123
123
 ledige stillinger på Magisterjob
250
250
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce
Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 07-02-2020

Københavns Professionshøjskole søger en vicecenterleder til det Nationale Center for Udvikling af Matematikundervisning på docentniveau

Læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole (KP) søger en docent med stærke matematikdidaktiske kompetencer på ph.d.-niveau. Stillingen omfatter varetagelse af vicecenterledelsen af et nyt Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisningen (NCUM) i halvdelen af arbejdstiden og opbygning af KP's matematikdidaktiske forsknings- og udviklingsmiljø samt undervisning ved læreruddannelsen i den anden halvdel. Stillingen er en varig fuldtidsstilling, som tiltrædes d. 1. juni 2020 eller så hurtigt som muligt.

 

Visionen for NCUM er, at danske børn og unge fra dagtilbud til ungdomsuddannelser oplever en engagerende, ambitiøs og tidssvarende matematikundervisning. Denne ambition kræver en fælles og langsigtet indsats fra praktikere og forskere fra dagtilbud og grundskole over ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser til professionshøjskoler og universiteter. NCUM er således en unik mulighed for at etablere nye samarbejder i og på tværs af uddannelsesniveauer omkring matematikundervisningen. NCUM's primære opgaver er at skabe et solidt og bredt netværk, en stærk formidlingsindsats og en ramme for projektudvikling og ressourceopbygning omkring matematikundervisning.

 

KP indgår sammen med Aarhus Universitet (DPU), Aalborg Universitet, Københavns Universitet og VIA University College i et konsortium, der står for opbygning og drift af NCUM. NCUM forankres på DPU, hvor centerlederen ansættes, men drives i et tæt samarbejde med KP, der gennem centerlederen sikrer et tæt samarbejde med dagtilbud, grundskole, erhvervsuddannelse og pædagog- og læreruddannelserne. NCUM placeres fysisk på DPU i Emdrup, hvor vicecenterlederen får kontor sammen med centrets to øvrige medarbejdere: en aktivitetsmanager og en formidlings- og kommunikationskonsulent. Centeret har bevilling til og med 2023.

 

Om stillingen

Vicecenterleder 

Som vicecenterleder får du mulighed for at indgå i et tæt samarbejde med centerlederen om opbygning, udvikling og drift af NCUM, og du vil i forhold til centeropgaver referere til centerlederen. Som vicecenterleder skal du have en tovholderfunktion ift. samarbejdsaftaler med de faglige miljøer, som NCUM samarbejder med, deltage i processtyring af NCUM og andre netværksaktiviteter og bidrage til at etablere og vedligeholde netværk i og særligt på tværs af NCUM's fokusområder (dagtilbud, grundskole, ungdoms- og erhvervsuddannelser). Andre ansvarsområder er at bidrage til formidling af viden, særligt forskningsviden, bredt til praktikere, etablere kontakt til tilsvarende centre internationalt, sikre fondsmidler til udviklings- og forskningsprojekter ift. fokusområderne, drifte og administrere større projekter samt understøtte økonomistyring og drift af NCUM.   

 

Øvrige del af stillingen

Som docent indgår du i læreruddannelsens matematikfaggruppe på KP og refererer til en uddannelsesleder. Denne del af stillingen er forankret på Campus Carlsberg i København, hvor du forventes at bidrage til opbygning af KP's matematikdidaktiske forsknings- og udviklingsmiljø inden for forskningsprogrammet Fagdidaktik, at vejlede studerende på ph.d.- og BA-niveau og at undervise på læreruddannelsen. I denne sammenhæng vil dine ansvarsområder og opgaver være at:

 

 • udvikle praksisnær forskning i matematikdidaktik ift. grundskole eller læreruddannelse, som kan styrke KP's forsknings- og udviklingsmiljø

 • publicere nationalt såvel som internationalt

 • medudvikle praksisnære forsknings- og udviklingsmetodologier

 • undervise i læreruddannelsen og levere afgørende bidrag til udviklingen af læreruddannelsen og KP's efter- og videreuddannelser via undervisning og løsning af andre opgaver

 • sikre ekstern finansiering af nye forsknings- og udviklingsprojekter

 • finde og udnytte muligheder for videnskabelig publicering og andre typer formidling, herunder at udvikle og bruge formater til cirkulation af viden internt på KP og i relation til praksis

 • udvikle KP's samarbejde med kommuner, universiteter (nationalt og internationalt) og andre videnpartnere, som kan understøtte KP's matematikdidaktiske forskningsmiljø.

 

 

Om dig

Vi forventer, at du:

 

 • har forskningskompetence svarende til minimum ph.d.-niveau og solid erfaring med praksisnær forskning og publicering i matematikkens didaktik nationalt såvel som internationalt vedr. et eller flere af NCUMs fokusområder: dagtilbud, grundskole, ungdoms- og erhvervsuddannelser

 • brænder for at udvikle et inspirerende miljø omkring matematikundervisning for en bred vifte af praktikere og forskere med det formål at kvalificere matematikundervisning generelt

 • har et solidt netværk til praktikere og forskere i en stor del af de faglige miljøer som NCUM skal samarbejde med

 • har succesfuld og bred erfaring med fundraising til forsknings- og udviklingsprojekter vedr. matematikundervisning, gerne ift. flere af NCUMs fokusområder

 • har erfaring med drift, administration og økonomistyring af større forsknings- og udviklingsprojekter

 • har relevant undervisningserfaring og erfaring med udvikling af undervisning, herunder særlig koblingen mellem forskning og praksis

 • brænder for og har erfaring med at opbygge et produktivt forsknings- og udviklingsmiljø i tæt kontakt med andre forskere og praktikere

 • deler visionen om at skabe forskningsresultater i tæt kontakt med interessenter fra både professionsuddannelser og praksisfeltet.

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Der er tale om en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse d. 1. juni 2020 eller hurtigst muligt.

 

Du bliver ansat i henhold til AC-overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Der er mulighed for at forhandle løntillæg i henhold til dine kvalifikationer, særligt ift. varetagelse af vicecenterlederjobbet. 

 

Dine daglige arbejdssteder vil blive KP, Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V og DPU, København, Aarhus Universitet, Tuborvej 164, 2400 København NV. 

 

Der henvises til to bekendtgørelser:

Bekendtgørelse nr. 1055 af 29. august 2013 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler mv. og bekendtgørelse om lektor- og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler mv.

Bekendtgørelse nr. 762 af 25. juni 2013 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

 

Vil du vide mere?

Hovedstadsregionen har brug for stærke professionelle, der er uddannet til at møde og besvare fremtidens udfordringer. Som en samlet professionshøjskole har vi med vores bredde og volumen en ambition om at blive toneangivende på uddannelsesområdet.

 

Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning Fælles om fremragende undervisning på www.kp.dk.

 

Interesseret?

Send din ansøgning og relevant materiale via ansøgningsknappen senest fredag den 28. februar 2020. 

 

Udover ansøgningen skal du vedlægge en publikationsliste, tre udvalgte publikationer, CV, eksamensbeviser og en personlig vision for funktionen som vicecenterleder herunder for samarbejdet med centerlederen.

 

Ansøgers kvalifikationer vurderes af et internt ansættelsesudvalg og udvalgte ansøgere behandles i et eksternt bedømmelsesudvalg. Du skal derfor medsende tre publikationer, som du ønsker at blive bedømt på (du kan evt. i ansøgningen give en begrundet anmodning om inddragelse af yderligere publikationer i bedømmelsen).

 

For yderligere informationer om stillingen eller for at rekvirere en beskrivelse af NCUM's visioner, kontakt forsknings- og udviklingsleder på KPs lærerfaglige institut Bo Nielson på enten e-mail BNIE@kp.dk eller tlf. 5163 2640.

 

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.


Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Københavns Professionshøjskole

Humletorvet 3
1799
København V
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
07-02-2020
Udløber:
28-02-2020
Kviknummer:
LJA-79280480
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning
Beliggenhed
Gem annonce
Lignende job
Københavns Professionshøjskole
København, Storkøbenhavn
Frist:
05-03-2020
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet
Nuuk
Frist:
06-03-2020