Kontakt

Københavns Universitet, Biotech Research & Innovation Centre, BRIC

Adresse
Ole Maaløes Vej 5
2200
København N
Danmark
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Københavns Universitet, Biotech Research & Innovation Centre, BRIC

Københavns Universitet, Biotech Research & Innovation Centre, BRIC

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 02-08-2019

Administrationschef søges til biomedicinsk elitecenter på Københavns Universitet

Administrationschef søges til biomedicinsk elitecenter på Københavns Universitet

 

Har du organisatorisk overblik, er god til at tilrettelægge administrative processer og har stærke samarbejdsevner så er du måske BRICs nye Administrationschef. Vi søger en visionær administrator, som kan understøtte BRICs administrative opgaver, herunder særligt understøtte forskningsmiljøet indenfor økonomi og HR og videreudvikle sammenhængskraft mellem de enkelte forskningsgrupper og administrationen. En central opgave er at sikre tæt kobling mellem BRICs ledelse og de administrative enheder på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, samt understøtte implementering af KU's politikker og dele af KU Strategi 2023 på BRIC.

 

Stillingen er til besættelse pr. den 1. november 2019 eller snarest derefter.

 

Om BRIC:

Biotech Research & Innovation Centre (BRIC) er et biomedicinsk forskningscenter, som udfører forskning på et internationalt højt plan, uddanner nye forskere og målrettet søger, at vores forskningsresultater bliver nyttiggjort og kommercialiseret. Vores forskning er organiseret i forskningsgrupper, som har basal sygdomsorienteret forskning som hovedområde. Vi fokuserer på at undersøge essentielle molekylærbiologiske og cellulære mekanismer og koble dem til udvikling af sygdomme. BRIC er en del af det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) på Københavns Universitet og varetager en del af fakultetets undervisning af studerende indenfor molekylær patologi. BRIC har en samarbejdsaftale med Finsen Laboratoriet ved Rigshospitalet, og samlet har centeret ca. 250 ansatte fordelt på 26 forskningsgrupper. Centerets årlige omsætning var i 2018 på kr. 195.3 millioner, hvoraf 71 % stammede fra eksterne fondsbevillinger. Mere information på www.bric.ku.dk.   

 

Jobbeskrivelse:

Som Administrationschef bliver din væsentligste rolle at sikre en sammenhængende administrativ organisering og smidige processer mellem BRIC og interne såvel som eksterne samarbejdspartnere. I BRICs administration arbejder vi ud fra et værdisæt med kompetencer & ansvar som fællesnævner. Vi har en organisering med samarbejde på tværs af forskellige faggrupper, som afspejler at vi fokuserer på løsninger, der skal understøtte forskningen og undervisningen på nuværende høje niveau. BRICs administration varetager opgaveløsning inden for HR, økonomi, indkøb, sekretariatsopgaver og bygnings- og laboratoriedrift. Administrationschefen vil have en direkte ledelsesopgave i forhold til en mindre del af administrationens medarbejdere, og en koordinerende opgave i forhold til medarbejdere ansat ved SUNDs HR- og Regnskabscenter. Administrationschefen indgår i centrets ledelsesteam sammen med BRICs direktør og lederen af BRICs Strategiske Forskerstøtteenhed og refererer til direktøren. 

 

Ansvarsområder:

  • Varetage den daglige drift af BRIC i samarbejde med BRICs direktør og øvrige administration, samt at forestå løbende optimering og udvikling af administrative processer.

  • Styre BRICs finanslovsbudget samt akkumulerede midler fra bl.a. overhead på eksternt finansierede projekter; overholdelse af statens og universitetets regnskabsregler

  • Løbende koordinere med fakultetets administrative enheder (Forsknings- og Innovation, Regnskabs- og HR-center omkring administrative processer.  

  • I samarbejde med SUND Regnskabscenter, SUND Forskning & Innovation og BRICs strategiske forskningsstøtteteam, koordinere ansøgning og administrationen af eksterne forskningsmidler, herunder sikre ansøgningsbudgetter, kontraktforhandlinger, oprettelse af bevillinger og rapportering og løbende indgå i dialog med BRICs forskningsledere omkring økonomisk planlægning og strategi.

  • Understøtte HR-processer og udvalg på centret, fx samarbejdsudvalg, de årlige lønforhandlinger, MUS og APV

 

Kvalifikationer:

Vi forventer, at du:

  • Har en relevant kandidatgrad inden for fx administration, ledelse eller økonomi

  • Har omfattende erfaring med budgetlægning, økonomistyring og afrapportering

  • Har solid relevant arbejdserfaring og flere års ledelseserfaring af tværfaglige administrative teams, gerne inden for forsknings- og uddannelsessektoren

  • Er god til at fastholde fagligt fokus og prioriteringer i en dynamisk og kompleks organisationsstruktur 

  • Besidder solide samarbejds- og netværkskompetencer og stærke kommunikationsevner, såvel mundtligt som skriftligt og på både dansk og engelsk

 

Løn- og Ansættelsesvilkår:

Ansættelse sker som chefkonsulent med personaleledelse efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC med mulighed for forhandling af tillæg for kvalifikationer. 

 

Spørgsmål:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til direktør, professor, Anders H. Lund, e-mail bric-director@bric.ku.dk   

 

Ansøgning:

Send ansøgning vedlagt CV, dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse elektronisk via Jobportalen, (klik på "Søg stillingen" nederst i opslaget). Ansøgningen skal være modtaget senest 1. september 2019. Samtaler forventes at blive gennemført i uge 38 og 39.   Der vil blive anvendt test i forbindelse med udvælgelsen imellem 1. og 2. samtale.

 

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

 

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Praktisk information
Oprettet:
02-08-2019
Udløber:
01-09-2019
Kviknummer:
LJA-74393277
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Administration,
Ledelse