Kontakt

Roskilde Universitet

Adresse
Universitetsvej 1
4000
Roskilde
Danmark
Telefon 4674 2000
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Roskilde Universitet

Roskilde Universitet

|
Midtsjælland
|
Indrykket 29-08-2019

Institutleder til RUC's Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

Vær med til at forme et tværvidenskabeligt og innovativt institut

Roskilde Universitet søger en institutleder til Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, som dels kan være med til at udvikle RUCs tværfaglige humanistiske profil og understøtte instituttets forskning og uddannelser, dels kan indgå i den strategiske ledelse af hele universitetet.

 

Om Roskilde Universitet

Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på. På RUC dyrker vi den projekt- og problemorienterede tilgang til vidensudvikling, fordi man opnår de mest relevante resultater ved at arbejde med problemer i fællesskab med andre. Vi dyrker tværfagligheden, fordi ingen væsentlige problemer kan løses ud fra ét fagligt synspunkt.

 

På RUC skaber vi videnskabelige resultater af højeste kvalitet gennem involvering og videndeling. Forskningen på RUC er funderet på åbenhed, både indadtil og udadtil i samspil med vores omverden. Dette er en forudsætning for kvalitet og relevans i uddannelserne, hvor de studerende opnår et højt fagligt niveau og stærke kompetencer.

 

For at imødekomme fremtidens udfordringer udvikler vi på RUC konstant nye måder at interagere med vores omverden på. Vi vil have universitetet endnu længere ud i verden og verden endnu længere ind på universitetet. Vi lægger vægt på engagement og vilje til at gøre en forskel ved at udvikle forskningsbaseret viden om relevante problemstillinger, og vi har tværfaglig grundforskning, der løser fremtidens udfordringer ved at tænke uden for traditionelle kategorier eller forudsigelige rammer.

 

Om Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab

Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab er et tværvidenskabeligt og innovativt institut med faglig og metodisk mangfoldighed. IKH er arbejdssted for ca. 100 forskere og huser en forskerskole med omkring 30 indskrevne ph.d.-studerende. Instituttet har et sekretariat med 16 medarbejdere som indgår i administrative partnerskaber med specialiserede enheder i RUCs Fællesadministration.

 

Instituttet leverer forskning, formidling og uddannelse inden for kommunikation, journalistik, performance-design, filosofi, historie, dansk og kultur- og sprogmødestudier.

 

Instituttet har ansvar for en række tværvidenskabelige bachelor- og kandidatuddannelser med ca. 2550 aktive studerende.

 

Opgaver og udfordringer

Som institutleder vil du stå over for en række spændende opgaver i de kommende år:

 

Udvikling af Roskilde Universitet som helhed ved at indgå i en samlet universitetsledelse, som består af institutlederne og rektoratet.   

 

Ledelse af instituttets videre arbejde med at styrke kvaliteten i instituttets forskning, uddannelse og samspil med omverdenen.

 

Understøttelse af rammer for forskningsmiljøerne med vægt på profilering af instituttets forskningsstyrker, højt publiceringsniveau, internationalisering, tværfagligt samarbejde og ekstern finansiering.

 

Arbejde med den løbende udvikling af uddannelserne, samt forpligtende tværfagligt og tværinstitutligt samarbejde om både bachelor- og kandidatuddannelser på tværs af RUCs fire institutter.

 

Du skal have mod på at lede dygtige og engagerede medarbejdere med fokus på et godt og inspirerende arbejdsmiljø. Du vil sammen med viceinstitutleder og sekretariatsleder komme til at stå i spidsen for ca. 100 VIP, 30 ph.d.-studerende, 90 DVIP og 16 TAP og forventes at være synlig udadtil og retningssættende indadtil.

 

Som institutleder refererer du til rektor, og dine nærmere opgaver og ansvarsområder aftales med hende.

 

I forlængelse af ovenstående vil dine hovedopgaver bestå i:

 

 • at arbejde for at RUC skal gøre en forskel for samfundet gennem forskning, uddannelse og formidling,

 • at arbejde for excellence i forskning og uddannelse,

 • at udøve tydelig og dialogbaseret personaleledelse med fokus på instituttet som en attraktiv arbejdsplads,

 • at sikre gode rammer for instituttets forskningsaktiviteter, herunder håndtere balancen mellem strategisk udvikling af stærke, samlede forskningsmiljøer og sikring af forskningsfrihed og brede faglige kompetencer,

 • at udvikle undervisnings- og forskningssamarbejder med relevante partnere i ind- og udland samt arbejde med fundraising og strategiske partnerskaber,

 • at skabe høj kvalitet og sammenhæng i instituttets studiemiljø, således at nye studerende tiltrækkes,

 • at drive arbejdet med kvalitetssikring og udvikling af instituttets undervisning og uddannelse i tæt samarbejde med viceinstitutleder, sekretariat og studieledergruppe,

 • at tænke i helheder, fremme en kultur, hvor videndeling og tværgående resultater er i fokus, og gå foran i arbejdet for at styrke sammenhængskraften på RUC.

 • at sætte retning, prioritere og tage ansvar for fordeling af ressourcer.

 

 

Kompetenceprofil

Vi forventer, at du:

 

 • er en anerkendt forsker på mindst lektor- eller seniorforskerniveau inden for et eller flere af instituttets fagområder gerne med international erfaring,

 • har relevant ledelseserfaring, herunder erfaring med personaleledelse, forandringsledelse, strategisk ledelse og administration,

 • har motivation, personlig integritet, gode samarbejds- og kommunikationsevner (på dansk/nordisk sprog og engelsk) samt evne til at engagere og involvere hos medarbejdere og samarbejdspartnere,

 • har god økonomisk forståelse og et stort overblik,

 • vil være en rollemodel og kulturbærer for det tværgående samarbejde og respekten for den faglige diversitet.

 

 

Ansættelsesvilkår

Ansættelse forventes at ske på åremål i en 5-årig periode med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Du ansættes i henhold til ac-overenskomsten med dertilhørende protokollater. Der er tale om en lønramme 37-stilling, hvortil der efter nærmere aftale kommer åremålstillæg og pensionsbidrag samt eventuelt yderligere tillæg. Der kan i forbindelse med ansættelsen eventuelt forhandles ret til tilbagegang til videnskabelig stilling.

 

Vi forventer, at du kan tiltræde stillingen den 1. december 2019 eller snarest derefter.

 

Mere information

Mere information om Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab kan findes på:

 

https://ruc.dk/institut-kommunikation-og-humanistisk-videnskab

 

Du er velkommen til at kontakte rektor Hanne Leth Andersen på telefon 2778 2838 for mere information om stillingen.

 

Ansøgning

For at søge stillingen, klik på knappen Søg stillingen" i højre side af stillingsopslaget.

 

Ansøgningen skal indeholde:

 • Redegørelse for din motivation samt dine tanker om og ideer til, hvordan du kan bidrage til instituttets og universitetets udvikling de kommende år.

 • CV

 • Publikationsliste

 • Undervisningsportfolio eller lign. redegørelse for erfaringer med undervisning og uddannelse

 • Kandidat- og ph.d.-beviser  

 

 

Ansøgningsfristen er 22. september 2019. 

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning. 

 

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

 

Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, som flytter samfundet fremad. Vi uddanner kompetente tværfaglige kandidater og skaber videnskabelige resultater af højeste kvalitet gennem åbenhed, involvering og videndeling.

Roskilde Universitet har 9000 studerende, 880 ansatte og 740 mio. kr. i årlig omsætning.

Praktisk information
Oprettet:
29-08-2019
Udløber:
22-09-2019
Kviknummer:
LJA-75181548
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning,
Ledelse