126
126
 ledige stillinger på Magisterjob
297
297
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Grønlands Nationalmuseum

Grønlands Nationalmuseum

|
Indrykket 05-07-2019

Arkivar - Grønlands nyere historie

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (herefter forkortet som NKA) søger en akademisk medarbejder som arkivar til ansættelse pr. 1. september 2019 eller snarest herefter efter nærmere aftale.

 

Arkivaren skal gennem tilrettelæggelsen af sit arbejde og gennem samarbejde med internt med de øvrige arkivarer og eksternt med myndighederne virke for at opfylde formålsparagraffen i Inatsisartutloven om arkivvæsen gennem følgende arbejdsopgaver:

 

  • bevare rutinemæssige forespørgsler fra offentlige myndigheder om arkivering og arkivforhold

  • modtage og behandle afleveringer fra offentlige institutioner såvel som fra private

  • kunne vejlede i og føre tilsyn med registrering og ordning af arkivalier

  • kunne vejlede i og føre de lovpligtige tilsyn med journaliserings- og arkiveringspraksis hos offentlige institutioner og myndigheder

 

 

Arkivaren har ansvar for særområdet 20. århundredes historie og private samlinger. Dette særområde omfatter følgende opgaver:

 

  • hjælpe, bistå og vejlede forskere og andre, der ønsker at benytte arkivets samlinger indenfor arkivarens særområde

  • besvarelse rutinemæssige forespørgsler fra brugere

  • udføre forskning indenfor særområdet, fortrinsvis baseret på arkivets og museets samlinger. Til dette arbejde råder arkivaren over 2/7 af sin samlede arbejdstid, ekskl. rådighedstimerne

  • formidling af samlinger og forskning, herunder også i større formidlingsprojekter i samarbejde med NKAs øvrige arkivarer og inspektører

  • At udforme en strategi for indsamling, registrering og tilgængeliggørelse af privatarkiver

 

 

Arkivaren indgår på lige fod med det øvrige videnskabelige personale i fastlæggelsen af principperne for institutionens arbejdsform/-grundlag og dens videnskabelige arbejdsprogrammer.

 

Arkivaren har pligt til at holde sig orienteret indenfor fagområdet og skal ved egen indsats, deltage i kurser og konferencer og holde kontakt til kolleger for kontinuerligt at udvikle sin faglighed.

 

Arkivaren skal søge at skabe og holde kontakt med andre arkiver og fagfæller i Grønland, Danmark og udlandet.

 

Arkivarens nærmeste overordnede er arkivlederen.

 

Arkivarstillingen, som ønskes besat med en kandidat/Ph.D, er en heltidsstilling med løn- og ansættelsesforhold i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og Dansk Magisterforening for akademisk ansatte i Grønland. Der anvises ikke bolig i tilknytning til ansættelsen.

 

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere relevant beskæftigelse bilagt kopi af eksamensbeviser skal vedhæftes.

 

Ansøgningsfristen er den 15. august 2019.

 

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke Send ansøgning.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.


Kontakt

Grønlands Nationalmuseum

Hans Egedesvej 8
3900
Nuuk
Danmark
Tlf: (+299)322611
Praktisk information
Oprettet:
05-07-2019
Udløber:
15-08-2019
Kviknummer:
LJA-74343806
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Administration
Beliggenhed
Lignende job
Vordingborg Alfernes Hus Diamanten
Vordingborg, Sydsjælland inkl. Møn
Frist:
22-01-2020
Det danske institut i Athen
Frist:
20-01-2020