57
57
 ledige stillinger på Magisterjob
102
102
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 05-11-2019

Docent i dansk (L1) fagdidaktik til Læreruddannelsen

Har du en stærk forsknings- og udviklingsprofil i dansk fagdidaktik, og har du lyst til at stå i spidsen for en ambitiøs faglig udvikling af én af de vigtigste forsknings- og udviklingssatsninger på Københavns Professionshøjskoles Læreruddannelse?

 

Den fagdidaktiske forskning på grundskoleområdet er underprioriteret i Danmark ikke mindst forskningen i hvordan skolens danskfag på en tidssvarende og virkningsfuld måde kan bidrage til elevernes dannelse og uddannelse gennem hele skoleforløbet. På Københavns Professionshøjskoles (KP) Læreruddannelse har vi derfor etableret et forsknings- og udviklingsprogram for fagdidaktik i skolen, som bl.a. rummer en satsning i dansk fagdidaktik.

 

Vores ambition er at være førende inden for dette forskningsfelt, og søger derfor en docent, der i tæt samarbejde med både interne og eksterne aktører kan stå i spidsen for udviklingen af den danskdidaktiske (L1) forsknings- og udviklingssatsning til gavn for lærerstuderende, praksis og for relevante forskningsmiljøer nationalt og internationalt.

 

Kort om den danskdidaktiske satsning

Den danskdidaktiske satsning har fokus på at udvikle viden, der kan facilitere og kvalificere læreres undervisning og elevers læring og dannelse i danskfaget i folkeskolen. I den danskdidaktiske satsning har vi særligt fokus på udvikling af indsatser, der styrker elevers literacy og dannelse i skolen herunder elevers funktionelle literacy (læsning og skrivning), multimodale samt kulturelle og kritiske literacy, herunder mediedannelse.

 

Satsningen vil fokusere på sammenhænge mellem elevens faglige udbytte og lærerens fagdidaktiske kompetencer i forhold til at varetage danskundervisning.

 

Om jobbet

Du bliver faglig leder for instituttets forskning- og udviklingsarbejde inden for danskdidaktik og vil i tæt samarbejde med institutchefen, forsknings- og udviklingslederen og den øvrige uddannelsesledelse være ansvarlig for at realisere instituttets ambitioner inden for området. Du vil som docent komme til at spille en væsentlig rolle i at udvikle og repræsentere læreruddannelsens forsknings- og udviklingsprofil for danskdidaktik i skæringspunktet mellem praksis, uddannelse og forskning.

 

Som docent af forsknings- og udviklingssatsningen danskdidaktik på Læreruddannelsen vil dine primære ansvarsområder være at:

 

 • drive den faglige udvikling i det danskdidaktiske FoU-miljø på instituttet herunder sikre forskningsproduktion og forskningskvalitet

 • indgå aktivt i forskningsprojekter og selv bidrage med forskningsproduktion

 • bidrage til vækst i forsknings- og udviklingsprojekter, der kan opnå ekstern finansiering

 • fremme videnskabelig og praksisrettet publicering både nationalt og internationalt med henblik på at styrke kvaliteten af læreruddannelsen samt folkeskolen

 • videreudvikle samarbejdet med kommuner, universiteter (nationalt og internationalt) og andre videnpartnere

 • styrke kapacitetsopbygning gennem konsortieaftaler, samarbejdsaftaler med universiteter, internationale samarbejder og kompetenceudvikling af læreruddannelsens undervisere

 • undervise på grunduddannelsen og efter- og videreuddannelsen

 • vejlede ph.d. stipendiater og ph.d.-ansøgere.

 

 

Om dig

Du har forskningskompetencer svarende til minimum ph.d.-niveau og solid erfaring med praksisudviklende national og international forskning i dansk fagdidaktik. Det er en fordel, men ikke et krav, at du kender og har arbejdet med grundskoleområdet. Derudover har du erfaring med faglig ledelse i relation til forskningsaktiviteter.

 

Herudover forestiller vi os, at du:

 

 • har dit faglige tyngdepunkt i dansk fagdidaktik eller forskning i L1 (language 1) og er velforankret inden for praksisrettet, udfordringsbaseret og løsningsorienteret forskning og udvikling. Det er en fordel, hvis du har indgående kendskab til praksisnære forskningsmetoder eksempelvis interventionsforskning, programteoretisk evaluering, implementeringsforskning, aktionsforskning, designbaserede forskningstilgange

 • har publiceret nationalt og internationalt om dansk fagdidaktik (L1) gerne med fokus på folkeskole og læreruddannelse

 • trives i rollen som faglig leder, har stærke kompetencer inden for forskningsledelse og gerne erfaring med opbygning af forskningsmiljøer i tæt kontakt med andre forskere og praktikere

 • kan dokumentere resultater ift. ekstern finansiering af forsknings- og udviklingsprojekter

 • har relevant erfaring med udvikling og gennemførelse af undervisning, herunder særligt forholdet mellem teori og praksis og koblingen mellem forskning og praksis.

 

 

Din arbejdsplads

På Københavns Professionshøjskole har vi en vision om at uddanne fagprofessionelle, der lykkes i og sammen med praksis. Vi mener, at myndige professionelle er nøglen til at realisere samfundets fineste idealer og løse dets vanskeligste problemer.

 

På læreruddannelsen har vi 3 forskningsprogrammer, hvor du som faglig leder kommer til at stå i spidsen for en satsning under Program for udvikling af fagdidaktik i skolen i tæt samspil med læreruddannelsens ledelse. Du vil sammen med instituttets øvrige 5 docenter komme til at spille en nøglerolle ift. at tegne læreruddannelsens samlede forskningsprofil både eksternt og internt i KP.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er med ansættelsesstart den 1. maj 2020, eller snarest dette vil afhænge af den eksterne bedømmelse.

 

Du vil blive ansat i en fast stilling som docent på fuld tid efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation og iht. Bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

 

Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af det eksterne bedømmelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med besættelse af stillingen. jf. Bekendtgørelse nr. 1227 af 23. oktober 2018 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner.

 

Læreruddannelsen har to lokaliteter på hhv. Nyelandsvej 27, 2000 Frederiksberg og Humletorvet 3, 1799 København V - du vil have aktiviteter på begge adresser.

 

Vil du vide mere?

Hovedstadsregionen har brug for stærke professionelle, der er uddannet til at møde og besvare fremtidens udfordringer. Som en samlet professionshøjskole har vi med vores bredde og volumen en ambition om at blive toneangivende på uddannelsesområdet.

 

Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning Fælles om fremragende undervisning på www.kp.dk.

 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte forsknings- og udviklingsleder, ph.d. Bo Nielson på mail: bnie@kp.dk eller tlf.: 5163 2640.

 

Interesseret?

Send din ansøgning*, CV, eksamensbeviser og publikationsliste via ansøgerknappen senest søndag den 1. december 2019.

 

*Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgning, CV samt en publikationsliste. Du skal vælge max. 3 publikationer, som vedlægges, og som du ønsker inddraget i bedømmelsen. Desuden beder vi dig om at vedlægge dokumentation for undervisning (fx i form af undervisningsportfolio).

 

Dine faglige kvalifikationer vil blive vurderet af et eksternt, videnskabeligt bedømmelsesudvalg, der har op til tre måneder til at foretage bedømmelsen. Dine samlede kvalifikationer af et internt ansættelsesudvalg.

 

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.


Kontakt

Københavns Professionshøjskole

Nyelandsvej 27
2000
Frederiksberg
Praktisk information
Oprettet:
05-11-2019
Udløber:
01-12-2019
Kviknummer:
LJA-77148787
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning
Beliggenhed
Lignende job
Hillerød Kommune
Hillerød, Nordsjælland
Frist:
09-08-2020