180
180
 ledige stillinger på Magisterjob
329
329
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 12-06-2019

Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet søger to akademiske medarbejdere til Det Nationale Center for Fremmedsprog (Øst)

Akademiske medarbejdere

Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet søger to akademiske medarbejdere, AC-TAP, til Det Nationale Center for Fremmedsprog (Øst). Begge stillinger er 4-årige med mulighed for forlængelse afhængig af fortsat bevilling.

 

Stillingerne ønskes besat pr. 1. september 2019 eller snarest muligt derefter. Stillingen er tidsbegrænet og løber frem til 31. december 2022.

 

Centret

Med regeringens Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet blev der etableret et nationalt center for fremmedsprog. Centret består af to regionale enheder placeret på hhv. Københavns Universitet (Det Humanistiske Fakultet) og Aarhus Universitet (Arts).

 

Centret har som vigtigste opgave at løfte sprogområdet på tværs af uddannelsessystemet. Det forudsætter bl.a. et ligeværdigt samarbejde mellem universiteternes og professionshøjskolernes uddannelses-, forsknings- og vidensmiljøer samt samarbejde med øvrige nationale aktører på sproguddannelsesområdet (gymnasier, regioner, kommuner, interesseorganisationer, ministerier, styrelser m.fl.) og internationale aktører.

 

Det Nationale Center for Fremmedsprog (Øst) består foruden af de opslåede stillinger af en centerleder og en projektkoordinator.

 

Om begge AC-stillinger

 Som medarbejder i centret får du en alsidig og udfordrende stilling i et godt og uformelt arbejdsmiljø. Du vil indgå i en lille travl organisation, der stadig er under opbygning og du vil spille en stor rolle i at være med til at holde trådene samlet og udføre mange forskellige opgaver.

 

Vi søger to medarbejdere, der er udadvendte og proaktive samt imødekommende og gode til at samarbejde, da vi samarbejder med en lang række interessenter. Samtidig skal medarbejderne kunne arbejde selvstændigt og kunne takle flere parallelle arbejdsopgaver. Vi forventer, at man kan arbejde struktureret og overholde deadlines. Evnen til at manøvrere i en kompleks, politisk styret organisation vil være en vigtig kvalifikation.

 

Kendskab til og konkret erfaring fra uddannelses- og/eller forskningssektoren vil være en fordel.

 

Stillingsindhold for den akademiske medarbejder med fremmedsproglig uddannelsesbaggrund

Du forventes at være en aktiv medspiller i udviklingen af og arbejdet i Det Nationale Center for Fremmedsprog, NCFF (Øst) i tæt samarbejde med centerlederen og centrets øvrige medarbejdere og øvrige interessenter. Dine primære arbejdsopgaver vil desuden være at:

 

 • bidrage til udviklingen af lokale fremmedsprogsstrategier, primært i Østdanmark

 • bidrage til formidlingsopgaver af forskellig art, herunder hjemmeside og nyhedsbrev og indsamling og tilgængeliggørelse af viden på området

 • understøtte udvikling og afvikling af centrets konferencer, seminarer og workshops

 • understøtte initiativer til at udvikle undervisningsmateriale samt online og blended learning

 • give sparring og følge op på projekter og projektideer samt yde administrativ support

 • udføre almindelige forekommende administrative opgaver

 

Krav og forventninger

For at komme i betragtning til stillingen skal du have en relevant videregående uddannelse inden for det fremmedsproglige område på minimum kandidat- eller masterniveau. Derudover skal du:

 

 • have solid praksiserfaring som fremmedsprogslærer på grundskole-, eller gymnasieniveau

 • have dokumenteret interesse i det fremmedsprogspædagogiske felt og evne til/erfaring med at motivere og inspirere andre til at deltage i udviklingsprojekter

 • være udadvendt, opsøgende og have stærke formulerings- og formidlingsevner skriftligt og mundtligt på såvel dansk som engelsk

 • kunne trives og prioritere i en travl hverdag med forskellige aktører, deadlines og opgaver

 • kunne trives med nogen rejseaktivitet

 • have evnen til at manøvrere i en kompleks, politisk styret organisation

 

Det vil endvidere være en fordel, hvis du har:

 

 • formel (efter-)uddannelse inden for fremmedsprogspædagogik

 • indsigt og interesse i eller erfaring med sproguddannelser på alle niveauer

 • erfaring med opbygning af samarbejder på det fremmedsproglige område

 • forståelse for IT og dens muligheder i fremmedsprogsundervisningen

 • erfaring med at arbejde i politisk styrede organisationer

 

Stillingsindhold for den akademiske medarbejder med administrative opgaver og kommunikations- og udviklingsopgaver

Som akademisk medarbejder med administrative og kommunikations- og udviklingsopgaver vil du være en central tovholder og support for centerlederen og for centrets mange og mangeartede opgaver. Du vil komme til at samarbejde tæt med centerets tilsvarende afdeling på Århus Universitet, og du forventes således at deltage i fælles, tværgående opgaver for hele centret. Du vil endvidere selvstændigt skulle gennemføre forskellige kommunikations- og udviklingsopgaver.

 

Du vil få en bredt sammensat opgaveportefølje og kommer til at supportere centeret og centerlederen med bl.a. følgende opgaver:

 

 • daglig drift og forefaldende opgaver, f.eks. overblik over og vedligeholdelse af årshjul

 • give sparring og følge op på projekter og projektideer

 • bidrage til at styre, koordinere samt yde administrativ support til projekter i centerregi

 • planlægning af og opfølgning på konferencer, seminarer, interne og eksterne møder

 • bistand med etablering og vedligeholdelse af relationer til aftagere og andre eksterne parter

 • understøttelse af centrets interne og eksterne kommunikation og mødeaktivitet.

 • vedligehold af centrets hjemmeside og øvrige kommunikation

 

Derudover vil du selvstændigt skulle udføre forskellige udviklingsopgaver i tæt samarbejde med centerlederen.

 

Kvalifikationer

For at komme i betragtning til stillingen skal du have en relevant videregående uddannelse minimum kandidat- eller masterniveau (evt. med en fremmedsproglig eller kommunikationsmæssig baggrund). Derudover skal du:

 

 • have stærke formulerings- og formidlingsevner skriftligt og mundtligt på såvel dansk som engelsk samt stærke analytiske evner

 • have gode it-kompetencer herunder kompetencer i Excel

 • kunne trives og prioritere i en travl hverdag med forskellige aktører, deadlines og opgaver

 • have evnen til at manøvrere i en kompleks, politisk styret organisation

 • kunne trives med en del rejseaktivitet

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Der er mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt, inkl. frokost.

 

Yderligere oplysninger

For yderligere information om centeret og de to opslåede stillinger kontakt centerleder Mette Skovgaard Andersen, msandersen@hum.ku.dk, tlf. 9350 9162.

 

Læs mere om Det Nationale Center for Fremmedsprog her: www.ncff.dk.

 

Ansøgningsfrist

Send elektronisk ansøgning, vedlagt CV samt dokumentation for uddannelse via Jobportalen (tryk på linket "Ansøg via Link" nederst i opslaget). Ansøgningen skal være universitetet i hænde senest søndag den 3. juli 2019 kl. 23.59. Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 28.

 

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

 

Hjemmeside: http://hum.ku.dk/

Tips til din ansøgning: http://jobportal.ku.dk/alle-opslag/

 

 

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.


Kontakt

Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Karen Blixens Plads 8
2300
København S
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
12-06-2019
Udløber:
03-07-2019
Kviknummer:
LJA-74049002
Jobtype:
Fuldtid
Kontrakt/Projekt
Arbejdsområde:
Administration,
Forskning og undervisning
Beliggenhed
Lignende job
Aarhus Kommune
Aarhus, Østjylland
Frist:
22-08-2019
Ishøj Kommune
Ishøj, Storkøbenhavn
Frist:
20-08-2019