67
67
 ledige stillinger på Magisterjob
98
98
 ledige stillinger i profiljob netværket
Gem annonce
Grønlands Universitet - Ilisimatusarfik

Grønlands Universitet - Ilisimatusarfik

|
Nuuk
|
Indrykket 18-03-2020

Afdelingsleder til Oversætter- og Tolkeuddannelsen

GENOPSLAG

Afdelingsleder til oversætter- og tolkeuddannelsen ved Ilisimatusarfik

Til afdelingen for oversættelse og tolkning ved Ilisimatusarfik søges en afdelingsleder. Ansættelse kan ske som lektor, adjunkt, adjunkt med PhD-forløb, studieadjunkt eller studielektor med funktion af afdelingsleder. Din uddannelsesmæssige baggrund er cand.ling.merc., cand.mag. eller lignende.

Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2020 eller snarest muligt derefter.

Arbejdsopgaver:

Administration:

Daglig drift af afdelingen, herunder:

 • udarbejdelse af undervisningsplan og eksamensplan

 • udarbejdelse af forslag til studieordninger

 • udarbejdelse af forsknings- og formidlingsplan

 • ansættelse af eksterne undervisere

 • kontakt til virksomheder i forbindelse med praktik

 • vejledning af studerende om studieforløb, udlandsophold, praktik osv.

 

Undervisning:

Undervisning på bachelorniveau inden for de fag og kurser, uddannelsen indeholder så som:

 • grønlandsk, dansk og engelsk grammatik og sprogforståelse

 • dialogtolkning grønlandsk dansk, især inden for fagområderne sundhed, retsvæsen og forvaltning

 • tolketeori og terminologiudvikling

 • oversættelse grønlandsk dansk, ligeledes inden for ovennævnte fagområder

 • oversættelsesteorier og terminologiudvikling

 • mundtlig og skriftlig sprogfærdighed på engelsk

 • andre kurser, som er indeholdt i uddannelsen jf. studieordningen.

 

Desuden vil der skulle gives vejledning til studerende, ligesom vi forventer, at du deltager aktivt i den fortsatte udvikling af uddannelsen.

Ansøgere med undervisningskompetence i grønlandsk vil blive foretrukket, da en stor del af uddannelsen er fokuseret på netop oversættelse og tolkning mellem grønlandsk og dansk, men ansøgere der kan undervise inden for øvrige fag på uddannelsen vil også kunne komme i betragtning.

Ved ansættelse som lektor / adjunkt vil der til stillingen være knyttet en forskningsforpligtelse. Det forventes, at den ansatte vil kunne bidrage med forskning inden for afdelingens område. 

For ansøgere med PhD, der søger stillingen som lektor / adjunkt vil der tillige blive lagt vægt på, om der kan dokumenteres relevante forskningsmæssige erfaringer. For ansøgere, der søger stillingen som adjunkt med PhD forløb skal det skitserede PhD-projekt være relevant for afdelingen. Uddannelsen er koncentreret om sprogene grønlandsk, dansk og engelsk, hvilket der også vil blive lagt vægt på i besættelsen af stillingen.

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på dansk, engelsk eller grønlandsk.

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet

Ilisimatusarfik blev oprettet i 1987. Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, har i dag fire institutter: Institut for Kultur, Sprog og Historie, Institut for Samfundsvidenskab, Økonomi og Journalistik, Institut for Læring og Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab.

Uddannelsen i Afdeling for Oversættelse og Tolkning, der hører under Institut for Kultur, Sprog og Historie, startede den 1. september 2012 og er fortsat under opbygning.

Uddannelsen er 3-årig og er således normeret til 7 semestre, hvoraf mindst et semester tages på et udenlandsk universitet.  Afdeling for Oversættelse og Tolkning er normeret til tre fuldtidsansatte med undervisnings- og forskningsforpligtelse.

Ilisimatusarfik indgår i forsknings- og undervisningssamarbejde med partnere, primært i Danmark og i det øvrige Norden samt i resten af Europa og i Nordamerika.

Ansøgning

Det skal af ansøgningen klart fremgå, om der søges en stilling som

 • lektor,

 • adjunkt,

 • adjunkt med PhD-forløb

 • studielektor

 • studieadjunkt.

 

Ansøgning om ansættelse som lektor eller som adjunkt skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae.

 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.

 • Bilag 3: Kontaktoplysninger på tre personer hvorfra, der kan hentes reference.

 • Bilag 4: Fuldstændig og nummereret publikationsliste.

 

Medsendte publikationer (jfr. Bilag 8) markeres med * i publikationslisten.

 • Bilag 5: Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til mulige fremtidige forskningsprojekter.

 • Bilag 6: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt portfolio og pædagogikum).

 • Bilag 7: Dokumentation for forskningsformidling.

 • Bilag 8: Op til tre publikationer. Ansøgeren kan udvælge højst tre publikationer som særligt relevante for bedømmelsen.

 

Ansøgning om ansættelse som adjunkt med PhD-forløb skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae.

 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.

 • Bilag 3: Kontaktoplysninger på tre personer, hvorfra der kan hentes reference.

 • Bilag 4: Fuldstændig og nummereret publikationsliste.

 

Medsendte publikationer (jf. Bilag 6) markeres med * i publikationslisten.

 • Bilag 5: Beskrivelse af PhD projekt i henhold til universitetets retningslinjer.

 • Bilag 6: Op til tre publikationer. Ansøgeren kan udvælge højst tre publikationer som særligt relevante for bedømmelsen.

 

Ansøgning om ansættelse som studielektor eller som studieadjunkt skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae.

 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.

 • Bilag 3: Kontaktoplysninger på tre personer, hvorfra der kan hentes reference.

 • Bilag 4: Eventuel publikationsliste vedlægges kun, hvis det er relevant for ansøgningen.

 

Bedømmelse og ansættelsesprocedure

Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger om ansættelse som lektor, adjunkt eller adjunkt med PhD-forløb nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler.

Disse ansøgere vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen. Samtlige indkomne ansøgninger vil derefter blive behandlet i et ansættelsesudvalg.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til

Institutleder Aage Rydstrøm-Poulsen, tlf. 299 385678/e-mail aarp@uni.gl eller

Afdelingsleder Laila Hedegaard Pedersen, tlf. 385644/e-mail lahp@uni.gl.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke Send ansøgning.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.


Du har ikke knyttet nogen dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel eller klikke på knappen "Annuller" og vedhæfte dokumenter, før du sender din ansøgning igen

Kontakt

Grønlands Universitet - Ilisimatusarfik

Postboks 1061
3900
Nuuk
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
18-03-2020
Udløber:
17-04-2020
Kviknummer:
LJA-79852753
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning,
Ledelse
Beliggenhed
Gem annonce
Lignende job
Allerød Gymnasium
Allerød, Storkøbenhavn
Frist:
20-04-2020
Aarhus Katedralskole
Aarhus, Østjylland
Frist:
20-05-2020