115
115
 ledige stillinger på Magisterjob
249
249
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce
GEUS

GEUS

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 04-04-2019

GEUS søger seniorforsker indenfor karbonatsedimentologi

GEUS udfører videnskabelig udforskning af geologien i Danmark og Grønland og er den centrale rådgiver for danske og grønlandske myndigheder, specielt Energistyrelsen, der forvalter tilsynet med danske energiressourcer, samt miljømyndigheder med planlægnings- og miljøopgaver. Desuden udføres en række opgaver for private virksomheder inden for natur, klima, miljø, grundvand, energi og råstoffer. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Jobindhold

Den valgte kandidat skal især arbejde for at øge forståelsen af de danske kalkbjergarter, deres egenskaber og deres geografiske og stratigrafiske fordeling. De karbonatdominerede bjergarter udgør i Danmark vigtige grundvandsreservoirer hvorfra der indvindes drikkevand, og i Nordsøen er de reservoirer for olie/gas forekomster.

Desuden indgår de i vigtige store infrastruktur konstruktioner såsom tunneler, og fundering til broer, bygninger og vindmøller. Karbonatbjergarter indgår desuden som en vigtig del af den Grønlandske kortlægning, hvor de skal indarbejdes i tolkninger sammen med både fin- og grovkornede siliciklastiske facies. Kalkens egenskaber nødvendiggør at arbejdet spænder over mange størrelsesskala trin, fra storskala blotninger og borings korrelationer til nano-skala bjergartskarakterisering. Såvel aflejringsmiljø-tolkning med indarbejdelse af palæontologiske data og biostratigrafisk datering, petrografisk karakterisering og estimering af bjergartsparametre som input til 3D modellering udgør væsentlige elementer.

Dine kvalifikationer

 • Ansættelsen vil ske på basis af videnskabelige kvalifikationer. Ved besættelsen lægges især vægt på følgende:
 • Relevant Ph.d. grad samt dokumenteret forskningserfaring inden for en eller flere sedimentologiske/stratigrafiske discipliner.
 • Erfaring med karbonatmiljøer med relevans for Dansk og Grønlandsk geologi.
 • Erfaring med bjergartskarakterisering på alle skalatrin fra feltarbejde på dagblotninger over kernemateriale til mikroskopisk skala.
 • Forståelse for aflejringsmiljøtolkning og sammenhængen med bjergartsparametre.
 • Evnen til at betjene statslige institutioner som geofaglig støtte i deres administration af Danmarks og Grønlands undergrund.
 • Talent for formidling både professionelt og populært, gerne med erfaring fra undervisningsaktiviteter
 • Evnen til at udtænke, formulere og gennemføre forskningsprojekter der belyser geografisk og temporær fordeling af bjergartsegenskaber.
 • Nysgerrig, engageret og åben tilgang til problemstillinger kombineret med evnen til at formulere de relevante spørgsmål for at levere svar og indsigt der fokuserer på opgaven og efterfølgende syntetisere resultater og konklusioner effektivt i velformulerede rapporter eller artikler.

 

Der vil desuden blive lagt vægt på ansøgerens evne til, at arbejde i tværfaglige grupper, håndtere flere projekter af gangen og samtidig at kunne levere det nødvendige for at afslutte opgaver til tiden. Vi søger en udadvendt geolog, med gode sociale kompetencer, samt evnen og lysten til at indgå i tværfaglige grupper hvor målet kun nås gennem fælles indsats og effektivt, åbent samarbejde.

Ansøgeren må beherske dansk, mundligt som skriftligt, godt nok til at kunne indgå effektivt i myndighedsbetjening, samt engelsk godt nok til at kunne formidle forskningsresultater på højeste niveau såvel skriftligt som mundtligt

Reservoirgeologisk afdeling

Stillingen er knyttet til Reservoirgeologisk afdeling, som for tiden har 17 fuldtidsansatte, og som indgår i særdeles tætte tværfaglige samarbejder med en række andre afdelinger på GEUS. Omdrejningspunkterne for de faglige opgaver omfatter blandt andet geologiske aspekter af energi-ressourcer i Danmark og Grønland; fx olie-gas,  geotermi og lagring af CO2, men også en lang række andre faglige opgaver relateret til den undergrunden i Danmark og Grønland eller i lande vi samarbejder med.

Vi tilbyder

 • Et kreativt og tværfagligt forskningsmiljø
 • Et levende og uformelt arbejdsmiljø med kompetente og engagerede kolleger
 • Alsidige arbejdsopgaver og gode muligheder for selv at få indflydelse på dem
 • Udviklingsmuligheder og adgang til kurser og anden efteruddannelse
 • Familievenlig arbejdsplads med flextidsordning
 • Et aktivt foreningsmiljø med personale- og kunstforening
 • Motionscenter med tilknyttet fysioterapi på arbejdspladsen

 

Løn og ansættelsesforhold

I henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante forhandlingsberettigede faglige organisation. Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv, og opfordrer alle interesserede uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Mads E. Willumsen på tlf. 7177 5432, e-mail: mew@geus.dk eller Seniorforsker Peter Frykman på tlf. 9133 3775, e-mail: pfr@geus.dk.

Udenlandske ansøgere kan læse yderligere om at bo og arbejde i Danmark på GEUS ekstranet http://international-staff.geus.dk/

Ansøgning

Ansøgningen skal være vedlagt CV, en publikationsliste med separat angivelse af artikler registreret i ISI Web of Science, publikationer af særlig relevans for stillingen (max. 3), ph.d.-bevis, samt evt. kontaktoplysninger på referencepersoner (max. 3).

Ansøgning skal være GEUS i hænde senest tirsdag den 23. april 2019, kl. 12.00, og sendes via GEUS hjemmeside www.geus.dk under Job og Uddannelse.

Ansøgninger modtaget efter tidsfristen vil ikke blive taget i betragtning.

Ansættelsesprocedure

Et fagkyndigt bedømmelsesudvalg bestående af en intern og to eksterne seniorforskere vil foretage en individuel evaluering af ansøgernes faglige kvalifikationer hvor ansøgerne vurderes kvalificeret eller ikke-kvalificeret i forhold til den opslåede stilling. Herefter vil et ansættelsesudvalg beslutte hvem af de fagligt kvalificerede kandidater de ønsker at indkalde til en ansættelsessamtale. Proceduren sker i henhold til Bekendtgørelse om ansættelse og bedømmelse af videnskabelige medarbejdere ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland 4 og 7.

The Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) is an independent and internationally oriented research institution within the Danish Ministry of Climate-, Energy and Building, and is part of Geocenter Denmark. GEUS also acts as consultant to public authorities and individuals within nature, climate, environment, energy and mineral resources. GEUS is responsible for the scientific exploration of the geology in Denmark and Greenland including shelf areas. GEUS maps, acquires and monitors data, informs the public about geological matters and is the national geological data centre.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en uafhængig og internationalt orienteret forskningsinstitution under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og en del af Geocenter Danmark. GEUS forsker og rådgiver offentlige myndigheder og private inden for natur, klima, miljø, energi og råstoffer. GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af geologien i Danmark og Grønland med sokkelområder. GEUS kortlægger, overvåger og indsamler data, formidler om geologiske forhold og er nationalt geologisk datacenter.

Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

GEUS

Øster Voldgade 10
1350
København
Danmark
Tlf: 3814 2000
Praktisk information
Oprettet:
04-04-2019
Udløber:
23-04-2019
Kviknummer:
LJA-72216364
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning
Beliggenhed
Gem annonce
Lignende job
Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Globale Studier
Aalborg, Nordjylland
Frist:
01-05-2019
UCL Niels Bohrs Allé
Odense, Fyn
Frist:
26-05-2019