101
101
 ledige stillinger på Magisterjob
228
228
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Aarhus Universitet Silkeborg

Aarhus Universitet Silkeborg

|
Midtjylland
|
Indrykket 25-06-2018

Chefkonsulent vand og miljø til DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 985423

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi søger snarest muligt en chefkonsulent, hvis opgaver relaterer sig bredt til forskningsbaseret rådgivning og overvågning indenfor emnerne: vand (vandløb, søer, fjorde, hav), samfundets påvirkning af vandmiljøet og det nationale overvågningsprogram (NOVANA).

Generelt om centerets opgaver

DCE er den organisatoriske enhed på Aarhus Universitet med særligt fokus på rådgivning af myndigheder, erhvervsliv og politiske beslutningstagere inden for natur, miljø og energi. DCE sikrer i samarbejde med de relevante institutter, at AU leverer rådgivning og viden, samt natur- og miljøovervågning, som er baseret på forskning af høj kvalitet og med universitets samlede forskningsbase som grundlag. DCE er en enhed med 12 medarbejdere lokaliseret dels på Campus Roskilde og dels i Silkeborg (Ferskvandscenteret) og Kalø.

Centeret er således indgangen for myndigheder, erhverv, interesseorganisationer og offentligheden til AUs faglige miljøer inden for natur, miljø og energi. Centeret koordinerer og medvirker til at kvalitetssikre universitetets forskningsbaserede rådgivning og overvågning til ministerier og andre rekvirenter af universitetets rådgivning på natur-, miljø- og energiområdet. Centeret skal desuden sikre, at rådgivningen af myndighederne er helhedsorienteret, tværfaglig og konsistent over tid. Rådgivningen skal være langtidsholdbar og baseret på den bedst mulige viden og vurdering fra universitetets samlede forskningsområde. Aarhus Universitets væsentligste kontrakter på området er indgået med Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Miljøstyrelsen for Råstoffer i Grønland, EU-kommissionen og private virksomheder.

Der er udover samarbejdet med de relevante institutter et tæt samspil med DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug på Aarhus Universitet.

Stillingsindhold

Den nye medarbejder indgår i et team af faglige medarbejdere, som tilsammen overordnet skal kunne dække de fagområder indenfor miljø, natur og energi, som centret arbejder med. Ansvar for det faglige indhold/kvalitet i opgaveløsningen ligger i institutterne (herunder først og fremmest Bioscience og Miljøvidenskab), medens centerets medarbejdere har ansvar for kvalitetsstyringen og for at sikre kontinuitet og konsistens i rådgivningen. Indenfor de overordnede fagområder Søer og vandløb; Hav og fjorde; National overvågning; Samfundets påvirkning af vandmiljøet søges en faglig medarbejder som helt eller delvist kan dække flg.:

 • Solid faglig erfaring indenfor hele eller dele af de nævnte områder, nationalt og internationalt.
 • Kendskab til politisk/administrative forhold samt relevant lovgivning vedrørende indsatsen på området både i Danmark og på europæisk plan.
 • Overblik over/kendskab til national og international efterspørgsel af forskningsbaseret rådgivning.
 • Kendskab til strategisk natur- og miljøforskning (nationalt og internationalt) inden for hele eller dele af områderne, herunder de bevilligende organer og programmer m.m.

 

Fagligt fundament indenfor et eller flere af emnerne:

 • Næringsstoftab, -retention og -transport i overfladevand herunder samspil med grundvand, samt effekter af virkemidler
 • Samspil mellem miljø og landbrug
 • Søer og vandløb økologi, struktur og funktion
 • Marin økologi; procesforståelse og miljøpåvirkninger af marine økosystemer
 • Arealanvendelse, genopretning og bæredygtig udnyttelse af havets naturkapital
 • National vand- og naturovervågning, dataanalyse og rapportering
 • Erfaring med deltagelse i internationale (europæiske) tværfaglige netværk og arbejdsgrupper
 • Erfaring med miljørapportering og udarbejdelse af overordnede produkter som led i formidling til offentligheden og interesserede af aktuelle og relevante problemstillinger vedr. miljø, natur og energi herunder branding af området baseret på resultater af forskning, rådgivning og overvågning indenfor området sammenstillet med andre relevante informationer.

 

Desuden må man være indstillet på at indgå i andre af centrets opgaver og medvirke til en fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Der vil endvidere blive lagt vægt på flg. kvalifikationer/egenskaber:

 • Solid erfaring med projektledelse herunder på tværs af fagmiljøer
 • Gode samarbejdsevner i et tværfagligt miljø
 • God til at motivere
 • Erfaring med netværk og netværksdannelse
 • Gode skriftlige og mundtlige kommunikationsegenskaber på dansk og engelsk
 • Kvalitetsbevidsthed og forståelse for betydningen af høj kvalitet
 • Evne til at håndtere mange komplekse og tværgående faglige problemstillinger og stor fleksibilitetl omkring varetagelse af forskellige opgaver
 • Gode forhandlingsevner og erfaring med ledelsesunderstøttende og strategiske opgaver
 • Kendskab til/interesse for fund raising og projektudvikling.
 • Innovativ og kreativ tænkning
 • Evne til at løse opgaver med korte tidsfrister.

 

Baggrund

Der ønskes en person med en naturvidenskabelig akademisk /forskningsfaglig baggrund på kandidatniveau eller derover og minimum 10 års erfaring. Der vil blive lagt vægt på erfaring med tværfaglige problemstillinger.

Tjenestested:

Silkeborg med indflytning til Aarhus indenfor 3-5 år.

Yderligere oplysninger kan får hos direktør Hanne Bach, tlf. 87151348 eller 25541465.

Formalia

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

15.08.2018

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.

Kontakt

Aarhus Universitet Silkeborg

Vejlsøvej 25
8600
Silkeborg
Praktisk information
Oprettet:
25-06-2018
Udløber:
24-08-2018
Kviknummer:
LJA-62714410
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning,
Miljø
Beliggenhed
Lignende job
KU - SUND - PANUM KBH N
København, Storkøbenhavn
Frist:
27-03-2019
Koncern Service og IT
København, Storkøbenhavn
Frist:
22-03-2019