33
33
 ledige stillinger på Magisterjob
70
70
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Grønlands Selvstyre, Departementet for Natur, Miljø og Forskning

Grønlands Selvstyre, Departementet for Natur, Miljø og Forskning

|
Nuuk
|
Indrykket 25-02-2021

AC-fuldmægtig som tovholder på Miljøfonden

Departementet for Forskning og Miljø søger
AC-fuldmægtig som tovholder på Miljøfonden 

Vil du bidrage til et grønnere Grønland? 

Miljø- og Beredskabsafdelingen i Departementet for Forskning og Miljø søger en dygtig kollega, som brænder for miljøområdet og har lyst til at bidrage til et grønnere Grønland.   

Kort om arbejdsstedet

Miljø- og Beredskabsafdelingen er en del af Departementet for Forskning og Miljø. Arbejdet i afdelingen foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø med gode muligheder for udvikling.

Miljø- og Beredskabsafdelingen har ansvaret for en række sagsområder, herunder Miljøfonden, affald, drikkevand, kystnært havmiljø, spildevand, VVM, emballage, særligt forurenende virksomheder, beredskab samt forvaltningen af en række internationale miljøaftaler. Afdelingen er normeret med en afdelingschef og 12 AC-fuldmægtige.

Du vil blive del af en arbejdsplads med gode og dygtige kollegaer, en uformel omgangstone, og hvor trivsel og udvikling prioriteres højt.

Dine arbejdsopgaver 

Som tovholder på Miljøfonden vil du indgå i afdelingens affaldsteam, som overordnet arbejder med implementeringen af Naalakkersuisuts affaldshandlingsplan 2020-2031. Miljøfonden indgår som et væsentligt element heri.

Du kan læse mere om Miljøfonden her: https://naalakkersuisut.gl/da/miljoefonden

Du kan læse Naalakkersuisuts affaldshandlingsplan her: https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Publications/Natur/Affaldshandlingsplan%202020-2031.pdf

Som tovholder på Miljøfonden skal du administrere Miljøfonden og sagsbehandle ansøgninger, udarbejde politiske indstillinger vedr. Miljøfonden, udarbejde tilsagn/afslag på projektansøgninger, følge kontinuerligt op på de mange igangværende projekter og være en konstruktiv sparringspartner i den løbende dialog med kommuner, projektansøgere og øvrige samarbejdsparter. Derudover skal du sikre, at projekterne gennemføres i overensstemmelse med de vilkår, der er meddelt tilsagn på grundlag af.

Du må forvente, at mindst halvdelen af din arbejdstid vil blive på Miljøfonden. Resten af tiden vil du kunne blive inddraget i afdelingens øvrige sagsområder, dog særligt på affaldsområdet.
 
Arbejdet med Miljøfonden er først og fremmest en driftsopgave, men der er også mulighed for udviklingsopgaver i relation til såvel Miljøfonden som øvrige arbejdsopgaver. Generelt kan du forvente en spændende hverdag, der ofte afhænger af, hvilke henvendelser der kommer enten fra politisk side, borgerne eller kommunerne.

Af øvrige arbejdsopgaver vil det være nærliggende, at du fx kommer til at arbejde med rammer for gode affaldsløsninger, herunder gennemførelsen af Naalakkersuisuts affaldshandlingsplan 2020-2031 og implementering af relaterede indsatsplaner vedr. fx plastik.

Arbejdet indebærer typisk samarbejde med andre afdelinger i departementet og andre myndigheder i Selvstyret samt eksterne samarbejdspartnere, særligt kommunerne og det fælleskommunale affaldsselskab ESANI A/S.

Opgaverne omfatter:

Tovholder og drift på Miljøfonden (ca. 50 %).

Øvrige arbejdsopgaver (ca. 50 %) kan omfatte:


 • Politisk betjening, herunder udarbejdelse af notater, politiske oplæg og politiske budskaber
 • Rådgivning og vejledning af kommuner og virksomheder
 • Udarbejdelse og revision af love, bekendtgørelser og retningslinjer
 • Udviklingsprojekter inden for miljøområdet
 • Udarbejdelse af informations- og vejledningsmateriale
 • Udviklingsprojekter inden for miljøområdet
 • Ledelsesbetjening


Vores forventninger 

Vi ser gerne, at du har:


 • En videregående akademisk uddannelse eller anden relevant faglig baggrund
 • Interesse for og viden om miljøområdet
 • Sagsbehandlingserfaring
 • Erfaring med projektstyring, herunder gerne også økonomi eller budgetopfølgning
 • Erfaring fra en politisk styret organisation 
 • Erfaring fra en offentlig forvaltning eller fra en rådgivende virksomhed
 • Evne til at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog
 • Gode samarbejdsevner samt evne til at drive projekter i mål 
 • Gode sproglige kompetencer, herunder engelsk, dansk og grønlandsk
 • Stærke skriftlige kompetencerDu har det godt med tovholderrollen, herunder sagsbehandling og drift. Du har en systematisk og struktureret tilgang, som sikrer, at der bliver fulgt op på aftaler med relevante aktører i relation til Miljøfondsprojekter.

Du skal endvidere kunne trives med politisk opmærksomhed om de opgaver, du løser, og du evner som led heri at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog. Vi lægger vægt på, at du er selvstændig, engageret, proaktiv og har en positiv tilgang til såvel opgaverne som kollegerne.

Løn og ansættelsesforhold 

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.
 
Bolig  

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke Send ansøgning.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.


Yderligere oplysninger 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Karen Anne Arleth på telefon (+ 299) 34 54 65. 

Ansøgning

Ansøgningsfristen er 22.03.2021
Tiltrædelsesdato er 01.05.2021
Samtaler forventes afholdt i uge 13

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Kontakt

Grønlands Selvstyre, Departementet for Natur, Miljø og Forskning

Imaneq 1A - 801
3900
Nuuk
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
25-02-2021
Udløber:
22-03-2021
Kviknummer:
LJA-81759963
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Miljø
Beliggenhed
Lignende job
Københavns Professionshøjskole, Kronprinsesse Sofies Vej
Frederiksberg, Storkøbenhavn
Frist:
22-04-2021
KU - JUR - Fakultetet, Co Søndre Campus
København, Storkøbenhavn
Frist:
05-05-2021