57
57
 ledige stillinger på Magisterjob
102
102
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Grønlands Selvstyre

Grønlands Selvstyre

|
Nuuk
|
Indrykket 27-05-2019

Grønlands Selvstyre søger forhandlingschef

Har du stærke ledelseskompetencer, kan du forhandle, og brænder du for overenskomst- og aftalesystemet? Så er du måske Grønlands Selvstyres nye forhandlingschef med ansvar for det offentlige Grønlands overenskomstområde.

Grønland er i en rivende udvikling i disse år og det betyder, at Økonomi- og Personalestyrelsen står overfor mange spændende udfordringer.

Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermut Aqutsisoqarfik (ASA) / Økonomi- og personalestyrelsen er en serviceenhed, der varetager drift og udvikling af opgaver, der er fælles for Selvstyret og andre enheder i det offentlige Grønland.

 

ASA vil være kendt for at frigøre samfundets ressourcer til udvikling af Grønland.

Vi vil være anerkendt for at:

 

 • Være helhedsorienterede

 • Skabe enkle løsninger

 • Skabe tillid

 • Være servicemindede

 

 

Forhandlingschefen er leder af Overenskomstafdelingen, som er placeret i Økonomi- og personalestyrelsen (ASA) under Departementet for Finanser.

Som forhandlingschef skal du stå i spidsen for at indgå overenskomster og aftaler med de faglige organisationer på vegne af Det offentlige Grønland.  Det vil sige, at der forhandles på vegne af Selvstyret og underliggende enheder samt De Grønlandske kommuner.

Du skal styre efter målsætningen om at forhandlingerne afvikles effektivt, at overenskomstresultaterne er økonomisk ansvarlige og at forhandlingsprocessen og overenskomstopbygningen udvikles og smidiggøres.

 

Hovedopgaverne for Overenskomstkontoret er:

 

 • Forhandle løn- og ansættelsesvilkår med de faglige organisationer for alle offentlige ansatte på vegne af Selvstyret og De Grønlandske kommuner.

 • Rådgive Selvstyrets og De Grønlandske kommuner på det arbejds- og ansættelsesretlige område.

 • At bistå i Personalejuridiske sager.

 

 

Som forhandlingschef forventes det, at du:

 

 • har erfaring med kollektiv arbejdsret og forhandling

 • har erfaring med arbejdet i en politisk ledet organisation

 • har forhandlingserfaring - subsidiært er indstillet på hurtigt at tilegne dig indsigt i og forståelse for forhandlingsteknik og den dynamik, der er heri

 • har ledelsesmæssigt overblik, er udviklingsorienteret og kan sætte en klar retning i en omverden med mange interessenter og kan indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med såvel interne som eksterne parter

 • har en relevant videregående uddannelse på kandidatniveau eller har alsidig og solid erfaring fra ledelsespositioner i den offentlige eller den private sektor.

 • Besidder empati og bred medmenneskelig indsigt og er inkluderende og inspirerende.

 • Sproglige færdigheder i grønlandsk, dansk og engelsk samt kendskab til grønlandsk sprog og kultur samt det grønlandske samfund regnes som en fordel.

 

 

Sammen med de faglige organisationer har Økonomi- og Personalestyrelsen igangsat en proces med det formål at udvikle de overenskomst- og aftalemæssige rammer for fremtidens medarbejdere i den offentlige sektor i Grønland. Der vil i denne forbindelse kunne blive nedsat en kommission, hvis formål bl.a. vil være at udarbejde anbefalinger til udvikling af forhandlingsprocessen og overenskomstopbygningen.

En kommende forhandlingschef forventes sammen med Styrelseschefen at kunne bidrage til et sådant arbejde i form af styring og overvågning af den igangsatte udviklingsproces.

Forhandlingschefen indgår i Økonomi- og personalestyrelsens øverste ledergruppe.

Vi lægger vægt på en uformel omgangstone og sætter pris på alles input. Vi har stor respekt for hinandens faglighed og værdsætter et miljø med faglige diskussioner og vidensdeling.

 

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

 

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2018 kr. 57.018,30 pr. måned og kr. 684.220,00 årligt.

 

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

 

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

 

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse. Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Ansøgning

Ansøgningsfristen er fredag den 14. juni 2019.

Indsend ansøgning, CV, komplette eksamensbeviser inkl. alle udskrifter og andre relevante som bilag til din ansøgning ved at trykke Send ansøgning.

 

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Udvalgte kandidater vil skulle gennemgå et testforløb.

 

Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til fungerende styrelseschef Thomas Dam tlf. 346726 eller på mail thda@nanoq.gl

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.

Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Kontakt

Grønlands Selvstyre

Imaneq 4, Postboks 1015
3900
Nuuk
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
27-05-2019
Udløber:
14-06-2019
Kviknummer:
LJA-73634777
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Ledelse,
Økonomi og regnskab
Beliggenhed
Lignende job
Hillerød Kommune
Hillerød, Nordsjælland
Frist:
09-08-2020