54
54
 ledige stillinger på Magisterjob
95
95
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Logo
|
Østjylland
|
Indrykket 19-05-2020

Centerleder til nyt forskningsbaseret center for universitetspædagogik

Vil du stå i spidsen for en ny satsning og sammen med et hold dygtige medarbejdere udvikle Aarhus Universitets nye forskningsbaserede center for universitetspædagogik? Centeret dannes ved en fusion af fire eksisterende pædagogiske centre og universitetets undervisningsteknologiske enhed og får ophæng i rektoratet.

 Visionen 

Visionen er, at studerende på Aarhus Universitet møder undervisning af højeste faglige og pædagogiske kvalitet, at undervisningen løbende udvikles på baggrund af nye indsigter og teknologiske muligheder, og at alle undervisere på Aarhus Universitet har kompetencer til at sikre universitetets knap 40.000 studerende de bedste læringsbetingelser.

Aarhus Universitet søger derfor en leder for det nyetablerede fælles universitetspædagogiske center, som kan understøtte denne ambition og videreudvikle en lang og stolt tradition på Aarhus Universitet for prioritering af det universitetspædagogiske område.

Det nye forskningsbaserede center for universitetspædagogik

Aarhus Universitet har aktuelt fire pædagogiske centre placeret på fakultetsniveau: Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) på Health; Center for Undervisning og Læring (CUL) på Aarhus BSS; ST Learning Lab (STLL) på henholdsvis Natural and Technical Sciences samt Center for Undervisning og Digitale Medier (CUDiM) på Arts. De fire centre og universitetets projektorganisation (EDU-IT Huben), som understøtter bedre brug af teknologi i undervisningen, samles for at styrke det universitetspædagogiske arbejde på Aarhus Universitet. I alt forventes centeret at have 50-60 medarbejdere og får reference til prorektor for uddannelse. 

En erfaren leder, der kan sætte retning for et fælles center 

Som leder af centeret skal du sammen med centerets medarbejdere og i tæt samspil med ledelser, fagmiljøer og studerende medvirke til, at Aarhus Universitets undervisere får de bedste muligheder for at udvikle deres pædagogiske kompetencer og levere nytænkende undervisning. Centeret har en væsentlig opgave i at støtte fagmiljøernes arbejde med at udvikle uddannelsernes curriculum, herunder anvendelse af teknologi i undervisningen. Desuden vil centerets medarbejdere levere rådgivning til universitetets ledelser om universitetspædagogiske problemstillinger. Det fælles universitetspædagogiske center støtter en evidensbaseret tilgang til uddannelse og undervisning ved at bidrage med praksisnær og strategisk forankret forskning.

Det bliver afgørende, at du som centerleder formår at sætte en ambitiøs retning for et fælles center med fokus på at skabe sammenhænge og synergier med afsæt i eksisterende styrkepositioner.  Samtidig er det vigtigt, at nærheden til fagmiljøer bevares og styrkes, så der er en god balance mellem de fælles indsatser og det fagdidaktiske arbejde knyttet til de enkelte fagmiljøer på Aarhus Universitets fem fakulteter.

Opgaver og ansvar 

Som centerleder er dit ansvarsområde, efter bemyndigelse fra prorektor for uddannelse, at varetage centerets faglige, strategiske, økonomiske og personalemæssige ledelse. Centerlederen repræsenterer centeret udadtil og er med til at sikre høj kvalitet i centerets ydelser, rådgivning, undervisning, forskning og videnudveksling. Du har selvstændigt budgetansvar samt ansvar for udarbejdelse af handlingsplaner for centerets aktiviteter inden for rammerne af centerets strategi, hvor der er et særligt fokus på at styrke kvaliteten af både forskningsbaseret undervisning og forskningsresultater. Du får desuden en central rolle i at udforme centerets strategi for de kommende år.

Dine kompetencer og kvalifikationer 

Kandidater til stillingen skal være fagligt respekterede og anerkendte forskere på mindst lektor-niveau inden for et relevant fagområde.


Derudover lægger vi især vægt på, at du har:

  • indgående kendskab til universitetspædagogik
  • ledelseserfaring fra universitetssektoren
  • stærke relationelle kompetencer
  • sans for at sætte retning samt følge op på strategi og handleplaner
  • evne til at budgetstyre og ressourcesikre centerets arbejdsopgaver


Det vil desuden være en fordel, at du:

  • kan kommunikere klart og retningsgivende i både skrift og tale
  • kan begå dig i en kompleks organisatorisk sammenhæng
  • er lyttende og tillidsvækkende
  • har et netværk både nationalt og internationalt inden for undervisningsudvikling
  • erfaring med at indgå i et samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere


Ansættelsesvilkår 

Stillingen besættes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten. Stillingen forventes aflønnet i lønramme 37 med mulighed for at forhandle et løntillæg. Ansættelsen er tidsbegrænset i foreløbigt 5 år med mulighed for en forlængelse på yderligere 3 år og sker i henhold til principperne i cirkulære om åremålsansættelse i staten. 

Stillingen er med reference til Prorektor for Uddannelse.

Tiltrædelse er 1. september 2020. 

Ansættelsesprocessen

Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder, og kandidater, som går videre til anden runde, vil blive bedt om at gennemføre en personlighedstest. Samtaler forventes afholdt i uge 24 (1. samtale) og uge 26 (test og 2. samtale).

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside. 

Spørgsmål til stillingen?

Berit Eika, Prorektor, Rektorsekretariatet +4587152032 be@au.dk

Spørgsmål til ansøgning og proces?

AU HR - Personalejura +4587162358

Asøgn

Kontakt
Praktisk information
Oprettet:
19-05-2020
Udløber:
03-06-2020
Kviknummer:
LJA-80297696
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Ledelse
Beliggenhed
Lignende job
Aalborg Universitet Esbjerg
Esbjerg, Syd- og Sønderjylland
Frist:
07-02-2021
KTI Sisimut
Sisimiut
Frist:
01-02-2021