Kontakt

Aarhus Kommune

Adresse
Trankær Mosevej 25
8310
Tranbjerg J
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 11-06-2019

Socialfaglig barselsvikar til Forsorgshjemmet Østervang

Vi søger en barselsvikar for socialfaglig medarbejder til Forsorgshjemmet Østervang 32 timer ugentligt i dagvagt med weekendvagt hver 4. uge. Ansættelsen er tidsbegrænset fra 1. august 2019 til 31. juli 2020.
 
Om os
Modtageenheden er en del af Forsorgshjemmet Østervang, som er den ene boform i Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser, der er et af centrene i Socialforvaltningens tilbud til udsatte voksne. Rammen for tilbuddet er Servicelovens 110. Målgruppen i Modtageenheden er hjemløse med særlige sociale vanskeligheder ofte med en psykiatrisk lidelse og forskellige former for misbrug.
 
Modtageenheden har 12 brugerværelser. Opholdstiden er ca. 14 dage, hvorefter indsatsen oftest fortsættes i andre mere længerevarende indsatser i huset.
 
Målet med et ophold i Modtageenheden er at udrede og afklare brugerens aktuelle livssituation og støttebehov samt tilbyde støtte og hjælp for at opnå en umiddelbar stabilisering. Målet er, i samråd med brugeren, at afklare, hvilket videre ophold/indsats brugeren har brug for. 

Om dig
Vi ønsker, at du:

 • Er socialfaglig uddannet at du er nyuddannet er ingen hindring
 • Kan se udfordringer i at arbejde med udredning, beskrivelser og analyse indenfor det socialfaglige/pædagogisk felt
 • Har stærke kommunikative og skriftlige kompetencer
 • Kan strukturere egen arbejdsdag og prioritere akutte opgaver
 • Er åben, faglig nysgerrig, reflekterende og fungerer godt i praksis
 • Evner at samarbejde og er monofagligt stærk
 • Trives med at arbejde selvstændigt i varierende og indimellem pressede situationer
 • Er parat til at indgå i enhedens mange forskelligartede ydelser herunder også praktiske opgaver
 • Har mod på at arbejde med en socialt udsat gruppe med multiple problemstillinger. 
Om jobbet 
Dine primære arbejdsområder:
 • Kontaktperson for Modtageenhedens brugere
 • Udrednings- og afklaringssamtaler med brugerne i Modtageenheden
 • Koordinere, iværksætte og følge op på indsatser hos den enkelte bruger under opholdet
 • Administration af medicin med udgangspunkt i FMK.
Vi tilbyder
 • En spændende arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads med fokus på monofaglighed som en væsentlig del af tværfagligheden
 • Faglig sparring 
 • Et målrettet arbejde med udgangspunkt i brugerens aktuelle livssituation
 • Kontinuerlig kompetenceudvikling samt individuelt tilrettelagt introduktionsprogram
 • En enhed, som prioriterer et tæt samarbejde med husets øvrige enheder og relevante samarbejdspartnere højt
Vil glæder os til at høre fra dig.

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger kan du kontakte afdelingsleder, Penille Mau tlf. 4185 6438. Du er også velkommen til at læse mere om Østervang på vores hjemmeside www.aarhus.dk
 
Det praktiske
Ansøgningsfristen er torsdag den 27. juni 2019.
Ansættelsessamtaler finder sted onsdag den 3. juli 2019. 
 
Løn- og ansættelsesforhold
 • Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogisk Forbund eller Ergoterapeutforeningen. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogisk Forbund eller Ergoterapeutforeningen på baggrund af kvalifikationer.
Ansøgning
Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på Søg job nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning bilagt dokumentation for beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen samt relevante referencer. Alle felter med * skal udfyldes. Når du modtager en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Om os
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse yder hjælp til kommunens borgere på social- og beskæftigelsesområdet. Området er delt op i to forvaltninger og en fælles stab. Magistratsafdelingen beskæftiger omkring 4.000 medarbejdere.
 
Beskæftigelsesforvaltningen er ansvarlig for tilbud til borgere, der står uden for eller er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan blandt andet være kontanthjælpsmodtagere, revalidender, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt nyankomne flygtninge og indvandrere.
 
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles om du er leder eller medarbejder håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

Praktisk information
Oprettet:
11-06-2019
Udløber:
27-06-2019
Kviknummer:
LJA-74023164
Jobtype:
Vikar/barsel
Arbejdsområde:
Socialrådgivning