57
57
 ledige stillinger på Magisterjob
102
102
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Syddansk Universitet, Kolding

Syddansk Universitet, Kolding

|
Syd- og Sønderjylland
|
Indrykket 03-05-2019

Institutleder til Institut for Design og Kommunikation

Det Humanistiske Fakultet på SDU søger en ny leder til Institut for Design og Kommunikation i Kolding og Sønderborg med tiltrædelse snarest muligt.

Institut for Design og Kommunikation er et internationalt orienteret institut, som forskningsmæssigt dækker områderne design og designkultur, international virksomhedskommunikation, webkommunikation, informationsvidenskab, bibliotekskundskab, interkulturel kommunikation, turisme, interaktionsanalyse og interaktionsdesign.

Der er en lang række uddannelser tilknyttet instituttet, både bachelor- og kandidatuddannelser. Dertil kommer en stadigt voksende portefølje af efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Der er i alt 11 uddannelser med ca. 1.200 studerende tilknyttet instituttet. Instituttet har et tæt uddannelsessamarbejde med Europa-Universität Flensburg om de grænseoverskridende studier og deltager med European Master in Tourism Management-uddannelsen i Erasmus+-samarbejdet.

Instituttet er stærkt lokalt engageret i såvel Kolding/Trekantområdet som Sønderborg.

Instituttet har ca. 80 fastansatte og en række deltidsansatte medarbejdere.

Institutlederen har efter delegation fra rektor og dekan følgende primære opgaver:

 • daglig ledelse af instituttet, herunder bl.a. planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne blandt instituttets medarbejdere
 • personaleledelse af instituttets medarbejdere
 • fastlæggelse af instituttets overordnede strategier for forskning samt ansvar for forskeruddannelse og evaluering af forskningen
 • ansvar for instituttets undervisning og opgaver i tilknytning hertil (forskningsbasering, didaktik, pædagogik, evaluering m.m.)
 • ansvar for instituttets økonomi, herunder tiltrækning af eksterne midler.

 

Institutlederen skal:

 • styrke instituttets forskning og kvalitet samt publicering af forskningsresultater
 • sikre gode og bæredygtige rammer for undervisningen
 • sikre et godt og velfungerende arbejdsmiljø
 • tage ansvar for og have visioner i forhold til forskningsformidling
 • videreudvikle samarbejdet med relevante lokale, nationale og internationale eksterne aktører (institutioner, myndigheder, erhvervsliv m.m.).

 

Institutlederen skal i forhold til varetagelse af instituttets opgaver m.m. sikre inddragelse af det videnskabelige personale, det teknisk-administrative personale og de studerende.

Institutlederen indgår i Det Humanistiske Fakultets ledelsesgruppe og får således medansvaret for at sikre brede og konstruktive løsninger på tværs af Fakultetet og hele Syddansk Universitet.

Ansøgeren skal være en internationalt anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et af instituttets forskningsområder, have undervisningserfaring samt kunne dokumentere ledelseserfaring inden for forskning og/eller undervisning. Ansøgeren må meget gerne have erfaring med personaleledelse og økonomi. Det er endvidere et krav, at institutlederen besidder solide dansk- og engelskkundskaber i både skrift og tale.

Ved vurdering af hvorvidt ansøger opfylder universitetslovens krav om anerkendte forskere, lægges det til grund, at ansøgeren skal have bedrevet forskning på et videnskabeligt plan i en årrække. Ansøgeren skal endvidere være bedømt kvalificeret af et fagkyndigt udvalg i forbindelse med en ansøgning til et lektorat, en seniorforskerstilling på et universitet eller en sektorforskningsinstitution eller til en stilling på tilsvarende niveau ved en udenlandsk forskningsinstitution.

Hvis en ansøger ikke er i besiddelse af en sådan fagkyndig bedømmelse, nedsætter dekanen et udvalg, der sammensættes som et bedømmelsesudvalg, der skal bedømme, om ansøgerens videnskabelige aktivitet og produktion kan leve op til de nævnte krav.

Der er tale om en fuldtidsstilling.

Ansættelsen er omfattet af AC-overenskomsten med tilhørende protokollater, herunder protokollat om institutledere og dekaner ved universiteterne. Ansættelse sker på åremål med mulighed for forlængelse og eventuel tilbagegangsstilling. Det daglige arbejdssted er i Kolding.

I forbindelse med behandling af indkomne ansøgninger nedsættes et udvalg, der har til formål at vurdere institutlederens faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Dekanen ansætter institutlederen på grundlag af en redegørelse fra udvalget.

Oplysninger om instituttet kan findes på hjemmesiden https://www.sdu.dk/da/idk og yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til dekan Simon Møberg Torp, telefon 65503124, e-mail: torp@sdu.dk

Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • motiveret ansøgning
 • publikationsliste og redegørelse vedr. undervisningserfaring (undervisningsportefølje)
 • CV samt dokumentation for akademiske grader inkl. Lektorbedømmelse.

 

Universitetet er bevidst om værdien af ligestilling og mangfoldighed blandt de ansatte og opfordrer alle interesserede til at ansøge.

Ansøgning sendes elektronisk via nedenstående link.

Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word-format.

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 11. juni 2019, alternativt den 21. juni 2019.

Ansøgningsfrist er onsdag den 29. maj 2019.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online".

Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Vejledning i forbindelse med ansøgning findes her.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Kontakt

Syddansk Universitet, Kolding

Universitetsparken 1
6000
Kolding
Danmark
Tlf: 65501000
Praktisk information
Oprettet:
03-05-2019
Udløber:
29-05-2019
Kviknummer:
LJA-73042490
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning,
Ledelse
Beliggenhed
Lignende job
Hillerød Kommune
Hillerød, Nordsjælland
Frist:
09-08-2020