110
110
 ledige stillinger på Magisterjob
242
242
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

|
Nordjylland
|
Indrykket 21-02-2018

Adjunktur i Politisk Sociologi og Kvantitative Metoder, 2018-224-01701

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Statskundskab, er en tidsbegrænset 4-årig stilling som adjunkt politisk sociologi og kvantitative metoder ledig til besættelse fra 1. august 2018 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Den primære opgave i stillingen omfatter forskning på internationalt niveau og undervisning i Politisk Sociologi og politisk kommunikation. Forskningsmæssigt vil adjunkten blive tilknyttet forskningsgruppen i Politisk Sociologi, hvor det her forventes, at vedkommende deltager i forskningsprojekter i samarbejde med forskningsgruppens medarbejdere, og i øvrigt deltager aktivt i forskningsgruppens aktiviteter. Undervisningsmæssigt vil adjunkten primært skulle undervise og vejlede på bachelor- og kandidatuddannelserne i Politik og Administration samt Samfundsfag. Undervisningen på uddannelserne varetages på dansk. Aalborg Universitet arbejder med en problembaseret læringstilgang (PBL) og derfor er erfaring med en sådan læringstilgang en fordel.

Forskningsmæssigt er stillingen møntet på ansøgere, som i deres forskning har vist evnen til empirisk at undersøge, analysere og synliggøre interaktionen mellem henholdsvis vælgere/borgere, medier og forskellige politiske aktører. Stillingen er derfor møntet på forskning og undervisning inden for følgende 4 områder:

 • Politiske holdninger og adfærd
 • Medborgerskab, politisk deltagelse og identitet
 • Nye politiske kommunikations- og deltagelsesformer, herunder anvendelse af sociale medier
 • Politisk strategi, herunder de politiske partiers brug af medierne

 

Stærke kvantitative metodiske kompetencer er en forudsætning for ansættelse.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at adjunktstillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er adjunktstillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. Senest et år før stillingens udløb tilbydes adjunkten en samtale, som afklarer det videre karriereforløb.

Kvalifikationskrav

Det forudsættes, at ansøgere til adjunkturet har videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forskningspotentiale samt pædagogiske kvalifikationer, herunder erfaring med projektvejledning og forelæsninger.

Ansøgningen skal indeholde

 • Motiveret ansøgning.
 • Opdateret CV.
 • Fuldstændig publikationsliste.
 • Liste over publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 5 publikationer.
 • Medforfattererklæringer. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Link til Skabelon.
 • Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d.-bevis).
 • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Link til Vejledning.

 

 Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Aalborg Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingernes faglige indhold kan fås ved henvendelse til lektor Sanne Lund Clement, tlf. 9940 8190, e-mail clement@dps.aau.dk.   

For yderligere oplysninger om instituttet, se http://www.dps.aau.dk/.  

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Gurli Brogaard, tlf. 9940 7023, e-mail hs-hr@adm.aau.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

Stillingsnummer

2018-224-01701

Ansøgningsfrist

20/03/2018

Kontakt

Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Fibigerstræde 5
9220
Aalborg Øst
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
21-02-2018
Udløber:
20-03-2018
Kviknummer:
LJA-56574183
Jobtype:
Fuldtid
Kontrakt/Projekt
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning
Beliggenhed
Lignende job
European Centre for Minority Issues (ECMI)
Flensborg (by)
Frist:
30-03-2019
Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
Kolding, Syd- og Sønderjylland
Frist:
27-03-2019