175
175
 ledige stillinger på Magisterjob
307
307
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Rytmisk Musikkonservatorium

Rytmisk Musikkonservatorium

|
Storkøbenhavn
|
Indrykket 04-02-2019

Adjunktur i Kunstnerisk Udviklingsarbejde

Ved Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) er en stilling som adjunkt i faget kunstnerisk udviklingsarbejde (KUA) ledig til besættelse pr. 1. august 2019.

 

Stillingerne

Kunstnerisk udviklingsarbejde udgør musiker- og komponistuddannelsernes centrale fagområde og rummer vejledning i relation til de studerendes kunstneriske produktion med vægt på værkskabelse, performance, refleksion, kontekstualisering og projektarbejde.

 

Stillingen omfatter undervisning i kunstnerisk udviklingsarbejde, kunstnerisk udviklingsvirksomhed, pædagogisk udviklingsarbejde, faglig koordinering og prøvemedvirken.

 

Kvalifikationer

Der foretages en samlet vurdering af ansøgerens kvalifikationer, hvor der lægges vægt på, at ansøgeren har:

 

 • En betydelig kunstnerisk karriere på højt niveau båret af et selvstændigt kunstnerisk udtryk

 • Omfattende erfaring som kunstnerisk projektejer og derigennem erfaring med at udvikle og lede større, nyskabende kunstneriske projekter på højt niveau

 • Omfattende viden om og/eller evne til refleksion over kunstneriske processer og resultater

 • Evne til at formulere en overbevisende vision for fagområdet

 

Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde:

 

 • Motiveret ansøgning

 • Curriculum Vitae (CV)

 • Kopi af eventuelle eksamensbeviser

 • Oversigt over ansøgerens kunstneriske karriere inden for rytmisk samtidsmusik. Ansøgeren skal markere, hvilke fem udgivelser/værker der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen.

 • Kort redegørelse for ansøgerens erfaring som kunstnerisk projektejer med at udvikle og lede større, nyskabende kunstneriske projekter på højt niveau

 • Redegørelse for ansøgerens vision for fagområdet, som også skal indeholde overvejelser om, hvordan ansøgeren i sin undervisning vil arbejde med:

 • Performance

 • Værkskabelse

 • Udvikling af den studerendes selvstændige kunstneriske profil

 • Refleksion over kunstneriske processer og resultater samt disses formidling

 • Kontekstualisering af det kunstneriske arbejde

 • Projektarbejde og -ledelse

 

Ansøgning, bilag og de markerede udgivelser/værker skal sendes elektronisk via dette link senest den 18. marts 2019. Ansøgninger, hvor påkrævet dokumentation mangler, afvises.

 

Musikproduktioner eller andet relevant materiale, foruden ansøgning og CV, kan kun vedhæftes som et link via feltet Link URL i ansøgningsskemaet. Bemærk, at der kun kan indsættes ét link. Ønsker du at vedhæfte flere filer, anbefaler vi at samle disse i en mappe i din cloudtjeneste (fx Google Drive) og linke til hele mappen. Ønsker du at linke til din egen hjemmeside eller musikkanal, angiv da venligst i din ansøgning, hvilke produktioner, du ønsker skal indgå i bedømmelsen.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen er på deltid med et gennemsnitligt ugentligt timetal på 15 timer.

 

Ansættelsen er tidsbegrænset. Opnår adjunkten en positiv lektorbedømmelse efter en ansættelsesperiode svarende til 3 år på fuld tid overgår denne til ansættelse som lektor i en tidsbegrænset ansættelse for en periode på 5 år med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år.

 

Ansættelse sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten samt cirkulære af 8. juni 2004 om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet.

 

Bedømmelse af ansøgere sker i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1208 af 12. oktober 2010 om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Rektor udpeger sagkyndige personer til at foretage en faglig bedømmelse af de modtagne ansøgninger. Når bedømmelsen foreligger, modtager ansøgeren den del af bedømmelsen, som angår den enkelte ansøger. De ansøgere, der indkaldes til ansættelsessamtale, skal forud for samtalen deltage i en undervisningsprøve.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Henrik Sveidahl, tlf. 4188 2517. Oplysninger om konservatoriet kan findes på www.rmc.dk.

 

RMC er en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution under Kulturministeriet. Konservatoriet arbejder i de kommende år på at indfri følgende vision:

 

RMC er en pionér blandt uddannelses-, videns- og kulturinstitutioner inden for samtidsmusik. På RMC udvikler studerende og ansatte sig i et dynamisk miljø baseret på inspirerende dialog og nyskabende udforskning. RMC uddanner fremtidens innovatorer, som skaber musik og musikopleveler, der beriger og bevæger. Båret af dyb indsigt og højt udviklet kunnen træder RMCs dimittender aktivt ind i samfundet og forløser potentialer i et mangfoldigt netværk af relationer, både lokalt og globalt.

 

RMC betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer derfor alle uanset alder, køn eller etnisk tilhørsforhold til at søge den ledige stilling.

 


Kontakt

Rytmisk Musikkonservatorium

Leo Mathisens Vej 1, Holmen
1437
København K
Praktisk information
Oprettet:
04-02-2019
Udløber:
18-03-2019
Kviknummer:
LJA-70403904
Jobtype:
Deltid
Kontrakt/Projekt
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning,
Kultur,
Ledelse
Beliggenhed
Lignende job
KU - TEO - Fakultetet
København, Storkøbenhavn
Frist:
03-08-2019
NY CARLSBERGFONDET
København, Storkøbenhavn
Frist:
20-09-2019