33
33
 ledige stillinger på Magisterjob
70
70
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Museum Salling

Museum Salling

|
Vestjylland
|
Indrykket 01-03-2021

Den danske billedkunstner Hans Smidth mellem realisme, naturalisme og impressionisme, nationalt og internationalt, før og efter år 1900 (4+4 eller 5+3), 2021-4

Ph.d.-stipendium i Den danske billedkunstner Hans Smidth mellem realisme, naturalisme og impressionisme, nationalt og internationalt, før og efter år 1900 (4+4 eller 5+3)

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling i samarbejde med Ny Carlsberg Fondet og Museum Salling et ph.d.-stipendium ved Skive Kunstmuseum i Den danske billedkunstner Hans Smidth mellem realisme, naturalisme og impressionisme, nationalt og internationalt, før og efter år 1900 til besættelse pr. 1. september 2021 for en periode på indtil 3 år (5+3) eller for en periode på indtil 4 år (4+4). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. september 2021.


Ph.d.-stipendiet samfinansieres mellem de 3 ovenstående parter.


Med dette projekt skal kunstneren Hans Smidth (1839-1917) og hans værk sættes i centrum for en undersøgelse af de kunstneriske retninger og begreber realisme, naturalisme og impressionisme før og efter år 1900. Med særligt fokus på samspillet mellem kunstidealer og kulturnationale værdier, ønskes en afklarende analyse af den betydning de spirende demokratiske idealer fik bl.a. for forestillingen om den jævne befolknings livsvilkår. Herunder belyses betydningen af såvel kunstnerens autonomi og kunstværkers narrative rolle i fremkomsten af nye temaer og motiver samt tekniske og stilistisk-formelle greb. Med spirende nye teknologier og kulturformer som fotografiet bliver et centralt spørgsmål, hvordan kunstneren, definerer sin egen rolle på baggrund af en voksende social bevidsthed. I sin samtid var Smidth bredt anerkendt i kunstverdenen.
Statsanerkendte danske kunstmuseer indeholder således 254 af H. Smidths værker. Målet med en genfortolkning af Smidths produktion er metodisk, æstetisk-teoretisk og historisk at kaste nyt lys på den danske kunst i anden halvdel af 1800-tallet. Stipendiaten bidrager med forskningsbaseret viden og indhold til en udstilling om Hans Smidth, arrangeret af Museum Salling, samt deltager eventuelt i tilrettelæggelsen af udstillingen. Gennem dette dobbelte teoretisk-analytiske og praktisk-formidlende sigte forventes projektet at klarlægge Smidths betydning for samtidens og eftertidens kunsthistorie i et dansk og internationalt perspektiv.

Stipendiaten deltager i forskningsprogrammet under Center for 1800-talsstudier.


Hovedvejleder: lektor Ane Hejlskov Larsen, Institut for Kommunikation og Kultur, Museologi, Aarhus Universitet
Medvejleder: lektor Steen Bille Jørgensen, Institut for Kommunikation og Kultur, Fransk, Aarhus Universitetet.

 

Indskrivning og arbejdssted

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://phd.arts.au.dk/applicants/phdstudystructure/


Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/


Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.


Ph.d.-stipendiaten tilknyttes ph.d.-programmet Kunst, Litteratur og Kulturstudier.

Ph.d.-stipendiaten får arbejdssted dels på Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet, og dels på Skive Kunstmuseum under Museum Salling. Som udgangspunkt er fordelingen af arbejdstiden 50% hvert sted set over den samlede studieperiode. Den specifikke fordeling aftales ved ansættelsen/indskrivningen. Der forventes daglig tilstedeværelse på arbejdsstedet.


Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.


Institut for Kommunikation og Kulturs forskningsaktiviteter:
http://cc.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/


4+4-stipendium

Ansøgning om ph.d.-skolens SU-ph.d.-stipendier (4+4) forudsætter, at ansøger kan dokumentere relevante kvalifikationer inden for ph.d.-projektets faglige område i form af en bachelorgrad samt et års kandidatstudier eller tilsvarende kvalifikationer. Tildeling af SU-ph.d.-stipendium forudsætter, at disse kvalifikationer er erhvervet senest 31. august 2021.


Ansøgere, som ved ansøgningsfristen har erhvervet 60 ECTS-point på kandidatuddannelsen, og ansøgere, som ved eksamen efter ansøgningsfristen vil erhverve 60 til 90 ECTS-points på kandidatuddannelsen kan søge SU-ph.d.-stipendium. Ansøgere som ved ansøgningsfristen har erhvervet 90 ECTS-point henvises til at søge 5+3 ph.d.-stipendium, såfremt kandidatstudiet er afsluttet senest dagen før ph.d.-studiestart.


Varigheden af ph.d.-studiets del A afhænger af, hvor mange ECTS-point, der vil være optjent ved studiestart. Vurderingen af varigheden sker på grundlag af ansøgningens oplysninger om antal optjente og tilmeldte ECTS-point.


Det er en betingelse, at tilmeldte eksamener bestås for at man kan få tildelt et SU-ph.d.-stipendium.


SU-ph.d.-stipendier tildeles iht. bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte, afsnit II: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192525 (SU-loven).


I tilknytning til SU-ph.d.-stipendiet tilbydes stipendiaten lønnet arbejde, i alt 280 timer fordelt over studiets del A. Ansættelse iht. Protokollat om ph.d.-stipendiater, Aftale om aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/


SU-ph.d.-klip og timeløn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/#SU

 

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 31. august 2021.


Ph.d.-stipendiaten ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/


Løn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/salary-5-3/

 

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet Kunst, Litteratur og Kulturstudier: http://phd.arts.au.dk/about-us/contact/  


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Ane Hejlskov Larsen, Institut for Kommunikation og Kultur, e-mail kunahl@cc.au.dk, tlf. 2043 4657. 


Alle ansøgere skal dokumentere kvalifikationer der svarer til et gymnasialt engelsk på B-niveau. Se denne side for yderligere information: http://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/


Ansøgningen skal skrives på dansk.


Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.
Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://phd.arts.au.dk/applicants/how-to-apply/

 

Ansøgningsfrist: 15. marts 2021 kl. 23:59 (dansk tid)
Ansøgningen mærkes:
2021-4

 

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.

Kontakt

Museum Salling

Kisumvej 32, Rønbjerg
7800
Skive
Danmark
Tlf: 9915 6845
Praktisk information
Oprettet:
01-03-2021
Udløber:
15-03-2021
Kviknummer:
LJA-81772292
Jobtype:
Fuldtid
PhD
Arbejdsområde:
Bibliotek og information,
Forskning og undervisning,
Kultur
Beliggenhed
Lignende job
Aarhus Universitet
Aarhus, Østjylland
Frist:
01-05-2021
Grønlands Selvstyre
Nuuk
Frist:
30-04-2021