværs for at sikre synergier. Det er tilsvarende vigtigt, at du formår at videreføre det tætte samarbejde inden for uddannelsesområdet mellem prodekanen for uddannelse og studieledelsen (institutledere, studieledere og studienævnsformænd) på Det Humanistiske Fakultet. Ligeledes er det vigtigt at videreføre det tætte uddannelsesstrategiske arbejde, der foregår sammen med prorektor, studiechefen og de øvrige prodekaner for uddannelse på AAU.

 

Som prodekan vil du derudover bl.a. få særligt ansvar for:

 

 • strategisk udvikling af fakultetets uddannelsesportefølje - herunder at sikre og udvikle sammenhængen mellem HUMs uddannelsesportefølje og udviklingen i forskningsfaglighederne

 • udvikling og implementering af universitetets og fakultetets politikker og processer til understøttelse af kvalitetssikring og udvikling af uddannelser, undervisning og studiemiljø. Dette i samarbejde med studieledere, studienævnsformænd, institutledere og uddannelsesadministrationen

 • at udvikle strategi for øget iværksætteri og employablity for de studerende, arbejde med handleplan for øget optag af motiverede og velovervejede studerende samt arbejde for et attraktivt studiemiljø og sikre fastholdelse af studerende på fakultetets uddannelser

 • udmøntning af HUMs strategi for digitalisering af uddannelsesområdet, der underbygger at HUMs uddannelser udnytter potentialerne i ny teknologi, nye arbejdsformer m.v., så vi fortsat leverer robuste kandidater til fremtidens danske og internationale arbejdsmarked med afsæt i AAUs PBL-model

 • at være en aktiv spiller i den strategiske udvikling af uddannelsesområdet i Danmark f.eks. gennem aktiv deltagelse i netværk og ved at være til stede i relevante politiske miljøer.

 

 

Opgaven kræver

 

Som ansøger til stillingen skal du være en internationalt anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et for fakultetet relevant fagområde. Desuden skal du have erfaring med og indsigt i uddannelse og ledelse, have ledelsesevner, undervisningserfaring og erfaring med et universitets samspil med det omgivende samfund.

 

Derudover forventer vi, at du har:

 

 • ledelseserfaring og indsigt i danske universiteters organisation, arbejdsform og uddannelser

 • undervisningserfaring fra et universitet

 • evne til at samarbejde med alle aktører på uddannelsesområdet på universitetet

 • evne til at inddrage relevante aktører f.eks. studerende, undervisere og ledere i beslutningsprocesser og implementeringsopgaver

 • et stort netværk i såvel den danske og den internationale forsknings- og uddannelsesverden

 • gode kommunikationsevner skriftligt såvel som mundtligt både på dansk og engelsk.

 

 

Om fakultetet

 

Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet er kendetegnet ved en høj faglig kvalitet og et innovativt tværfagligt miljø. For os er det vigtigt, at både uddannelser og forskning gør en forskel i samfundet og bidrager til at løse fremtidens store udfordringer. På Det Humanistiske Fakultet er vi derfor specialiseret inden for tre områder:

 

 • Det produktive humaniora, hvor digitale metoder og processer bidrager til skabelsen af nye produkter, services og oplevelser

 • Det udviklende humaniora, hvor humanistisk viden bidrager til at styrke menneskers og organisationers læring og udvikling

 • Det interkulturelle humaniora, hvor viden om samspil mellem mennesker, kulturer og institutioner styrker mulighederne for at navigere i en globaliseret verden.

 

 

Fakultetet omfatter pt. ca. 4.295 studerende og godt 482 videnskabelige og teknisk/administrative medarbejdere fordelt på campusser i hhv. Aalborg og København. Fakultetet består fra 1. august 2019 af 2 institutter Institut for Kommunikation og Psykologi og Institut for Kultur og Læring (arbejdstitel). Derudover hører den humanistiske ph.d.-skole også til fakultetet.

 

Uddannelserne på det Humanistiske Fakultet er af høj faglig og pædagogisk kvalitet. Vores dimittender tilfører arbejdsmarkedet nye kompetencer og ny viden. Som prodekan for uddannelse er det din fornemste opgave i samarbejde med ledere, medarbejdere og studerende på fakultetet samt aftagere af vores dimittender, at fastholde, udvikle og profilere dette. Det drejer sig både om udviklingstiltag af strategisk karakter samt ændringer, der følger af forandringer og reformer inden for uddannelsesområdet. Ligesom på resten af Aalborg Universitet tager uddannelserne på Det Humanistiske Fakultet udgangspunkt i en projekt- og problembaseret tilgang til læring (PBL). Det betyder, at de studerende opnår en stor del af deres læring ved at samarbejde om at analysere konkrete problemstillinger. Denne samarbejdsform danner grobund for et værdifuldt og attraktivt studiemiljø, den problem- og projektorienterende tilgang til læring er i fokus samtidig med, at samarbejde med virksomheder og det omgivende samfund prioriteres højt.

 

Vil du vide mere

 

Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Dekan Henrik Halkier på telefon 2076 2004 / 9940 9138 eller via mail hum-dekan@adm.aau.dk

 

Der kan desuden rettes henvendelse til Sekretariatschef på dekansekretariatet på Humaniora Maj Ragner Laursen på telefon 9940 7961 eller på mail mrl@adm.aau.dk eller til direktør Jan Thomsen, Ramsdal Executive, på telefon 4040 7719 eller mail jth@ramsdalgruppen.dk som bistår AAU i processen.

 

Se endvidere www.aau.dk og www.fak.hum.aau.dk/

 

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR

Ansættelse sker på åremål i 5 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC i en stilling klassificeret i LR36. Lønnen tager udgangspunkt i en grundløn, åremålstillæg og pensionsbidrag. Der er mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer. Der kan eventuelt indgås aftale om en tilbagegangsstilling som lektor eller professor ved åremålsperiodens udløb. En tilbagegangsstilling vil ske efter positiv fagkyndig bedømmelse, jf. ansættelsesbekendtgørelsen.

 

Herudover vil der for den rette profil i mindre omfang være mulighed for at bevare forskningsaktiviteter i stillingen.

 

Tjenestestedet for stillingen er Aalborg.

 

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

 

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk og den skal som minimum indeholde motivation for at søge stillingen, personlige forudsætninger for at kunne leve op til stillingens krav, samt dine overvejelser om udviklingen af fakultetets uddannelsesområde de kommende år. Vedlæg desuden CV og publikationsliste.

 

Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

 

STILLINGSNUMMER

1042493

 

ANSØGNINGSFRIST

29/05/2019

Kontakt

Aalborg Universitet

Fibigerstræde 5
9220
Aalborg Øst
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
02-05-2019
Udløber:
29-05-2019
Kviknummer:
LJA-73006082
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning,
Ledelse
Beliggenhed
Lignende job
Hillerød Kommune
Hillerød, Nordsjælland
Frist:
09-08-2020