Kontakt

Rytmisk Musikkonservatorium

Adresse
Leo Mathisens Vej 1, Holmen
1437
København K
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Rytmisk Musikkonservatorium

Rytmisk Musikkonservatorium

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 04-02-2019

Professor (MSO) i Kunstnerisk Udviklingsarbejde

Fokus: Uddannelse af fremtidens nyskabende kunstnere inden for samtidsmusik

 

Ved Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) er en stilling som professor med særlige opgaver (MSO) i fagområdet Kunstnerisk Udviklingsarbejde ledig til besættelse pr. 1. august 2019.

 

Baggrund

RMC har besluttet, at fortsætte og yderligere intensivere udviklingen af uddannelsernes innovative elementer med fokus på nyskabende udforskning. Konservatoriet ønsker i den forbindelse at ansætte en professor MSO til at stå i spidsen for denne udviklingsproces på uddannelserne for musikere og komponister sammen med de øvrige undervisere på RMC og i tæt dialog med aftagerne og andre interessenter i konservatoriets omverden.

 

Det er konservatoriets vision at uddanne fremtidens kunstneriske innovatorer og ad den vej gøre en markant forskel for samtidsmusikken. RMCs dimittender forventes at kunne bidrage markant til udviklingen af kunstområdet, men skal også kunne bidrage til løsning af mere generelle samfundsudfordringer.

 

I de senere år har RMC arbejdet fokuseret på at styrke de studerendes kompetencer i forhold til at skabe nyt kunstnerisk indhold og innovative løsninger. Konservatoriet har udviklet faget Kunstnerisk Udviklingsarbejde (KUA), som nu udgør rygraden i uddannelserne af musikere og komponister og som centralt element i uddannelsen af musikproducere. Faget har fokus på den enkelte studerendes kunstneriske proces og udvikler tillige den studerendes refleksion over kunstneriske metoder, resultater og kontekst. Faget fokuserer endvidere på den studerendes kompetencer i forhold til at skabe, udvikle og gennemføre kunstneriske projekter. Faget baserer sig på viden fra Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed (KUV) og drives primært af undervisere, som selv gennemfører KUV-projekter.

 

En ekstern konsulentrapport fra 2018 har vist, at konservatoriets indsats siden 2011 med at styrke uddannelsernes kunstneriske profil har vist gode resultater (se evt. rapporten her)

 

Stillingerne

Stillingen omfatter undervisning i fagområdet Kunstnerisk Udviklingsarbejde samt kunstnerisk udviklingsvirksomhed, pædagogisk udviklingsvirksomhed, faglig udvikling og koordinering samt prøvemedvirken.

 

Kvalifikationer

Der foretages en samlet vurdering af ansøgerens kvalifikationer, hvor der lægges vægt på, at ansøgeren har:

 

 • En kunstnerisk karriere på højt internationalt niveau båret af et selvstændigt kunstnerisk udtryk inden for rytmisk samtidsmusik

 • Bedrevet kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) på højt internationalt niveau.

 • Erfaring med udvikling af fag og/eller uddannelser på videregående uddannelsesniveau

 • Undervisningsmæssige kvalifikationer på videregående uddannelsesniveau

 • Evnen til at formulere en ambitiøs vision og strategi for udvikling af fagområdet

 

Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde:

 

 • Motiveret ansøgning

 • Curriculum Vitae (CV)

 • Kopi af eventuelle eksamensbeviser

 • Oversigt over ansøgerens kunstneriske karriere inden for rytmisk samtidsmusik. Ansøgeren skal markere, hvilke fem udgivelser/værker der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen.

 • Dokumentation for gennemførte KUV-projekter på højt internationalt niveau.

 • Dokumentation for erfaring med udvikling af fag og/eller uddannelser på videregående uddannelsesniveau

 • Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer på videregående uddannelsesniveau (link til vejledning)

 • Redegørelse for ansøgerens vision og strategi for udvikling af fagområdet, som også skal indeholde overvejelser om, hvordan ansøgeren i sin undervisning vil arbejde med:

 • Performance

 • Værkskabelse

 • Udvikling af den studerendes selvstændige kunstneriske profil

 • Refleksion over kunstneriske processer og resultater samt disses formidling

 • Kontekstualisering af det kunstneriske arbejde

 • Projektarbejde og -ledelse

 

Ansøgning, bilag og de markerede udgivelser/værker skal sendes elektronisk via dette link senest den 18. marts 2019. Ansøgninger, hvor påkrævet dokumentation mangler, afvises.

 

Musikproduktioner eller andet relevant materiale, foruden ansøgning og CV, kan kun vedhæftes som et link via feltet Link URL i ansøgningsskemaet. Bemærk, at der kun kan indsættes ét link. Ønsker du at vedhæfte flere filer, anbefaler vi at samle disse i en mappe i din cloudtjeneste (fx Google Drive) og linke til hele mappen. Ønsker du at linke til din egen hjemmeside eller musikkanal, angiv da venligst i din ansøgning, hvilke produktioner, du ønsker skal indgå i bedømmelsen.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen er på deltid med et gennemsnitligt ugentligt timetal på 30 timer.

 

Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode på 5 år med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år.

 

Ansættelse sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten samt cirkulære af 8. juni 2004 om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet. Lønindplacering afhænger af din erfaring og kvalifikationer. Evt. tillæg forhandles særskilt.

 

Bibeskæftigelse vil være tilladt i det omfang, det er foreneligt med ansættelsen på RMC.

 

Bedømmelse af ansøgere sker i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1208 af 10. oktober 2010 om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Rektor udpeger sagkyndige personer til at foretage en faglig bedømmelse af de modtagne ansøgninger. Når bedømmelsen foreligger, modtager ansøgeren den del af bedømmelsen, som angår den enkelte ansøger. De ansøgere, der indkaldes til ansættelsessamtale, skal forud for samtalen deltage i en undervisningsprøve.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Henrik Sveidahl, tlf. 4188 2517. Oplysninger om konservatoriet kan findes på www.rmc.dk.

 

RMC er en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution under Kulturministeriet. Konservatoriet arbejder i de kommende år på at indfri følgende vision:

 

RMC er en pionér blandt uddannelses-, videns- og kulturinstitutioner inden for samtidsmusik. På RMC udvikler studerende og ansatte sig i et dynamisk miljø baseret på inspirerende dialog og nyskabende udforskning. RMC uddanner fremtidens innovatorer, som skaber musik og musikopleveler, der beriger og bevæger. Båret af dyb indsigt og højt udviklet kunnen træder RMCs dimittender aktivt ind i samfundet og forløser potentialer i et mangfoldigt netværk af relationer, både lokalt og globalt.

 

RMC betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset alder, køn eller etnisk tilhørsforhold til at søge de ledige stillinger.


Praktisk information
Oprettet:
04-02-2019
Udløber:
18-03-2019
Kviknummer:
LJA-70401668
Jobtype:
Deltid
Kontrakt/Projekt
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning,
Kultur