115
115
 ledige stillinger på Magisterjob
198
198
 ledige stillinger i profiljob netværket
Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference
Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

|
Nordjylland
|
Indrykket 17-09-2018

2018-224-01969 Post Doc med fokus på integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Statskundskab, er en tidsbegrænset 3-årig stilling som postdoc ledig til besættelse fra 1. januar 2019 eller snarest derefter.

 

Stillingsbeskrivelse

Et treårigt Post Doc forløb er ledigt på Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet (www.carma.aau.dk). Stillingen tilknyttes det tværvidenskabelige forskningsprojekt FLOW (www.flow.aau.dk), som omhandler indvandringens betydning for nordeuropæiske velfærdsstater (Danmark, Sverige, Holland og Tyskland). Post Docen skal konkret varetage opgaverne på et delprojekt omkring integration af flygtninge på arbejdsmarkedet.

 

Delprojektet består af (1) komparative analyser af arbejdsmarkedsintegrationen af flygtninge i Sverige, Holland og Tyskland samt vurderinger af mulighederne for policy-transfer samt (2) kvantitative og kvalitative analyser af arbejdsmarkedsintegrationen i Danmark med fokus på bedre match mellem flygtninge og arbejdsgivere.

 

Stillingen inkluderer undervisningsforpligtelser samt deltagelse i adjunktpædagogikum. Undervisningsforpligtelserne vil primært være på uddannelserne i Politik og Administration, Master of Public Governance samt Socialrådgiverstudiet.

 

Kvalifikationskrav

Ansættelse som postdoc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forskningspotentiale samt pædagogiske kvalifikationer, herunder erfaring med projektvejledning og forelæsninger. I begrænset omfang kan der blive tale om varetagelse af andre opgaver.

 

Kandidater til stillingen skal have dokumenterede erfaringer med kvantitativ og kvalitativ analyse og metoder, samt solidt kendskab til danske arbejdsmarkedsforhold.

 

Herudover vil det være en fordel, men ikke en forudsætning, at ansøgere har erfaring med problembaseret læring (PBL), som er Aalborg Universitets pædagogiske model.

 

Ansøgningen skal indeholde

 

  • Motiveret ansøgning.

  • Opdateret CV.

  • Fuldstændig publikationsliste.

  • Liste over vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må maks. være vedlagt 5 publikationer.

  • Medforfattererklæring, Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Link til Skabelon.

  • Eksamensbeviser (Kandidat- og Ph.d.-bevis). 

  • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i et undervisningsportfolio. Link til Vejledning.

 

 

 Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

 

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

 

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

 

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

 

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Professor Christian Albrekt Larsen, tlf. 9940 8214, e-mail: albrekt@dps.aau.dk.  

 

 For yderligere oplysninger om instituttet, se www.dps.aau.dk.

 

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til HR-partner Magnus Bach Andreasen, email HS-HR@adm.aau.dk

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

 

Stillingsnummer

2018-224-01969

 

Ansøgningsfrist

01/12/2018

Kontakt

Aalborg Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
9220
Aalborg Øst
Danmark
Praktisk information
Oprettet:
17-09-2018
Udløber:
01-12-2018
Kviknummer:
LJA-65515221
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Forskning og undervisning
Beliggenhed
Lignende job