45
45
 ledige stillinger på Magisterjob
104
104
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce
Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

|
Fyn
|
Indrykket 03-07-2020

Lektorat i organisationskommunikation

Ved Institut for Sprog og Kommunikation er en stilling som lektor i organisationskommunikation ledig til besættelse pr. 1. februar 2021 eller snarest derefter med tjenestested ved SDUs campus i Slagelse.

Kvalifikationsniveauet for lektorer skal svare til det niveau, der kan opnås på grundlag af ansættelse som adjunkt, men vil også kunne opnås på anden måde. 

Ansøgere skal kunne dokumentere relevant, international videnskabelig produktion og undervis- ningskompetence inden for organisationskommunikation, bredt defineret. Mere specifikt, vil en kandidat med forskningsinteresser indenfor forskellige aspekter af kultur, identitet, forandring og viden, som de manifesterer og udfolder sig i et organisatorisk miljø, blive foretrukket.  Ansøgere skal vedlægge vurdering af undervisningsmæssige kvalifikationer. 

Der lægges vægt på, at ansøgere aktivt vil kunne indgå i et eller flere af instituttets forsknings-miljøer, og ansøgere skal gøre rede for, hvordan de vil kunne bidrage til udviklingen af instituttets undervisnings og forskningsprofil i Slagelse. Flere oplysninger om Instituttets forskning og campus Slagelse kan findes her: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/isk/forskning
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/byerne/slagelse

Den foretrukne ansøger vil skulle undervise og vejlede studerende på bacheloruddannelserne i International Virksomhedskommunikation og Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk og Digital Markedskommunikation i Slagelse.  

Det forventes, at den fortrukne ansøger deltager i ansøgninger om eksterne midler og indgår i administrative råd og nævn samt samarbejde med eksterne parter. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til institutleder Sharon Millar, e-mail smillar@sdu.dk 

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.

Ansættelse finder sted efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC, Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2019 

 
Såfremt ansøgeren ikke har dokumenteret undervisningserfaring svarende til adjunktniveau sker ansættelsen på prøve i 1 år. 

Det gælder for alle stillinger, at de skal kunne dække undervisningsrekvisition fra beslægtede områder herunder tværfaglige undervisningsaktiviteter og cand. negot-uddannelserne. 

Ansøgningen skal indeholde: 

Ansøgning CV Eksamensbeviser Undervisningsportefølje (se nedenfor) Publikationsliste med angivelse af de publikationer der vedhæftes Op til 6 af de mest relevante værker. Der vedhæftes en pdf-fil for hver enkelt publikation. Hvis der er medforfattere til en publikation, skal der vedlægges medforfattererklæring som en del af den pågældende pdf-fil

Ansøgning og alle bilag skal være på dansk, engelsk eller et af de skandinaviske sprog. Kopi af originale eksamensbeviser bedes medsendt.

Ved ansøgning om lektorat skal vedhæftes undervisningsportfølje som dokumentation for undervisnings- og vejledningsmæssige kvalifikationer - se vejledning her.

Du bedes venligst være opmærksom på, at vi kun modtager pdf-filer og ikke zip-filer, jpg eller andre billedfiler. Den enkelte fil må ikke være over 10 MB. Såfremt du har mere end en fil til hvert felt, skal du kombinere pdf-filerne til en samlet fil inden du uploader, da hvert enkelt felt kun kan håndtere en fil. 

Alle pdf-filer skal være ulåste og tillade binding og må ikke være password beskyttede. 

Ansøgningen vil blive bedømt af et sagkyndigt udvalg. Når bedømmelsesudvalget har afgivet sin vurdering, modtager ansøgeren den del af evalueringen, der vedrører ham/hende. Materialet vil herefter blive videresendt til institutlederen, som skal samle et ansættelsesudvalg. 

Der vil som led i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer kunne indgå en samtale. 

Hvis ansøgningen ikke indeholder det påkrævede materiale, kan Fakultetet afvise ansøgningen uden yderligere varsel. Ansøgninger modtaget efter deadline vil ikke blive vurderet.

Bedømmelsesudvalget har mulighed for at shortliste ansøgere, hvorfor ikke-shortlistede ansøgere ikke vil modtage en bedømmelse. 

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online", og Fakultetet forventer, at ansøgere har læst "Vejledning for ansøgere", inden der søges.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Syddansk Universitet

Campusvej 55
5230
Odense
Danmark
Tlf: 6550 1000
Praktisk information
Oprettet:
03-07-2020
Udløber:
27-08-2020
Kviknummer:
LJA-80580845
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning
Beliggenhed
Gem annonce