Kontakt

Silkeborg Kommune

Adresse
Harsnablundvej 1
8600
Silkeborg
Danmark

Silkeborg Kommune

|
Midtjylland
|
Indrykket 10-07-2020

Skoleleder til Gødvadskolen

Gødvadskolen i Silkeborg søger en visionær og kommunikativ stærk skoleleder, som lytter, sætter tydelig retning og bringer vores skole og vores børn ind i fremtiden i et tæt samarbejde med medarbejdere og skolebestyrelsen.

Du skal brænde for folkeskolen, og have øje for, at vi i løbet af hele skoledagen, fra kl. 07.00-17.00, skal lave skole for alle distriktets børn - dit vigtigste fokus skal være børnene - det er for dem, vi laver skole.

Fakta om Gødvadskolen
Gødvadskolen er beliggende i den nordlige del af Silkeborg i et af Silkeborg kommunes største udbygningsområder, men betragtes på trods heraf stadig af mange som landsbyskolen i ordets allerbedste betydning.

Vi værdsætter nærhed, traditioner, tætte relationer, samtidig med, at vi lægger vægt på at lave skole for nutidens børn, så de også kan begå sig i fremtiden.

Gødvadskolen har stor opbakning fra både forældre, lokalsamfundet og børnene.

Vi sigter mod at tage størst muligt hensyn til det enkelte barn inden for fællesskabets rammer. Vi ser det som en styrke, at vi er forskellige, har forskellig baggrund, holdninger, værdier og livsvilkår.

Vi har en særlig opmærksomhed på, gennem undervisning og pædagogisk praksis af høj kvalitet, at kunne understøtte både de fagligt stærke børn og de fagligt/socialt udfordrede børn i deres læringsmæssige og personlige udvikling.

Gødvadskolen er en 0.-6. klasse skole med ca. 300 elever og 35 medarbejdere. Gødvadskolen er, sammen med Grauballe skole, fødeskole til Dybkærskolen, hvorfor der prioriteres et tæt samarbejde mellem de tre skoler.

Udover skolelederen består ledelsen af en pædagogisk leder.

Forventninger til dig

 • Du har en solid ledererfaring fra folkeskoleområdet og kan dokumentere at du løbende har dygtiggjort dig inden for feltet.
 • En forudsætning for at du lykkes med din ledelsesmæssige opgave er, at du sammen med den pædagogiske leder forstår at udøve ledelse tæt på medarbejderne, og at du magter den særlige kunst det er, at delegere ansvar og opgaver og understøtte dem du delegerer det til.
 • Du skal med respekt for de politisk og administrativt fastlagte mål for Silkeborg Kommunale skolevæsen kunne tegne en klar vision og opstille konkrete mål for Gødvadskolen.
 • Du skal med afsæt i målene og gennem dialog med medarbejderne, elever og skolebestyrelse kunne beslutte skolens indsatsområder.
 • Du skal have erfaring med og kompetence til selv og gennem din pædagogiske leder, at understøtte medarbejdernes professionelle roller. Du skal sikre rammerne for at såvel den enkelte medarbejder som teams af medarbejdere etablerer de bedst mulige læringsmiljøer for alle distriktets børn
 • Du skal se kvaliteten i et engageret lokalsamfund og en engageret skolebestyrelse.
 • Du skal være rammeskabende for en skole, hvor der er rum for refleksion, og hvor relevante sparrings- og feedbackprocesser er i højsædet, herunder feedback mellem ledelse, medarbejdere, elever og forældre - dialog, inddragelse og åbenhed er vigtige værdier på Gødvadskolen.
Vi kan altså tilbyde:
Lokalt på Gødvadskolen:
 • En flok dejlige børn
 • Engagerede medarbejdere
 • En aktiv skolebestyrelse
 • En forældregruppe, der bakker op om skolen
 • Et stabilt og voksende elevgrundlag.
 • En skole med et godt ry og stor søgning.
 • Struktureret samarbejde mellem Undervisningsdel og Sfo.
I skolevæsenet i Silkeborg:
 • Tæt samarbejde med din Områdeleder gennem løbende sparrings- og opfølgningssamtaler
 • Forpligtende samarbejde med dygtige skolelederkollegaer
 • Deltagelse i læringsnetværk for Skoleledere
Ansøgning og kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Charlotte Ørbæk Langballe på tlf. 2143 4241 eller skolebestyrelsesformand John Bro-Jeppesen på tlf 3023 7842.

Der kan aftales rundvisning på skolen i uge 32/33 ved pædagogisk leder Rikke Happel via skolens hovednr. 8970 2820 fra og med 3. august 2020.

På Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om kommunens strategiplan, ledelsesgrundlag samt eventuel job- og personprofil mv.: "Bliv leder hos os".

Løn
Lønnen fastsættes efter forhåndsaftale med den aftaleberettigede organisation. Stillingen er en tjenestemandsstilling.

Ansøgningsfrist torsdag 11- august 2020.
Første samtale forventes afholdt mandag 24. august og anden samtale fredag 28. august.
Kandidater, der går videre til anden samtale skal gennemføre en Garuda kompetenceprofil.

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

Praktisk information
Oprettet:
10-07-2020
Udløber:
11-08-2020
Kviknummer:
LJA-80636964
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Ledelse