98
98
 ledige stillinger på Magisterjob
127
127
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Sorø Kommune

Sorø Kommune

|
Vestsjælland
|
Indrykket 20-09-2021

Leder til Natur og Miljø - i Fagcenter Teknik, Miljø og Drift i Sorø Kommune

Vil du være leder af myndighedsbehandling efter naturbeskyttelseslov, vandløbslov, miljøbeskyttelseslov osv. og arbejde for at afbalancere beskyttelse og benyttelse af Sorø kommunes arealer alt sammen i lyset af FNs Verdensmål.

Så skal du søge vores lederstilling til Natur- og Miljøområdet i Sorø Kommune. Du bliver en del af Fagcenter Teknik, Miljø og Drift bestående af Bygningsområdet, Vej, Park og Trafik, Natur og Miljø, Plan og Byg samt et Ledelsessekretariat. Centret har ca. 190 medarbejdere og hele det tekniske område er samlet i et center.
Dit arbejdssted vil være Sorø Rådhus.

Drifts-, budget- og personaleansvar
Som leder med budget- og personaleansvar for ca. 16 medarbejdere vil du indgå i Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts ledergruppe, der består af centerchefen, 4 ledere og dig selv. Desuden bliver du en del af kommunens samlede lederforumgruppe på 43 ledere.

Du vil blive en drivende kraft i at sikre stabil opgaveløsning samt udvikling af centrets ydelser på dit ansvarsområde.

Der vil være tæt næsten daglig - kontakt med det politiske niveau. Du vil få en afgørende rolle for kommunens udvikling på natur og miljøområdet.
Vi varetager sagsbehandling indenfor hele natur- og miljøområdet: virksomheder, jordforurening, spildevand, affald, rotter, landbrug, grundvand, vandløb, badevand og naturbeskyttelse. Vi udfører vand- og naturprojekter, stier og friluftslivsfaciliteter, og udarbejder planer til implementering af statslig- og kommunal planlægning indenfor fx spildevand, rotter, vandplaner, grundvand, Natura 2000-områder, klima og klimatilpasning. Desuden skal der udformes en ny samarbejdsaftale med AffaldPlus. Der kan blive tale om særopgaver for centerchefen - fx i forbindelse med større naturprojekter mv.

Du bør have fokus på tillidsbaseret ledelse og agere i en stærk faglig kultur, som kræver stor selvstændighed hos den enkelte medarbejder.
Du får fleksible, fagligt stærkt funderede medarbejdere, som selvstændigt og i fællesskab tør udfordre opgaveløsningen. Du skal sikre faglig vidensdeling og faglig understøttelse mellem medarbejderne på tværs af de forskellige fagområder.
Sorø er en mindre kommune hvor den enkelte medarbejder i Natur og Miljø dækker bredt og ofte over flere fagområder og derfor har brug for faglig sparring i det daglige.
Du er rationel i din tænkning, har en veludviklet analytisk sans og arbejder fokuseret på at nå de mål, der er sat for kerneydelsen, eller som du selv sætter for din organisation. Du skal således være en stærk afslutter men du skal også kunne igangsætte og finde løsninger samt kunne se alternative veje trods forhindringer. Du går gerne i dialog med borgere, virksomheder og medarbejdere og du formår at skabe ejerskab via din kommunikation.

Engageret, empatisk personaleleder med sans for både mundtlig og skriftlig kommunikation
Du har en længerevarende uddannelse som fx forstkandidat, biolog, skov- og landskabsingeniør, miljøingeniør, miljøplanlægger eller noget helt andet. Du er en rigtig dygtig kommunikator - både mundtligt og skriftligt. Det forventes først og fremmest, at du har erfaring med lovgivning og opgaver på natur- og miljøområdet. Enten fra en tilsvarende kommunal stilling eller fx fra rådgivningsbranchen.

Dit arbejde er præget af et stort engagement, og du kan lide at udfordre dine omgivelser herunder din chef, dine lederkolleger og medarbejderne - med nye perspektiver. Du befinder dig godt i den udadvendte rolle i forhold til politikere, kolleger, brugere og borgere, hvor du fremstår lyttende og løsningsorienteret.

Du er en kompetent personaleleder, der er god til at følge op på henvendelser fra medarbejdere, politikere, borgere. Du skal arbejde for at udvikle dit område i et godt samspil med de øvrige ledere i centret. Du skal være tillidsvækkende, lyttende og have fokus på den gode trivsel, som er forudsætningen for en god opgaveløsning. Men samtidig skal du være handlekraftig og i stand til at prioritere og hjælpe med at løse besværlige sager.

Som person formår du i høj grad at bidrage til det sociale liv i Teknik, Miljø og Drift med dit positive livssyn og din humor. I centret er der et godt samarbejdsklima og en lav magtdistance. Du får indflydelse via en solid god ledergruppe og nogle dygtige og fagligt engagerede medarbejdergrupper med stor selvstændighed. Der er god mulighed for i samarbejde med medarbejdere og ledere - at påvirke organiseringen af dit ansvarsområde. Vi har en række sociale tiltag i centret, som bidrager til den gode trivsel.

Ansøgning og kontakt
Har du spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte Centerchef Morten Olesen på telefon 57 87 63 54 eller nemmere på mool@soroe.dk

Ansøgningsfrist er onsdag 20. oktober 2021 via ansøgningsmodulet: her.
Indkaldelse til samtale sker via mail torsdag 21. oktober. 1. samtale afholdes mandag den 25. oktober.
2. samtale afholdes torsdag den 28. oktober. Der indgår evt. en mindre test/opgave i forbindelse med 1. samtale. Ansættelse er 1. december 2021.

Det forventede årlige lønniveau dog naturligvis efter erfaring og kvalifikationer - ligger på op til ca. 685.000 inkl. pension mv.
 
I Sorø Kommune ser vi mangfoldighed som en styrke, og vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, handicap, race, religion og etnisk tilhørsforhold. Værdigrundlaget i Sorø Kommune er: troværdighed, engagement og arbejdsglæde, dialog, åbenhed og anerkendelse.

Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Kommunen har godt 30.000 indbyggere og er beliggende midt på Sjælland i et naturskønt område med søer og skove. Sorø Kommune har ca. 2.500 medarbejdere.

Kontakt

Sorø Kommune

Rådhusvej 8
4180
Sorø
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
20-09-2021
Udløber:
20-10-2021
Kviknummer:
LJA-82685613
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Miljø
Beliggenhed