53
53
 ledige stillinger på Magisterjob
101
101
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Aarhus Universitet

Aarhus Universitet

|
Østjylland
|
Indrykket 22-06-2020

Aarhus Universitet søger en visionær institutleder med passion for forskning til Institut for Bioscience, Faculty of Technical Sciences

Aarhus Universitet (AU) er et forskningsintensivt landsdækkende universitet med betydelig national og international gennemslagskraft på forskningsområdet, med uddannelser og rådgivningsaktiviteter af høj faglig kvalitet. Aarhus Universitet lægger stor vægt på et tæt samarbejde med erhvervslivet, den offentlige sektor samt internt imellem forskere på tværs af geografiske lokaliteter.

Technical Sciences

Fakultetet arbejder for den grønne omstilling og bidrager til at løse store samfundsudfordringer og formidle videnskabelige sammenhænge og erkendelser til beslutningstagere og den brede befolkning. De primære aktiviteter dækker forskning og myndighedsbetjening inden for ingeniørvidenskab, agroøkologi, fødevarer, husdyrvidenskab, biologi, natur og miljø. Fakultetet har cirka 1.400 ansatte, 2.500 studerende og samlet årlig omsætning på cirka 1,4 mia. kr. 

Institut for Bioscience

Institut for Bioscience dækker et bredt forskningsfelt inden for natur og miljø og varetager forskningsbaseret rådgivning og myndighedsbetjening. Instituttet varetager desuden i mindre omfang opgaver inden for talentudvikling og undervisning. Instituttet er i dag fordelt på tre geografiske enheder i Roskilde, i Silkeborg og Kalø, og det planlægges, at enhederne i Kalø og i Silkeborg samles på hovedcampus i Aarhus i 2023. Forsknings- og rådgivningsopgaverne inden for natur og miljø løses ofte i samarbejde med søsterinstituttet: Institut for Miljøvidenskab. Både Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab indgår i DCE-familien, der samlet set løser en række opgaver for Miljø- og Fødevareministeriet samt Klimaministeriet.

Tjenestested vil være enten Roskilde eller Silkeborg.

Du kan læse mere om instituttet her.

Vi tilbyder et spændende ansvarsområde 

Du repræsenterer instituttet udadtil og varetager efter bemyndigelse fra rektor og dekan instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver.

Du har fokus på og sikrer høj kvalitet og sammenhæng primært i instituttets forskning og rådgivning/myndighedsbetjening, men også i undervisning og talentudvikling.

Du påtager dig ansvaret for udarbejdelse af strategi- og handlingsplaner for instituttets forskningsindsats med særligt fokus på, at instituttet bidrager helhjertet til interdisciplinær forskning på tværs af traditionelle fagskel både inden for instituttet og sammen med fakultetets øvrige institutter.

Som institutleder sikrer du, at instituttet stiller sine kompetencer til rådighed for betjening og rådgivning af offentlige myndigheder, erhverv og virksomheder samt tager ansvar for, at varetagelsen af myndighedsbetjening lever op til AUs kvalitetsledelsessystem.

Du sætter dit visionære præg på at samskabe fremtidens universitet gennem videreudvikling af instituttets profil som et attraktivt og inspirerende forsknings-, arbejds- og studiemiljø. Hermed bidrager du til, at der nationalt og internationalt tiltrækkes de allerbedste medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere.

Du formår at holde fokus på strategisk ledelse, økonomisk ansvarlighed og god personaleledelse og er i stor grad frigjort for administrative opgaver, der varetages af en professionel og specialiseret administrativ supportfunktion.

Du vil referere til dekanen og indgår i fakultetsledelsen, som sammen har det overordnede ansvar for Institut for Bioscience.

Din ledelsesstil og personlighed kendetegnes ved

 • Motiverende og samlende leder, der forstår at lede en kompleks organisation med mange interessenter samt begå sig med politisk tæft
 • Ledelsesmæssig legitimitet som bidrager til organisatorisk sammenhængskraft mellem de faglige miljøer
 • Visionær og strategisk med blik for samfundets fremtidige behov for forskning, rådgivning og uddannelse
 • Synergiskabende og stærk brobygger på tværs af fagligheder og i tæt samspil med omverdenen
 • Personlig autoritet og integritet
 • Dygtig til at skabe godt samarbejdsmiljø samt styrke samarbejdet på tværs af organisationen
 • Klar og troværdig kommunikation (på både dansk og engelsk) med respekt og ordentlighed i relation til andre
 • Loyal ledelseskollega og holdspiller, der er bevidst om sit personlige ansvar og beslutningskraftDin erfaring og faglige kompetencer

 • Solid erfaring med forskning og myndighedsbetjening gerne inden for universitetssektoren og akademiske miljøer
 • Flere års ledelseserfaring
 • Internationalt anerkendt forsker
 • Evner at arbejde med strategisk ledelse via fundraising og rekruttering
 • Indsigt i nationale og internationale tendenser på instituttets fagområder.
 • AU har aktivt fokus på ligestilling og diversitet og forventer således, at ansøgere også har interesse for at arbejde med denne del af kulturen, og har konstruktive bud på arbejdet med at tiltrække og udvikle talenter fra underrepræsenterede grupper.Ansættelsesprocedure 

Såfremt du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Dekan for Technical Sciences,  Eskild Holm Nielsen på e-mail: Eskild@au.dk eller mobil: +45 21 22 95 11.

Send gerne dine tanker og idéer vedrørende instituttets udvikling i de nærmeste år i din ansøgning sammen med dit CV og publikationsliste.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 36 (1. runde) og i uge 38/39 (2. runde). Ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, må påregne deltagelse i en lederprofiltest efter 1. samtalerunde.

Ifølge universitetsloven og universitetets vedtægt skal ansættelsesproceduren sikre, at
institutlederen har faglig og ledelsesmæssig legitimitet. Der er derfor nedsat en
rådgivningsgruppe, som på dette grundlag rådgiver dekanen om hvilke kandidater, der
skal indkaldes til samtale. Rådgivningsgruppen består af videnskabelige medarbejdere,
teknisk/administrative medarbejdere samt studerende.

Ansøgningsfrist d. 10. august 2020

Forventet tiltrædelse 1. november 2020

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomsten for akademikere i staten indgået mellem Finansministeriet og en række akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademikeroverenskomsten) samt cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne. 

Ansættelsen er tidsbegrænset og sker i henhold til principperne i cirkulære om åremålsansættelse i staten. 

Åremålsperioden er for en periode på 3-6 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. 

Der kan indgås aftale om videnskabelig tilbagegangsstilling.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. AU har underskrevet chartret om flere kvinder i ledelse og opfordrer såvel kvinder som mænd til at søge stillingen.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Om Aarhus Universitet

Aarhus University is an academically diverse and research-intensive university with a strong commitment to high-quality research and education and the development of society nationally and globally. The university offers an inspiring research and teaching environment to its 38,000 students (FTEs) and 8,000 employees, and has an annual revenues of EUR 885 million. Learn more at www.international.au.dk/ 

Kontakt

Aarhus Universitet

Nordre Ringgade 1
8000
Aarhus C
Danmark
Tlf: 87150000
Praktisk information
Oprettet:
22-06-2020
Udløber:
10-08-2020
Kviknummer:
LJA-80512633
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning
Beliggenhed
Lignende job
Undervisningsministeriet Fr.Holm 21
København, Storkøbenhavn
Frist:
20-09-2020
SSI
København, Storkøbenhavn
Frist:
29-09-2020