174
174
 ledige stillinger på Magisterjob
373
373
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Ny Carlsbergfondet

Ny Carlsbergfondet

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 06-06-2017

Forskningsstøtte Kunstvidenskabelig forskning Ny Carlsbergfondet

Ny Carlsbergfondet opslår hermed et antal stipendier til individuel forskningsstøtte inden for fondets virkefelt. Der kan søges om støtte til konkrete forskningsprojekter med en bestemt stipuleret varighed. Normalt gives der stipendier af 3-12 måneders varighed; undtagelsesvis længere. Stipendierne gives på fuld tid. De ansatte tituleres Ny Carlsbergfond-stipendiater. Der forventes næste gang opslået stipendier inden for denne ordning i sommeren 2018.

Aflønningen svarer til den overenskomstmæssige løn for offentligt ansatte forskere ved universiteter mv. med den pågældende anciennitet og kvalifikationsprofil. Der dækkes derudover udgifter til nødvendige, projektrelevante omkostninger (fx rejser o.lign.). Udgifter til arbejdsplads mv. dækkes ikke.

Ansøgere skal i alle tilfælde selv aftale tilknytning til en institution (museum, universitet eller andet), der står for selve ansættelsen og for administration af stipendiet.

Ansøgere må have ph.d.-grad eller dokumentere tilsvarende forskningskvalifikationer inden for projektets fagområde, der skal ligge inden for Fondets fundatsmæssige, faglige virkefelt i bredeste forstand.

Ansøgninger skal rumme en projektbeskrivelse inklusive tidsplan og redegørelse for pro-jektets faglige relevans (max. 5 sider a 2500 enheder), et CV (max. 2 sider), samt et resumé af projektbeskrivelsen (max side).

Ansøgninger om frikøb af forskere, der i forvejen er ansat i stillinger med forskningsret og -pligt, imødekommes normalt ikke.

Fondets behandlingsprocedure

Ansøgninger indgives senest 15. oktober 2017 til projekter, der planlægges igangsat fra 1. april 2018. Ansøgningerne screenes i Fondet for niveau, relevans og formalia. Frasorterede ansøgninger meddeles umiddelbart afslag. Ansøgninger, der udtages til videre behandling, kan besluttes sendt til fagfællebedømmelse hos uafhængige bedømmere (peer review).

På basis af sagsbehandling og bedømmelser træffer Ny Carlsbergfondets bestyrelse beslutning om, hvorvidt og til hvem der skal tildeles stipendium.

Der gives ikke afslagsbegrundelser. Den uafhængige fagfællevurdering (der er anonym) medsendes til orientering til de ansøgere, der har været underlagt en sådan.

Ansøgninger indsendes til Ny Carlsbergfondet, ansoegning@ncf.dk. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Nina Schmidt-Petersen, nsp@ncf.dk.

Læs det fulde opslag om forskningsstøtten på www.ny-carlsbergfondet.dk.

Kontakt

Ny Carlsbergfondet

Brolæggerstræde 5
1211
København K
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
06-06-2017
Udløber:
15-10-2017
Kviknummer:
LJA-46768460
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning
Beliggenhed
Beregn rejse-/ruteplan
Lignende job
THISTED KOMMUNE
Thisted, Nordjylland
Frist:
07-03-2018