149
149
 ledige stillinger på Magisterjob
245
245
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Syddansk Universitet - Det Humanistiske Fakultutet

Syddansk Universitet - Det Humanistiske Fakultutet

|
Fyn
|
Indrykket 04-02-2019

Lektorat i narrativ medicin

Ved Institut for Kulturvidenskaber, Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet i Odense opslås et lektorat i narrativ medicin til besættelse pr. 1. august 2019 eller snarest derefter.

Institut for Kulturvidenskaber varetager forskning, undervisning og formidling inden for Filosofi, Kulturstudier, Litteratur, Medievidenskab og Uddannelsesvidenskab.

Information om Institut for Kulturvidenskaber findes på http://www.sdu.dk/ikv

Lektoratet i narrativ medicin indgår i instituttets og Det humanistiske Fakultets satsning på forskningsområdet Human Health.

Ansøgere skal være kvalificeret inden for nyere nordisk litteratur og anvendelse af nordisk litteratur i narrativ medicin.

Stillingen indeholder forskning, undervisning, vejledning og formidling samt deltagelse i tværfakultært og eksternt samarbejde. Desuden administration efter aftale. I forhold til undervisning vil lektoren primært undervise i narrativ medicin men kan også tilknyttes undervisning på andre af instituttets uddannelser.

Lektoren forventes at yde en aktiv indsats ved deltagelse i et kollektivt forskningsmiljø herunder med ansøgninger om eksterne midler, tilrettelæggelse af konferencer og internationalt samarbejde samt med bedømmelsesarbejde og forskningsledelse efter aftale. Desuden indgår der i stillingen deltagelse i uddannelsesudvikling samt aktiviteter omkring undervisningen.

Ud over forskningskvalifikationer skal ansøgere kunne dokumentere evner til at planlægge og gennemføre undervisning inden for en eller flere af de centrale discipliner på uddannelser varetaget af instituttet (jf. nedenstående krav om undervisningsportfolio).

Ved besættelse af stillingen lægges vægt på, at ansøgeren har forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer, der svarer til, hvad der kan opnås ved tilfredsstillende gennemført ansættelse som adjunkt. Således vægtes de samlede kompetencer og erfaringer inden for forskning, forskningssamarbejde, uddannelse, undervisning og administration.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Anne Jensen på tlf.: 65 50 31 45 eller e-mail: anne.jensen@sdu.dk.

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.

Ansættelse finder sted efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC, Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2015 Såfremt ansøgeren ikke har dokumenteret undervisningserfaring svarende til adjunktniveau sker ansættelsen på prøve i 1 år.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Ansøgning
  • CV
  • Eksamensbeviser
  • Undervisningsportefølje (se nærmere nedenfor)
  • Publikationsliste med angivelse af de publikationer der vedhæftes
  • Op til 6 af de mest relevante værker. Der vedhæftes en pdf-fil for hver enkelt publikation.
  • Hvis der er medforfattere til en publikation, skal der vedlægges medforfattererklæring som en del af den pågældende pdf-fil

 

Ved ansøgning om lektorat skal vedhæftes undervisningsportefølje som dokumentation for undervisnings- og vejledningsmæssige kvalifikationer - se vejledning her. Ansøgning og alle bilag skal være på dansk, engelsk eller et af de skandinaviske sprog. Kopi af originale eksamensbeviser bedes medsendt.

Du bedes venligst være opmærksom på, at vi kun modtager pdf-filer. Såfremt du har mere end en fil til hvert felt, skal du kombinere pdf-filerne til en samlet fil, inden du uploader, da hvert enkelt felt kun kan håndtere en fil. Den enkelte fil må ikke være over 10 MB. Vi modtager ikke zip-filer, jpg eller andre billedfiler. Alle pdf-filer skal være ulåste og tillade binding og må ikke være password beskyttede.

Ansøgningen bliver vurderet af et bedømmelsesudvalg, og udvalget vurderer, om du er kvalificeret til stillingen. Udvalget kan anmode om yderligere oplysninger, og i så fald er det ansøgerens ansvar at tilsende det nødvendige materiale.

Når bedømmelsesudvalget har afgivet sin vurdering, modtager ansøgeren den del af evalueringen, der vedrører ham/hende. Materialet vil herefter blive videresendt til institutlederen, som skal samle et ansættelsesudvalg.

Der vil som led i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer kunne indgå en samtale.

Hvis ansøgningen ikke indeholder det påkrævede materiale, kan Fakultetet afvise ansøgningen uden yderligere varsel. Ansøgninger modtaget efter deadline vil ikke blive vurderet.

Shortlisting kan forekomme.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online". Fakultetet forventer, at ansøgere har læst "Vejledning for ansøgere" inden der søges.

Det gælder for alle stillinger, at de skal kunne dække undervisningsrekvisition fra beslægtede områder herunder tværfaglige undervisningsaktiviteter og cand. negot-uddannelserne.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

 

 

Kontakt

Syddansk Universitet - Det Humanistiske Fakultutet

Campusvej 55
5230
Odense
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
04-02-2019
Udløber:
01-03-2019
Kviknummer:
LJA-70398862
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning
Beliggenhed
Job i virksomheden
Frist: 
26-09-2019
Lignende job
Gentofte Kommune
Gentofte, Storkøbenhavn
Frist:
27-10-2019
Syddansk Universitet
Odense, Fyn
Frist:
22-09-2019