140
140
 ledige stillinger på Magisterjob
244
244
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu - Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu - Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

|
Nuuk
|
Indrykket 20-09-2017

Arkivar

Arkivar til digitalisering og digital formidling søges til Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu / Grønlands Nationalmuseum og Arkiv (NKA)

 

Grønlands Nationalmuseum og Arkiv søger en arkivar med tiltrædelse pr. 1. november 2017

 

Grønlands Nationalmuseum og Arkiv arbejder løbende på at forbedre den digitale formidling og registrering af samlingerne i arkivet. Dette skal de kommende år ske gennem digitalisering af flere arkiver og øget formidling på digitale platforme.

Aktuelt drejer det sig primært om systematisk digitalisering af dele af arkivets kolonihistoriske samlinger samt, på sigt, tegningsarkivets bygningstekniske arkiver.

Digitaliseringsprocessen omfatter også opstarten af registrering i et nyt, elektronisk registreringssystem, SARA.

 

Derfor søger vi en arkivar der får særligt ansvar for koordinering af digitaliseringen og udviklingen af arkivets digitale formidling i tæt samarbejde med arkivlederen.

Arkivaren skal herudover fungere som sparringspartner for IT-arkivaren i opgaver vedrørende offentlige myndigheders brug og aflevering af ESDH-systemer samt koordineringen af registreringen i SARA.

 

Derudover indgår arkivaren på lige fod med de øvrige arkivarer i daglige opgaver såsom besvarelse af rutineforespørgsler fra myndigheder og brugere, arkivtilsyn, supervisering af registratorer og studentermedhjælpere.

Arkivaren har desuden 2/7 forskningstid indenfor det historiske eller arkivvidenskabelige forskningsfelt.

 

Arkivarens hovedopgaver består i:

 

 • Planlægge og udvikle arkivets digitalisering samt digitale formidling.

 • Rådgive og vejlede offentlige myndigheder i arkivspørgsmål, bl.a. ved udførelse af tilsyn og besvarelse af løbende henvendelser om arkivspørgsmål, herunder også vedr. digitale arkiver og brugen af ESDH-systemer i samarbejde med IT-arkivaren.

 • Forskning historisk (med udgangspunkt i arkivets samlinger) eller arkivvidenskabeligt.

 

 

Dertil kommer mindre rutineopgaver såsom:

 

 • Besvarelse af rutinespørgsmål om arkivering fra de offentlige myndigheder

 • Besvarelse af skriftlige forespørgsler om arkivets samlinger og generelle virksomhed.

 • Supervisering og vejledning af registratorer og studentermedhjælpere i de forskellige løbende opgaver med registrering, sortering og digitalisering

 

 

Stillingen kræver at

 

 • du har en kandidatgrad i historie, informationsforvaltning/informationsvidenskab eller et beslægtet fagområde

 • du har praktisk erfaring med digitalisering og digital formidling

 • du har en arkivfaglig baggrund, herunder erfaring med myndighedsvendt arbejde samt registrerings- og arkiveringsprocesser

 • du kan arbejde selvstændigt og målrettet

 

 

Vi tilbyder

 

 • En lille, men spændende arbejdsplads med god mulighed for faglig udvikling

 • Selvstændige arbejdsområder men også tæt samarbejde med kolleger på tværs af museum og arkiv samt fagområder

 • Mange bolde i luften - men også tid til fordybelse

 • Et godt fysisk og socialt arbejdsmiljø

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og DM eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til arkivleder Inge Høst Seiding på tlf. 36 2332.

 

Ansøgning med bilag, herunder CV, eksamensbeviser og udtalelser, stiles til direktøren på e-mail: daniel@natmus.gl og skal være institutionen i hænde senest den 15. oktober 2017.

 

Arkivet er en afdeling ved Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, placeret fysisk separat fra museet og administrationen, i universitets- og forskerparken Ilimmarfik.

Stillingsnormeringen er pt. 4 arkivarer (herunder arkivleder), en tegningsarkivar, en fuldmægtig, en registrator samt 2-3 studentermedhjælpere.

 

Arkivet udgør Grønlands samlede arkivvæsen og fører tilsyn med og vejleder alle Grønlands offentlige institutioner som også afleverer til arkivet.

Samlingerne, som primært består af offentlige arkiver, består i dag af ca. 4500 hyldemeter fordelt på hovedmagasiner, bymagasinet og Tegningsarkivet.

Kontakt

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu - Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

Postboks 145
3900
Nuuk
Grønland
Praktisk information
Oprettet:
20-09-2017
Udløber:
15-10-2017
Kviknummer:
LJA-49478581
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Administration,
Bibliotek og information
Beliggenhed
Beregn rejse-/ruteplan
Lignende job
Syddansk Universitet
Odense, Fyn
Frist:
01-10-2018