167
167
 ledige stillinger på Magisterjob
294
294
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
GEUS

GEUS

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 06-07-2018

Forsker eller seniorforsker i miljøkemi og analytisk kemi ved GEUS

GEUS opbygger viden om hele vandkredsløbet og bidrager til forståelsen af miljøfremmede stoffers skæbne i jord og grundvand. I Geokemisk Afdeling ønsker vi at styrke vores profil i miljøkemi og udvikling af miljøkemiske analysemetoder bl.a. i forbindelse med forståelse af forskellige pesticiders skæbne i jord- og vandmiljøet. Vi søger derfor en forsker eller seniorforsker for en 3- årig periode. Stillingen er til besættelse fra den 1. oktober eller snarest muligt. 

 

Jobindhold 

Vi søger en alsidig person, der er parat til at arbejde med en række forskellige faglige problemstillinger i en multidisciplinær afdeling, hvor det fælles omdrejningspunkt er forståelsen af kemiske og mikrobiologiske processer i jord- og vandmiljøet. 

 

Med udgangspunkt i nogle af vores forskningsprojekter skal du bl.a. være med til at udvikle analysemetoder til analyse af miljøfremmede stoffer på vores UPLC-MS/MS udstyr. Udviklingen vil foregå i tæt samarbejde med afdelingens øvrige miljøkemiske forskere og teknikere. Vi forventer, at du kan bidrage med din erfaring inden for udvikling og validering af massespektrometriske analysemetoder. Ansøgere med erfaring i udvikling og validering af analysemetoder til pesticider og deres nedbrydningsprodukter i jord og vand vil blive foretrukket. Det vil endvidere være en fordel, hvis du kan demonstrere erfaring med derivatisering og ekstraktionsmetoder såsom SPE og ASE. 

 

Derudover skal du deltage i afdelingens øvrige aktiviteter inden for pesticidforskning og relateret myndighedsbehandling samt i projekter, hvor kombinationen af afdelingens miljøkemiske, analytisk kemiske og geomikrobiologiske kompetencer kan bidrage til ny viden. Det er derfor også en fordel, at du har et solidt miljøvidenskabeligt fundament, og at du kan formulere dig flydende på både dansk og engelsk. 

 

Fælles for alle opgaver er, at du har lyst til at arbejde i en tværfaglig afdeling, hvor dit bidrag særligt skal være med til at styrke afdelingens position inden for pesticidforskning. Vi forventer derfor også, at du i løbet af ansættelsesperioden gør en indsats for at bidrage med input til nye projekter i afdelingen. Tilrettelæggelsen af dit arbejde vil du i høj grad selv stå for i samspil med afdelingens øvrige ansatte. 

 

Dine kvalifikationer 

Ansættelsen vil ske på basis af dine videnskabelige kvalifikationer. Vi forventer, at du som minimum har følgende kvalifikationer: 

 

 • En ph.d.-grad i miljøkemi eller lignende
 • Solid analysekemisk erfaring, herunder erfaring med udvikling og validering af massespektrometriske analysemetoder
 • Solid erfaring med organiske stoffers opførsel i jord- og vandmiljøet
 • Erfaring med at tiltrække ekstern finansiering
 • Dokumenterede forskningsmæssige kvalifikationer, herunder evne til at publicere internationalt
 • Gode engelskkundskaber i både skrift og tale
 • Gode danskkundskaber i både skrift og tale. Hvis du ikke allerede har det, skal du have vilje til i løbet af det første år at gøre en massiv indsats for at tilegne dig disse kundskaber

 

 

Geokemisk Afdeling 

Afdelingen forsker i kemiske stoffers skæbne i jord og grundvand. Aktiviteterne er karakteriseret ved en høj grad af eksperimentelt arbejde i form af laboratorie- og feltforsøg. Undersøgelse af pesticider og andre miljøfremmede stoffers skæbne i jord og grundvand er et af afdelingens kerneområder. Derudover bearbejder vi grundvandskemiske data i relation til den nationale grundvandsovervågning. Vi er ca. 30 medarbejdere, herunder forskere, postdoc, og ph.d.-studerende. 

 

Vi tilbyder 

 

 • Et kreativt og tværfagligt forskningsmiljø
 • Et levende og uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger
 • Alsidige arbejdsopgaver og gode muligheder for selv at få indflydelse på dem
 • Udviklingsmuligheder og adgang til kurser og anden efteruddannelse
 • Familievenlig arbejdsplads med flextidsordning
 • Et aktivt foreningsmiljø med personale- og kunstforening
 • Motionscenter med tilknyttet fysioterapi på arbejdspladsen

 

 

Løn og ansættelsesforhold 

I henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante forhandlingsberettigede faglige organisation. 

 

Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. 

 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv, og opfordrer alle interesserede uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 

 

Yderligere oplysninger 

Kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Claus Kjøller på tlf. 51 72 82 02, e-mail: clkj@geus.dk   

 

Udenlandske ansøgere kan læse yderligere om at bo og arbejde i Danmark på GEUS ekstranet http://international-staff.geus.dk/  

 

Ansøgning 

Ansøgningen skal være vedlagt et CV, en publikationsliste med separat angivelse af artikler registreret i ISI Web of Science, eventuelt kopier af enkelte publikationer af særlig relevans for stillingen og evt. kontaktoplysninger på referencepersoner (max. 2). Ph.d.-bevis samt resume af ph.d. eller andet materiale der kan dokumentere kvalifikationer på forskerniveau vedlægges. 

 

Indleverede ph.d.-afhandlinger som endnu ikke er forsvaret, kan fremsendes med ansøgningen og vil indgå i bedømmelsen. Ph.d.-afhandlingen skal godkendes af Universitetet inden ansættelsen. 

 

Ansøgninger skal være GEUS i hænde senest onsdag den 15. august 2018, kl. 12.00. Du kan sende din ansøgning ved at trykke på knappen Søg stillingen.

 

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 38 og 39. 

 

Ansøgninger modtaget efter tidsfristen vil ikke blive taget i betragtning. 

 

Ansættelsesprocedure 

Et fagkyndigt bedømmelsesudvalg bestående af en intern og to eksterne seniorforskere vil foretage en individuel evaluering af ansøgernes faglige kvalifikationer hvor ansøgerne vurderes kvalificeret eller ikke-kvalificeret i forhold til den opslåede stilling. Herefter vil et ansættelsesudvalg beslutte hvem af de fagligt kvalificerede kandidater de ønsker at indkalde til en ansættelsessamtale. Proceduren sker i henhold til Bekendtgørelse om ansættelse og bedømmelse af videnskabelige medarbejdere ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland 4 og 7.  

 

The Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS) is an independent and internationally oriented research institution within the Danish Ministry of Climate-, Energy and Building, and is part of Geocenter Denmark. GEUS also acts as consultant to public authorities and individuals within nature, climate, environment, energy and mineral resources. GEUS is responsible for the scientific exploration of the geology in Denmark and Greenland including shelf areas. GEUS maps, acquires and monitors data, informs the public about geological matters and is the national geological data centre.

 

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er en uafhængig og internationalt orienteret forskningsinstitution under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og en del af Geocenter Danmark. GEUS forsker og rådgiver offentlige myndigheder og private inden for natur, klima, miljø, energi og råstoffer. GEUS er ansvarlig for den videnskabelige udforskning af geologien i Danmark og Grønland med sokkelområder. GEUS kortlægger, overvåger og indsamler data, formidler om geologiske forhold og er nationalt geologisk datacenter.

Kontakt

GEUS

Øster Voldgade 10
1350
København
Danmark
Tlf: 3814 2000
Praktisk information
Oprettet:
06-07-2018
Udløber:
15-08-2018
Kviknummer:
LJA-63092524
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning,
Miljø
Beliggenhed
Lignende job
Aarhus Universitet
Aarhus, Østjylland
Frist:
05-03-2019
Udvikling_Erhverv og Kommunikation
Hvidovre, Storkøbenhavn
Frist:
14-03-2019