150
150
 ledige stillinger på Magisterjob
248
248
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Rigsarkivet

Rigsarkivet

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 04-02-2019

Arkivar (forsker/seniorforsker) til Rigsarkivet, Indsamlingsområdet

Vil du være med til at sikre Vores fælles hukommelse?
Du bliver en vigtig del af det område i Rigsarkivet, der arbejder med den centrale nationale opgave at sikre bevaring af en dækkende dokumentation af det danske samfund. Dokumentation som kan bruges i nutiden og i fremtiden til forskning, historieskrivning og formidling.

En stilling som arkivar (forsker/seniorforsker) i Rigsarkivets søjle for Indsamling & Bevaring, Området for Indsamling, er ledig til besættelse pr. 1. juni 2019 eller snarest derefter. 

Indsamlingsområdets opgave er at vurdere hvilken dokumentation, der skal bevares af det danske samfund for eftertiden. Dokumentationen kan være i digital form (data og dokumenter fra it-systemer) eller papirbaseret.

Endvidere sørger vi for i samarbejde med myndigheder og private aktører, at den udvalgte dokumentation bliver afleveret til Rigsarkivet. Fokus i denne del af arbejdet er, at dokumentationen/arkivalierne skal kunne forstås og genanvendes.

Arbejdet i denne stilling består i primært i sagsbehandling af offentlige arkivalier og med megen kontakt og samarbejde med de offentlige myndigheder, som skaber arkivalierne. Der kan desuden forekomme arbejdsopgaver angående dokumentation og data fra private arkivskabere, forskellige former for projektarbejde samt undervisningsopgaver i vores kursusvirksomhed.

Der er knyttet ca. 15 medarbejdere til disse opgaver. Vi har et godt fagligt og socialt arbejdsmiljø, hvor vidensdeling er i fokus. 

Stillingsbeskrivelse
Dit arbejde som arkivar vil bl.a. omfatte følgende opgaver:

 • Bevaringsvurdering af arkivalier

 • Godkendelse af statslige myndigheders it-systemer

 • Forhandling med offentlige myndigheder, forskere og private arkivskabere om aflevering af papirarkivalier samt data og dokumenter fra it-systemer

 • Skriftlige og mundtlige vejledningsopgaver i relation til ovenstående

 • Deltagelse i Rigsarkivets kursusvirksomhed for offentlige myndigheder

Som arkivar og forsker/seniorforsker skal du udføre selvstændigt videnskabeligt arbejde i en del af arbejdstiden. Forskningstiden udgør for tiden 2/7 dele af arbejdstiden. Du bliver en del af et forskningsmiljø under opbygning, som skal fremme udnyttelsen af digitalt skabte arkivalier til udforskningen af samfundsudviklingen i Danmark efter 1980. 

Det forventes derfor, at du benytter digitalt skabte arkivalier til forskning i historiske eller samfundsvidenskabelige problemstillinger i perioden efter 1980, herunder belysning af aspekter af digitaliseringen af det danske samfund. Du kan også vælge at analysere arkivteoretiske problemstillinger forbundet med arkivering i en digital tidsalder eller at forske i, hvordan Rigsarkivet kan sikre en helhedsorienteret dokumentation af det danske samfund i perioden.

Der vil være god mulighed for at skabe synenergi mellem forskningsaktivitet og den øvrige opgaveløsning.  

Kvalifikationer
Vi forudsætter, at du:

 • har forskerkompetencer på ph.d. niveau eller seniorforskerkompetence indenfor samfundsvidenskab, historie eller andre relevante fag

 • er fortrolig med opgaveløsningen i den offentlige forvaltning samt grundlæggende samfundsforhold, herunder digital forvaltning

 • har grundlæggende informationsteknologisk kompetence, herunder et kendskab til relationelle databaser samt til SQL og XML

 • er resultatorienteret og har udpræget systematisk sans

 • har lyst og evne til både sagsbehandling og projektarbejde

 • har gode kommunikations- og formidlingsevner

 • er en holdspiller med veludbyggede samarbejdsevner

Der vil blive nedsat et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med ekstern deltagelse til bedømmelse af dine videnskabelige kvalifikationer. 

Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst for akademikere i staten med tillæg som forsker/seniorforsker.

Ved ansættelse som seniorforsker vil de første 1 år være prøvetid, såfremt du ikke har specifik erfaring med arbejdet i Rigsarkivet.

Ansættelsen som forsker er tidsbegrænset til normalt 4 år, højst 8 år. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitlig 37 timer. Arbejdsstedet er Rigsarkivet, København.

Vi indhenter straffeattest.

Ansøgning
Du kan søge stillingen via Rigsarkivets rekrutteringssystem på www.sa.dk under Om OS og derefter Job hos Rigsarkivet. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen Søg stillingen nederst på siden.

Ansøgningen skal indeholde fuldstændigt curriculum vitae og dokumentation for kompetencer i forhold til de ønskede kvalifikationer, herunder de forskningsmæssige kvalifikationer omfattende:

 • ph.d. udtalelse 

 • tidligere videnskabelig(e) bedømmelse(r) 

 • fuldstændig publikationsliste samt 1 eksemplar af den videnskabelige produktion, der ønskes inddraget i bedømmelsen, dog max 5 titler. De(n) valgte videnskabelige produktion(er) uploades som vedhæftede dokumenter i forbindelse med ansøgningen via Rigsarkivets rekrutteringssystem eller sendes særskilt i 3 eksemplarer til: Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9, 1218 København K med tydelig angivelse af afsenderinformationer. 

Ansøgningen skal derudover rumme en kort skitse til et forskningsprojekt indenfor ovennævnte forskningsområder.

Indsendt materiale vil ikke blive returneret, og Rigsarkivet refunderer ikke udgifter i forbindelse med fremsendelse af publikationer til bedømmelse.

Ansøgning med bilag skal være fremme senest 5. marts 2019.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos områdeleder Mette Hall-Andersen på mha@sa.dk eller 41717315. 

Du kan også læse mere om Rigsarkivet på www.sa.dk

Rigsarkivet tilstræber at få så bred en sammensætning i personalet som muligt, hvorfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Rigsarkivet er en styrelse og institution under Kulturministeriet, der har til formål at sikre bevaringen af arkivalier til brug for fremtidig forskning, at stille arkivalier til rådighed for myndigheder og publikum samt at udøve forskning og udbrede kendskabet til forskningens resultater. Rigsarkivet har ca. 225 medarbejdere fordelt på 5 adresser; to i Jylland, en på Fyn og to i København. 


Kontakt

Rigsarkivet

Rigsdagsgården 9
1218
København
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
04-02-2019
Udløber:
05-03-2019
Kviknummer:
LJA-70403906
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Administration,
Forskning og undervisning
Beliggenhed
Lignende job
Region Sjælland
Ringsted, Midtsjælland
Frist:
18-09-2019
By- og Landskabsforvaltningen
Aalborg, Nordjylland
Frist:
26-09-2019