Kontakt

Aarhus Kommune

Adresse
Egebæksvej 26
8270
Højbjerg
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 08-02-2019

Barselsvikariat for Specialpædagogisk Konsulent søges til Center for Specialpædagogiske Børnetilbud

Om jobbet:
Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) søger en faglig velfunderet specialpædagogisk konsulent, fra 1. juni 2019, der kan varetage en 37 timers stilling i centrets konsulentteam.
 
Du vil blive en del af konsulentteamet bestående af specialpædagoger, psykolog og socialrådgivere. Du skal kunne se dig selv som en del af et stærkt og udviklingsorienteret team, og det forventes, at der samarbejdes om opgaverne, og at der både internt i konsulentteamet og med de øvrige afdelinger i centret, arbejdes på at skabe udvikling for både det enkelte barn og området som helhed. I konsulentteamet varetages interne og eksterne rådgivnings- og undervisningsopgave, hvorfor det er væsentligt at du har erfaring med konsulent- / undervisningsfunktionen eller har potentiale for at udføre konsulentopgaver, hvor meransvaret for opgaveløsningen påhviler dig.
 
Dine opgaver vil blive:

    Rådgivning og vejledningsforløb til forældre, til børn og unge inden for målgruppen
    Observationer af børn og unge, samt tilbagemeldinger og specialpædagogiske anbefalinger til bl.a. samarbejdspartner
    Planlægning og afvikling af kursusforløbDin profil:
Du skal have stor energi og engagement til at arbejde med rådgivning og vejledning til afdelingsleder, personale, forældre og pårørende. Du skal have lyst til at bidrage til at gøre en forskel, for såvel det enkelte barn, hele familien og handicapområdet generelt.
 
Vi søger en specialpædagogisk konsulent med følgende kompetencer:

    Du er uddannet pædagog
    Du har en bred specialpædagogisk viden og erfaring, inden for børn og unge med udviklingsforstyrrelser, herunder mental retardering og en viden om hvilken betydning det kan have for den øvrige familie
    Du evner at lave en grundig analyse af en given problemstilling og ud fra denne, rådgive og vejlede både på et overordnet og et mere specifikt niveau.
    Du har gode kompetencer til at formidle din højt specialiserede viden, både i mundtligt og skriftligt form.
    Du har et godt overblik og er struktureret, samt evner at planlægge forløb af opgaveløsninger selvstændigt.
    Du er god til at skabe tillidsfuld kontakt til både interne og eksterne samarbejdspartner.Derfor skal du vælge os:
CSB er en dynamisk organisation i fortsat udvikling, som er karakteriseret ved energi, engagement og stærke faglige visioner. Vi vil noget med vores organisation - og vi arbejder hårdt for at realisere de opstillet mål og hele tiden medvirke til at udvikle området og de tilbud der gives.
Vi samarbejder tæt med myndighedsområdet i Århus Kommune, særligt Center for Handicap og Psykiatri, om at løse de efterspurgte opgaver og videreudvikle området.
Vi er godkendte som VISO specialister - (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation i socialstyrelsen) og har et tæt samarbejde med andre vidensinstitutioner både nationalt og internationalt.
 Løn og ansættelsesvilkår:Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst under SL. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.Ugentligt timetal: Fuldtid

Der er tale om en begivenhedsbestemt stilling.
Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest.
 Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Faglig leder, Lenette Andsbjerg Johansen på telefon 87132525.

AnsøgningKlik på Ansøg nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 17. februar 2019

Vi forventer, at 1. samtale finder sted mandag den 25. februar 2019
 
Om Sociale Forhold og Beskæftigelse
Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse yder hjælp til kommunens borgere på social- og beskæftigelsesområdet. Området er delt op i to forvaltninger og en fælles stab. Magistratsafdelingen beskæftiger omkring 4.000 medarbejdere.

Beskæftigelsesforvaltningen er ansvarlig for tilbud til borgere, der står uden for eller er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan blandt andet være kontanthjælpsmodtagere, revalidender, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt nyankomne flygtninge og indvandrere.

Socialforvaltningen er ansvarlig for kommunens tilbud til personer med handicap, sindslidende, misbrugere samt udsatte børn og unge.

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles om du er leder eller medarbejder håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

Praktisk information
Oprettet:
08-02-2019
Udløber:
17-02-2019
Kviknummer:
LJA-70522157
Jobtype:
Vikar/barsel
Arbejdsområde:
Socialrådgivning